نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش سلولی و مولکولی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش ژنتیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش میکروبیولوژی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوشیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوفیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی دریا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97 - گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 4) میکروبیولوژی (ضريب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 1)
179 5708 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67
311 5132 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67
354 4999 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5
549 4487 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
825 4026 27.78 5 -3.69 16.67 33.33 0 8.33
1036 3780 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0
1200 3619 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 -6.66
1386 3444 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33
1866 3145 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 -3.32
2507 2881 13.33 9.17 7.41 5 -3.32 13.33 6.67
3208 2659 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 1.67
3734 2540 28.89 0.83 1.85 -3.32 6.67 1.67 28.33
4591 2345 -1.1 13.33 3.7 -1.66 0 10 0
5338 2208 12.22 8.33 0 -3.32 -6.66 1.67 21.67
5885 2121 7.78 12.5 -5.55 8.33 0 -3.32 -1.66
7164 1935 10 -0.82 1.85 10 0 3.33 1.67
9300 1598 0 1.67 -1.84 0 0 1.67 -3.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 4) میکروبیولوژی (ضريب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 1)
17 149 5956 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 10
75 785 4189 48.89 7.5 0 0 0 43.33 31.67
83 886 4069 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 -6.66
99 1160 3770 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
102 1197 3748 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
143 1589 3412 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 -1.66
211 2721 2904 14.44 1.67 5.56 0 0 40 1.67
234 3007 2804 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 53.33
6967 7545 1962 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0
7006 7584 1957 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -5
7372 7950 1908 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
7565 8143 1877 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 4) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 2) بیوفیزیک (ضريب 1)
99 6179 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
157 5743 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
419 4688 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
455 4622 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 13.33
860 3972 76.67 6.67 22.22 0 0 0 11.67
1091 3724 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 26.67
1209 3621 7.78 8.33 28.07 13.33 16.67 0 0
1599 3313 5.56 17.5 3.51 1.67 13.33 3.33 11.67
1983 3111 13.33 9.17 7.41 5 -3.32 13.33 20
2238 2989 31.11 17.5 0 30 -5 0 0
2536 2877 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 15
3680 2548 5.56 9.17 3.51 0 13.33 0 -3.32
4106 2450 31.11 1.67 -1.84 3.33 5 0 0
5908 2109 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 0
6752 1984 0 5 1.85 -1.66 0 1.67 -8.32
7475 1886 17.78 2.5 -1.84 0 0 -1.66 0
8520 1734 4.44 3.33 -12.28 8.33 -6.66 0 -3.32
10319 1173 2.22 4.17 -11.1 0 -13.32 -13.32 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 4) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 2) بیوفیزیک (ضريب 1)
9 99 6302 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 5
92 1065 3866 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
95 1094 3833 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
123 1467 3515 48.89 7.5 0 0 0 43.33 11.67
143 1657 3373 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 3.33
211 2607 2941 14.44 1.67 5.56 0 0 40 11.67
214 2614 2939 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
253 3235 2752 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
7377 7907 1900 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67
7531 8061 1878 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 23.33
8226 8756 1781 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 0
9126 9656 1635 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 23.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 1) میکروبیولوژی (ضريب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 2)
45 5950 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67
298 4425 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5
359 4245 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67
526 4000 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5
694 3765 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
765 3700 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33
1100 3420 76.67 6.67 22.22 0 0 0 0
1444 3203 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33
1949 2974 24.44 15 3.7 -3.32 5 16.67 0
2158 2900 31.11 14.17 1.85 0 15 0 15
2790 2699 6.67 7.5 5.56 3.33 6.67 -6.66 18.33
3546 2505 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
4885 2250 7.78 9.17 -1.84 11.67 11.67 -8.32 0
5120 2210 -6.66 3.33 0 3.33 0 16.67 0
6232 2052 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 6.67
7770 1850 4.44 3.33 -12.28 8.33 -6.66 0 -6.66
10109 1372 -10 0.83 -3.69 3.33 -1.66 0 -8.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 1) میکروبیولوژی (ضريب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 2)
5 106 5315 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 10
7 115 5226 48.89 7.5 0 0 0 43.33 31.67
76 747 3793 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -6.66
89 909 3665 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
97 1145 3469 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
103 1260 3394 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 -1.66
169 2100 3001 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
334 4547 2394 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 53.33
7370 7924 1901 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8246 8800 1782 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 -5
8664 9218 1715 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 0
9801 10355 1485 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 2)
96 6103 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
162 5540 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
608 4254 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 8.33
718 4067 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
886 3871 2.22 18.33 5.26 23.33 21.67 0 26.67
1091 3654 76.67 6.67 22.22 0 0 0 11.67
1388 3384 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 26.67
1822 3119 0 12.5 18.52 18.33 -1.66 1.67 20
2442 2859 18.89 10 -7.4 5 1.67 6.67 15
3430 2561 18.89 4.17 28.07 3.33 0 0 0
3647 2512 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
4361 2366 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 3.33
5806 2105 12.22 8.33 0 -3.32 -6.66 1.67 8.33
6208 2039 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 0
7273 1896 0 1.67 -5.55 -1.66 0 0 5
9449 1541 0 -2.5 0 0 -1.66 16.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 2)
14 131 5906 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 5
101 1206 3660 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
128 1571 3364 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
146 1811 3226 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 11.67
171 2105 3088 48.89 7.5 0 0 0 43.33 3.33
254 3284 2690 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 11.67
272 3414 2661 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
312 4218 2477 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
6471 7163 2001 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 1.67
6909 7601 1946 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 23.33
7825 8517 1818 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8739 9431 1678 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 23.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 1) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 3) میکروبیولوژی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 4)
