نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد شیمی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد شیمی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد شیمی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد شیمی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد شیمی  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد شیمی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد شیمی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی فیزیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی آلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی معدنی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی تجزیه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش شیمی کاتالیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - گرایش نانو شیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 2) شیمی آلی (ضريب 1)
22 5765 46.67 0 26.67 38.89 58.62
138 4070 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
156 3917 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
177 3775 24.44 0 57.78 0 42.53
184 3727 20 14.44 24.44 16.67 3.45
327 3312 24.44 21.11 2.22 20 2.3
384 3172 24.44 11.11 8.89 10 6.9
390 3163 37.78 0 25.56 0 35.63
446 3057 32.22 10 0 0 54.02
545 2934 30 0 0 17.78 0
586 2892 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
625 2854 33.33 6.67 0 8.89 4.6
727 2758 40 0 -2.21 -1.1 25.29
853 2667 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
909 2626 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
1272 2444 37.78 14.44 0 0 4.6
1738 2275 40 0 1.11 0 -1.14
2331 2129 22.22 0 0 0 0
2817 2025 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79
2833 2021 23.33 4.44 0 0 -3.44
3111 1966 21.11 4.44 0 0 -1.14
4129 1795 0 0 0 3.33 -1.14
5828 1417 0 4.44 -11.1 5.56 -10.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 2) شیمی آلی (ضريب 1)
70 1179 2528 33.33 0 2.22 10 0
113 1827 2295 34.44 0 1.11 3.33 -4.59
119 1892 2275 3.33 13.33 0 0 0
235 3576 1940 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 0
307 4683 1769 10 3.33 -1.1 0 0
310 4722 1763 20 0 -3.32 -3.32 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 2)
30 5961 46.67 0 26.67 38.89 58.62
129 4508 24.44 0 57.78 0 42.53
159 4268 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
211 3982 32.22 10 0 0 54.02
246 3798 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
251 3776 37.78 0 25.56 0 35.63
348 3446 20 14.44 24.44 16.67 3.45
423 3304 32.22 0 18.89 0 27.59
472 3204 40 0 -2.21 -1.1 25.29
538 3087 24.44 11.11 8.89 10 6.9
573 3040 0 6.67 16.67 12.22 24.14
607 2999 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
664 2940 24.44 21.11 2.22 20 2.3
716 2892 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
845 2757 26.67 31.11 1.11 0 5.75
908 2703 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
1163 2548 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1608 2360 48.89 0 0 0 0
1917 2265 40 0 1.11 0 -1.14
2372 2138 8.89 0 0 0 4.6
2878 2030 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79
3266 1955 21.11 4.44 0 0 -1.14
4704 1704 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 2)
79 1337 2512 3.33 13.33 0 0 0
111 1862 2324 33.33 0 2.22 10 -4.59
139 2209 2231 34.44 0 1.11 3.33 0
235 3592 1951 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 0
305 4583 1798 20 0 -3.32 -3.32 0
317 4744 1770 10 3.33 -1.1 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 2) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
37 5412 46.67 0 26.67 38.89 58.62
71 4777 24.44 0 57.78 0 42.53
152 3993 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
187 3801 20 14.44 24.44 16.67 3.45
229 3606 37.78 0 25.56 0 35.63
271 3457 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
370 3156 32.22 0 18.89 0 27.59
397 3116 24.44 11.11 8.89 10 6.9
433 3057 32.22 10 0 0 54.02
515 2931 24.44 21.11 2.22 20 2.3
573 2870 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
654 2792 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
698 2757 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
721 2742 40 0 -2.21 -1.1 25.29
805 2667 33.33 6.67 0 8.89 4.6
850 2635 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75
955 2561 30 0 0 17.78 0
1204 2444 37.78 14.44 0 0 4.6
1590 2294 40 0 1.11 0 -1.14
2197 2129 22.22 0 0 0 0
2706 2018 31.11 4.44 0 -1.1 0
3289 1916 22.22 2.22 0 3.33 3.45
3508 1877 12.22 -3.32 1.11 5.56 -1.14
4307 1750 8.89 0 0 -1.1 0
5488 1523 0 6.67 -2.21 -10 2.3

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 2) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
88 1529 2357 33.33 0 2.22 10 0
109 1803 2275 3.33 13.33 0 0 -4.59
113 1906 2245 34.44 0 1.11 3.33 0
219 3113 1993 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 0
309 4670 1756 20 0 -3.32 -3.32 0
309 4670 1756 10 3.33 -1.1 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 2) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
118 5382 1643 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 2) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
64 5116 46.67 0 26.67 38.89 58.62
173 4004 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
195 3892 24.44 0 57.78 0 42.53
220 3763 20 14.44 24.44 16.67 3.45
261 3648 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
340 3411 24.44 21.11 2.22 20 2.3
355 3373 26.67 31.11 1.11 0 5.75
362 3358 32.22 10 0 0 54.02
404 3257 24.44 11.11 8.89 10 6.9
595 2976 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3
672 2901 32.22 0 18.89 0 27.59
718 2859 33.33 6.67 0 8.89 4.6
747 2833 31.11 7.78 8.89 1.11 22.99
757 2826 0 6.67 16.67 12.22 24.14
783 2801 37.78 14.44 0 0 4.6
892 2711 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1054 2608 30 0 0 17.78 0
1564 2397 48.89 0 0 0 0
1905 2286 21.11 8.89 1.