81 6449 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 58.33
99 6310 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 45
532 4599 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 8.33
721 4250 2.22 18.33 5.26 23.33 21.67 0 26.67
882 4014 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 13.33
906 3980 64.44 7.5 1.75 3.33 10 0 26.67
925 3953 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 26.67
1013 3856 21.11 25.83 11.11 -1.66 15 0 16.67
1608 3346 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0
1993 3142 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 15
2634 2861 0 5.83 9.26 3.33 -1.66 -1.66 26.67
3478 2631 33.33 5.83 0 11.67 -5 5 6.67
4384 2432 11.11 5.83 7.02 5 11.67 10 3.33
5980 2147 22.22 1.67 5.56 0 5 -1.66 5
6919 2011 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 0
9633 1594 3.33 -1.66 -1.84 0 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 1) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 3) میکروبیولوژی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 4)
18 161 5985 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 5
84 929 4072 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
146 1814 3329 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
149 1897 3285 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 11.67
180 2258 3116 48.89 7.5 0 0 0 43.33 3.33
2548 2816 2892 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 11.67
3248 3516 2684 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
4298 4566 2447 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
4853 5121 2340 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 1.67
5092 5360 2299 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 23.33
7924 8192 1864 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0
8151 8419 1834 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 23.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 1)
27 6213 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67 45
181 4838 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67 58.33
331 4354 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5 13.33
376 4237 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5 8.33
624 3891 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0 0
840 3675 76.67 6.67 22.22 0 0 0 0 11.67
975 3551 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33 15
1339 3280 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 3.33 6.67
1695 3098 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 0 0
2283 2882 18.89 4.17 -1.84 13.33 -1.66 3.33 10 6.67
2537 2789 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32 6.67
3044 2649 10 -6.66 35.09 0 33.33 0 -6.66 26.67
3825 2463 31.11 1.67 -1.84 3.33 5 0 6.67 0
4837 2268 -1.1 3.33 8.77 1.67 -3.32 5 -3.32 1.67
5727 2117 0 6.67 1.85 0 -3.32 3.33 -1.66 0
7239 1903 22.22 1.67 5.56 0 5 -1.66 0 5
8278 1760 8.89 0.83 5.56 -1.66 8.33 -1.66 -1.66 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 1) بیوفیزیک (ضريب 1)
7 85 5499 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 5
19 209 4818 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0
84 953 3651 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 0
95 1129 3504 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 11.67
96 1133 3503 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 3.33
142 1744 3158 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 11.67
270 3583 2600 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 0
337 4570 2409 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 0
7096 7784 1922 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 1.67
7805 8493 1827 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 23.33
8965 9653 1649 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 0
10049 10737 1342 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 23.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 3) بیوشیمی (ضريب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضريب 3)
136 5913 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 0
304 5046 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 0
483 4602 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 0
506 4562 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0
657 4333 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 0
863 4055 33.33 5.83 0 11.67 -5 5 31.67
1117 3832 26.67 8.33 18.52 10 16.67 0 3.33
1491 3510 7.78 8.33 27.78 8.33 10 10 0
2261 3118 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32
2989 2872 32.22 0.83 31.48 0 0 0 0
3217 2803 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 -3.32
4698 2471 35.56 3.33 -3.69 0 0 0 0
5860 2257 12.22 0.83 1.75 5 0 0 0
6281 2188 16.67 -6.66 0 21.67 -16.66 0 0
8131 1901 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 0
9746 1587 3.33 -1.66 -1.84 0 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 3) بیوشیمی (ضريب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 2) میکروبیولوژی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضريب 3)
12 121 6089 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 0
107 1368 3710 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
110 1378 3703 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 13.33
122 1522 3606 48.89 7.5 0 0 0 43.33 8.33
143 1785 3432 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
233 3024 2954 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
236 3036 2952 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
295 3877 2730 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
5689 6093 2285 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -3.32
6584 6988 2138 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
8218 8622 1888 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8959 9363 1755 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 1) میکروبیولوژی (ضريب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 2) بیوفیزیک (ضريب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضريب 2)
134 5940 35.56 20 36.84 35 8.33 36.67 21.67 45 0
202 5528 38.89 19.17 47.37 11.67 25 5 6.67 58.33 0
361 4914 55.56 20 14.81 -3.32 21.67 16.67 5 8.33 0
664 4321 43.33 13.33 40.74 8.33 16.67 0 0 0 0
730 4224 68.89 13.33 36.84 1.67 -5 5 5 13.33 0
1046 3849 5.56 17.5 3.51 1.67 13.33 3.33 8.33 11.67 11.67
1228 3672 27.78 5 -3.69 16.67 33.33 0 8.33 0 0
1651 3375 42.22 9.17 -3.69 1.67 1.67 26.67 28.33 15 -3.32
2294 3072 24.44 15 3.7 -3.32 5 16.67 0 1.67 5
3046 2818 17.78 19.17 -1.84 16.67 5 -3.32 -3.32 6.67 -3.32
3432 2712 28.89 0.83 1.85 -3.32 6.67 1.67 28.33 -10 5
4274 2522 0 12.5 18.52 18.33 -1.66 1.67 -6.66 20 0
5480 2297 15.56 -8.32 -7.4 0 15 10 6.67 0 0
6932 2065 0 5 1.85 -1.66 0 1.67 11.67 -8.32 0
8061 1900 -6.66 3.33 0 3.33 0 16.67 0 -1.66 -3.32
9376 1675 0 1.67 -1.84 0 0 1.67 -3.32 8.33 0
10341 1366 -10 0.83 -3.69 3.33 -1.66 0 -8.32 -6.66 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مجموعه زیست شناسی (ضريب 3) ژنتیک (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضريب 1) میکروبیولوژی (ضريب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضريب 2) بیوفیزیک (ضريب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضريب 2)
14 152 5912 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 23.33 0
70 722 4350 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0 0
94 1041 3960 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 23.33 13.33
115 1286 3734 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 0 8.33
122 1380 3664 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 5 0
154 1940 3322 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 1.67 0
215 2742 3006 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 0 0
282 3792 2714 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 3.33 0
5108 5533 2360 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 11.67 -3.32
5373 5798 2314 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 0 0
7408 7833 1993 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 11.67 0
8654 9079 1809 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 0 -1.66

 

نمونه كارنامه داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 96

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش سلولی و مولکولی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوشیمی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوفیزیک96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی دریا96

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش علوم سلولی و مولکولی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 2) بيوشيمي (ضریب 2) سلولي و مولكولي (ضریب 4) ميكروبيولوژي (ضریب 2) مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 1)
535 4288 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
571 4223 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 21.67
671 4088 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید سفید
781 3944 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 46.67
836 3864 16.38 14.44 5 سفید سفید 43.86 6.67 41.67
932 3751 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
951 3734 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 16.67
1241 3488 19.34 34.44 7.5 35 6.67 5.26 سفید سفید
1460 3327 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید سفید
1822 3138 17.83 -10 16.67 21.67 -6.66 21.05 -5 1.67
2434 2893 15.99 1.11 21.67 1.67 -5 8.77 13.33 -8.32
3017 2717 14.14 8.89 سفید -11.66 10 21.05 30 -11.66
3833 2538 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 10
4526 2419 14.08 11.11 8.33 8.33 3.33 10.53 0 5
5737 2238 17.44 16.67 5.83 5 -5 سفید سفید سفید
6275 2168 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 0
7563 2027 14.9 33.33 -2.5 3.33 3.33 -1.74 -1.66 -1.66
9165 1860 14.29 سفید 0.83 5 5 8.77 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96 (گرایش ژنتیک)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 4) بيوشيمي (ضریب 2) سلولي و مولكولي (ضریب 2) ميكروبيولوژي (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
416 4541 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
552 4286 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
701 4050 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
748 3984 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
799 3914 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
954 3739 19.34 34.44 7.5 35 6.67 5.26 سفید 0
974 3726 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید 11.67
1040 3657 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
1528 3287 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 10
1939 3061 16.91 22.22 5.83 20 5 5.26 5 10
2889 2740 14.8 سفید 7.5 13.33 سفید سفید 33.33 5
3111 2680 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
3784 2528 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید -1.66
4091 2470 18.03 34.44 0 1.67 -1.66 5.26 3.33 سفید
4637 2372 17.4 18.89 0 13.33 1.67 0 سفید سفید
5347 2266 17.44 16.67 5.83 5 -5 سفید سفید سفید
5625 2226 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 سفید
6791 2087 17.86 23.33 -5 سفید سفید سفید سفید سفید
7478 2013 14.76 12.22 5 5 سفید سفید سفید 5
9206 1835 15.23 -3.32 13.33 سفید -10 -1.74 سفید سفید
11494 1589 12.77 -1.1 5.83 -1.66 5 سفید 5 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش میکروبیولوژی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 2) بيوشيمي (ضریب 2) سلولي و مولكولي (ضریب 1) ميكروبيولوژي (ضریب 4) مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 2)
272 5272 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 46.67
573 4543 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 21.67
789 4244 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 45
929 4081 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
1045 3970 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 16.67
1444 3681 16.38 14.44 5 سفید سفید 43.86 6.67 41.67
1770 3471 15.87 14.44 5.83 11.67 6.67 3.51 16.67 11.67
2166 3288 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید سفید
2828 3037 14.14 8.89 سفید -11.66 10 21.05 30 -11.66
3418 2863 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید 10
3984 2739 15.17 10 10.83 5 10 8.77 5 -1.66
4390 2652 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -1.74 -3.32 1.67
5048 2528 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 -6.66
5801 2411 16.23 20 سفید 10 5 سفید سفید 8.33
6478 2313 18.28 8.89 1.67 6.67 -1.66 سفید 3.33 0
7260 2201 17.67 -2.21 8.33 10 -3.32 سفید -10 8.33
8960 1982 15.88 4.44 10 -5 -5 10.53 -13.32 8.33
9836 1881 15.98 سفید 1.67 3.33 11.67 3.51 -5 1.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوشیمی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 2) بيوشيمي (ضریب 4) سلولي و مولكولي (ضریب 1) ميكروبيولوژي (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
276 4670 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
341 4470 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
570 3981 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
903 3579 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید 11.67
937 3533 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
961 3506 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
1086 3401 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
1560 3092 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید 10
2007 2894 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -1.74 -3.32 16.67
2185 2827 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
2821 2638 17.83 -10 16.67 21.67 -6.66 21.05 -5 0
3203 2549 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید -1.66
3949 2407 16.05 10 10 11.67 1.67 1.75 -5 6.67
4445 2328 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید -1.66
4966 2255 16.54 سفید 13.33 6.67 -6.66 15.79 0 0
5866 2145 16.63 0 3.33 11.67 5 -5.25 23.33 -6.66
6236 2105 14.9 33.33 -2.5 3.33 3.33 -1.74 -1.66 3.33
7464 1981 14.76 12.22 5 5 سفید سفید سفید 5
8598 1869 15.88 4.44 10 -5 -5 10.53 -13.32 -8.32
9442 1790 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 -6.66
11261 1605 15.87 -4.43 4.17 سفید سفید -8.76 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96 (گرایش بیوفیزیک)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 1) بيوشيمي (ضریب 2) سلولي و مولكولي (ضریب 3) ميكروبيولوژي (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 4)
446 4122 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید 15
456 4104 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 15
569 3895 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید 6.67
756 3642 15.83 16.67 10 35 15 14.04 سفید 20
846 3559 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 14.04 سفید 15
1029 3415 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 6.67
1354 3176 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 سفید 20 -1.66
1749 2962 19.04 10 4.17 8.33 10 سفید -1.66 15
2338 2745 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
3491 2464 17 5.56 13.33 -1.66 3.33 سفید سفید 5
3893 2397 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید -1.66
4462 2307 14.8 سفید 7.5 13.33 سفید سفید 33.33 5
5118 2220 16.04 18.89 13.33 1.67 5 -1.74 سفید -11.66
6459 2072 17.86 23.33 -5 سفید سفید سفید سفید سفید
7649 1954 15.93 4.44 2.5 1.67 سفید سفید سفید 5
8801 1848 15.43 11.11 4.17 سفید سفید سفید 3.33 -1.66
10064 1733 16.4 سفید -2.5 13.33 10 سفید سفید -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 3) بيوشيمي (ضریب 2) ميكروبيولوژي (ضریب 3) مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
397 4828 19.45 31.11 18.33 سفید 1.67 20 46.67 -1.66
505 4619 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 سفید سفید 6.67
642 4387 17.86 3.33 25 13.33 20 8.33 21.67 15
678 4337 18.01 28.89 18.33 15 -5 سفید 45 10
720 4285 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 سفید سفید 15
738 4267 14.38 42.22 11.67 51.67 -6.66 سفید 16.67 15
1066 3891 19.69 8.89 12.5 45 5 -5 6.67 6.67
1402 3645 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
2002 3305 18.13 17.78 13.33 16.67 11.67 1.67 سفید سفید
2483 3104 16.38 14.44 5 سفید سفید 6.67 41.67 سفید
3050 2926 15.75 24.44 13.33 6.67 0 5 1.67 سفید
3297 2862 17.83 6.67 12.5 3.33 10 -3.32 1.67 16.67
3887 2720 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید 6.67 -1.66
4574 2577 16.05 10 10 11.67 1.67 -5 3.33 6.67
5641 2401 17.4 18.89 0 13.33 1.67 سفید سفید سفید
6437 2284 16.54 سفید 13.33 6.67 -6.66 0 0 0
7848 2100 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 18.33 -6.66 -6.66
8901 1974 15.93 4.44 2.5 1.67 سفید سفید 5 5
11759 1613 14.15 سفید 0 سفید 3.33 سفید 8.33 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی دریا)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) ژنتيك (ضریب 3) بيوشيمي (ضریب 3) سلولي و مولكولي (ضریب 2) ميكروبيولوژي (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
314 4729 17.86 3.33 25 13.33 20 21.05 8.33 25
383 4549 15.28 35.56 19.17 26.67 63.33 1.75 سفید سفید
443 4422 17.07 سفید 13.33 51.67 43.33 26.32 سفید سفید
953 3724 19.69 8.89 12.5 45 5 15.79 -5 سفید
1000 3674 18.13 17.78 13.33 16.67 11.67 سفید 1.67 15
1135 3572 17.22 33.33 9.17 33.33 18.33 0 سفید سفید
1419 3379 14.24 26.67 19.17 36.67 6.67 سفید سفید سفید
1958 3104 18.01 28.89 18.33 15 -5 -1.74 سفید سفید
2487 2901 16.91 22.22 5.83 20 5 5.26 5 سفید
3394 2664 15.75 24.44 13.33 6.67 0 سفید 5 سفید
3935 2554 17.22 15.56 10 سفید 11.67 سفید سفید سفید
4388 2478 17.05 15.56 7.5 13.33 سفید سفید سفید سفید
5064 2370 16.05 10 10 11.67 1.67 1.75 -5 سفید
7207 2108 17.67 -2.21 8.33 10 -3.32 سفید -10 سفید
8749 1942 14.16 11.11 7.5 -16.66 0 1.75 18.33 0
12902 1397 15.38 -1.1 2.5 -5 -11.66 5.26 -5 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه كارنامه داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 95

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش علوم سلولی و مولکولی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
7 8761 34.44 46.67 61.67 73.33 56.67 20 25
49 7534 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
60 7339 55.56 30.83 0 61.67 71.67 0 0
88 7032 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 3.33
98 6971 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 28.33
135 6606 55.56 25.83 78.33 23.33 33.33 3.33 8.33
199 1232 22.22 39.17 55 30 36.67 0 31.67
261 5951 60 33.33 25 23.33 40 0 0
306 5776 50 24.17 40 8.33 43.33 5 5
330 5706 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 45
356 5622 16.67 30 50 28.33 31.67 6.67 5
463 5349 50 27.05 28.33 -6.66 40 3.33 10
475 5319 46.67 26.67 38.33 18.33 23.33 0 20
573 5083 28.89 32.5 18.33 10 43.33 0 5
685 4824 56.67 26.67 23.33 23.33 23.33 0 0
704 4784 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
780 4639 27.78 15 0 31.67 35 5 35
808 4579 27.78 10 45 18.33 28.33 0 0
859 4482 25.56 8.33 6.67 36.67 38.33 -1.66 1.67
971 4272 21.02 33.04 51 11 6 6 0
1210 3964 7.78 10.83 21.67 33.33 30 1.67 0
1450 3666 10 21.67 5 18.33 16.67 6.67 35
1646 3453 25.56 25.83 23.33 23.33 3.33 3.33 0
2231 2973 -1.1 24.17 16.67 -3.32 10 13.33 10

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش ژنتیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
30 7754 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
37 7656 55.56 33.33 66.67 33.33 60 5 0
52 7367 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 3.33
59 7332 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
73 7159 55.56 25.83 78.33 23.33 33.33 3.33 8.33
91 7005 15.56 27.5 88.33 31.67 31.67 5 8.33
104 6834 35.33 23.33 70 35.05 28.33 5 15
157 6377 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
180 6210 25.56 25.83 75 26.67 21.67 1.67 10
218 6047 32.22 35 43.33 35 38.33 3.33 23.33
229 6013 30 25 60 35 28.33 5 -1.66
264 5886 23.33 30 55 5 20 28 3
363 5529 11.11 37.5 38.33 13.33 23.33 48.33 0
374 5495 50 24.17 40 8.33 43.33 5 0
433 5326 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
543 5006 42.22 28.33 30 36.67 11.67 8.33 8.33
596 4916 43.33 25 46.67 28.33 -5 1.67 0
770 4594 18.89 33.33 48.33 16.67 5 0 0
842 4460 34.44 24.17 11.67 48.33 23.33 5 16.67
926 4333 24.23 10.83 26.67 46.67 23.33 5 0
1096 4066 21.11 15.83 36.67 5 36.67 3.33 0
1154 3986 4.44 8.33 45 16.06 12.67 0 6.67
1276 3817 25.56 8.33 6.67 36.67 38.33 -1.66 1.67
1681 3416 11.11 18.33 26.67 16.67 0 0 0
2172 3021 20 5 16.67 11.67 13.33 -1.66 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش میکروبیولوژی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی
20 7532 38 35 28 31 20 53.33 41.3
58 6534 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 21.67
87 6247 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 3.33
132 6061 62.22 21.67 61.67 -1.66 11.67 28.33 35
154 5879 11.11 37.5 38.33 13.33 23.33 48.33 10
161 5820 23.33 30 55 5 20 28 23
220 5550 22.22 39.17 55 30 36.67 0 31.67
312 5200 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 45
386 4978 2.22 15.83 15 26.67 3.33 45 21.67
408 4921 26.67 12.5 43.33 13.33 10 28.33 15
578 4595 12.22 15 68.33 10 51.67 3.33 23.33
589 4570 25.56 31.67 18.33 33.33 15 13.33 5
689 4434 26.67 23.33 50 25 15 3.33 8.33
743 4357 -2.21 28.33 33.33 13.33 5 18.33 23.33
804 4259 26.67 11.67 63.33 18.33 23.33 5 0
863 4182 44.44 11.67 56.67 10 28.33 0 0
1033 3973 22.22 19.17 21.67 41.67 18.33 5 5
1202 3766 2.22 13.33 20 13.33 0.32 26.67 20
1517 3472 35.56 11.67 23.33 13.33 21.67 3.33 0
1772 3259 24.44 5 36.67 0 23.33 0 0
2258 2947 6.67 6.67 20 20 13.33 10 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوشیمی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
3 8972 34.44 46.67 61.67 73.33 56.67 20 11.67
20 8275 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
35 7837 40 27.5 81.67 65 53.33 0 0
64 7452 33.33 33.33 45 50 45 10 31.67
65 7433 34.44 27.5 60 60 35 8.33 10
95 7039 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
103 6953 21.11 45.83 28.33 53.33 53.33 21.67 5
163 6544 64.44 26.67 -8.32 58.33 45 0 25
179 6451 45.56 40 56.67 36.67 13.23 5 16.67
195 6318 22.22 39.17 55 30 36.67 0 23.33
229 6137 33.33 32.5 58.32 43.33 13.33 3.33 0
324 5773 60 33.33 25 23.33 40 0 3.33
359 5644 11.11 31.67 36.67 41.37 28.33 16.07 5
392 5582 21.11 31.67 60 25 33.33 0 0
445 5428 21.06 21.06 46.03 15 45 6.73 25
481 5307 35.56 35 8.33 40 -1.66 10 15
546 5113 50 24.17 40 8.33 43.33 5 0
637 4938 21.11 25.83 41.67 30 10 6.67 3.33
714 4784 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
748 4717 25.56 25.83 3.33 31.67 10 3.33 16.67
842 4529 48.89 25 11.67 5 33.33 8.33 0
1058 4160 26.67 20 28.33 10 38.33 0 0
1303 3811 17.78 19.17 15 25 -1.66 6.67 13.33
1369 3731 37.87 10.83 20 6.67 20 0 0
1618 3476 22.22 10 0 28.33 5 -1.66 0
1913 3201 36.67 5 0 20 -1.66 0 5
2261 2969 6.67 14.17 1.67 5 20 -3 21.67


ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوفیزیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی بیوفیزیک
11 8638 57.78 39.17 51.67 61.67 18.33 5 50
80 7172 35.56 41.67 23.33 53.33 50 28.33 8.33
114 6891 36.67 33.33 6.67 60 35 5 20
115 6887 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 13.33
122 6842 45.56 34.17 28.33 36.67 55 5 5
147 6662 22.22 39.17 55 30 36.67 0 23.33
169 6528 42.22 31.67 41.67 26.67 45 0 10
250 6089 38.9 25.9 38.89 23.9 30.9 16.2 16.5
276 6000 32.22 20.83 16.67 46.67 50 3.33 5
285 5952 46.67 25 21.67 28.33 18.33 1.67 21.67
377 5655 24.44 32.05 18.33 31.67 25 21.67 13.33
445 5462 11.11 26.67 45 30 10 -5 30
499 5298 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
594 5050 25.56 31.67 18.33 33.33 15 13.33 10
816 4614 41.11 14.17 6.67 6.67 21.67 3.33 20
955 4366 27.78 15 0 31.67 35 5 0
1412 3729 17.78 19.17 15 25 -1.66 6.67 13.33
2004 3188 20 5 16.67 11.67 13.33 -1.66 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوتکنولوژی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی میکروبیولوژی مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی بیوفیزیک
26 7435 38 35 28 31 53.33 41.3 5
41 7233 28.89 29.17 93.33 21.67 23.33 21.67 3.33
46 7102 57.78 39.17 51.67 61.67 5 -1.66 50
62 6827 36.67 41.67 40 53.33 40 0 20
63 6824 50 33 71.76 43.33 1 0 11
78 6643 34.44 27.5 60 60 8.33 8.33 10
86 6543 55.56 33.33 66.67 33.33 5 0 0
87 6541 55.56 25.83 78.33 23.33 3.33 8.33 8.33
105 6437 10 40.83 41.67 40 23.33 28.33 13.33
169 6043 35.56 41.67 23.33 53.33 28.33 3.33 8.33
204 5843 27.78 38.33 45 16.67 25 21.67 6.67
245 5663 43.33 25 46.67 28.33 1.67 38.33 0
260 5485 38.9 25.9 38.89 23.9 16.2 20.9 16.5
338 5331 27.71 24 71.67 18.33 5 13.33 -6
400 5138 20 21.67 20 38.33 30 26.67 0
445 5036 32.22 14.17 58.33 10 10 8.33 18.33
493 4944 35.56 35 8.33 40 10 5 15
537 4861 21.11 25.83 41.67 30 6.67 3.33 3.33
548 4840 50 24.17 40 8.33 5 5 0
644 4669 11.11 12.5 16.67 16.67 23.33 50 11.67
653 4651 50 27.05 28.33 -6.66 3.33 10 23.33
965 4224 22.22 19.17 21.67 41.67 5 5 15
1242 3881 20 2.5 48.33 10 10 0 0
1520 3603 17.78 19.17 15 25 6.67 0 13.33
2016 3200 -1.1 24.17 16.67 -3.32 13.33 10 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 (گرایش بیوتکنولوژی دریا)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مجموعه زیست شناسی دریا
95 7040 28.89 29.17 93.33 21.67 25 23.33 0
129 6686 45.56 34.17 28.33 36.67 55 5 10
137 6656 10 40.83 41.67 40 48.33 23.33 0
194 6302 33.33 32.5 58.32 43.33 13.33 3.33 0
236 6121 22.22 39.17 55 30 36.67 0 0
268 5968 25.56 25.83 75 26.67 21.67 1.67 0
319 5808 34.44 34.17 11.67 43.23 18.23 36.67 0
544 5180 11.11 26.67 45 30 10 -5 11.67
746 4738 41.11 27.5 0 18.33 43.33 13.33 0
1331 3855 1.11 23.33 43.33 1.67 11.67 0 0
2634 2846 -1.1 24.17 16.67 -3.32 10 13.33 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه كارنامه داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی سال 94

در جدول زير نمونه ای از کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی در آزمون ارشد 94 را مشاهده می نمایید.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 94 

 

میکروبیولوژی

مجموعه 
ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی

سلولی و ملکولی

بیوشیمی

ژنتیک

بیوفیزیک

مجموعه زیست شناسی دریا

زبان عمومی و تخصصی

مجموعه زیست شناسی

رتبه در علوم سلولی و مولکولی

رتبه در ژنتیک

رتبه در میکروبیولوژی

رتبه در بیوشیمی

رتبه در بیوفیزیک

رتبه در زیست فناوری میکروبی

رتبه در زیست فناوری دریا

0 0 75 68 51.01 0 0 28.08 24 89 178 312 150 214    
0 0 66.67 20 68.33 15 0 32.22 31.67 176 177   312      
25 5 56.67 36.67 36.67 5 0 21.11 11.97 283 444 401 490 462 597 415
1.67 0 43.23 26.67 71.67 8.32 0 54.44 14.52 295 225       375  
20 31.67 23.33 33.33 8.33 18.33 -1.66 25.56 17.95 764 1101 552 831 712 675 1033
0 26.67 33.33 6.67 13.33 0 0 43.33 16.67 784     1372   1262  
0 23.33 30 16.67 35 3.33 0 17.78 0 1332     1838      
0 0 40 6.67 0 10 0 40 12.05 1401 2310 3009 1994 1247 4009 2335
0 5 33.33 23.33 51.67 18.33 0.99 17.78 21.37 1819 1065 2008 1209 1452 1156 1300
5 23.33 15 6.67 6.67 0 0 17.78 2.56 3191 4519 3494 4635 4683 3999 4551
-5 3.33 10 -6.66 28.33 5 0 28.89 1.71 3243 2587   3896 3627 3651  
3.33 3.33 10 8.33 1.67 0 0 0 11.11 4020 4856   4466      
-6.66 3.33 -3.32 20 16.67 -1.66 0 30 5.98 4592 3654   3283   3852  
-10 -11.66 1.76 20.16 13.33 0 0 20 11.97 5137 4046 7075 3332   6072  
0 0 31.67 11.67 55 0 0 31.11 16.67   713          
10 -6.66 3.33 13.33 21.67 8.33 0 27.78 20.51   1964   2187   2151  
6.67 -5 -1.06 5 0 6.67 0 7.08 14.53       5545      

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید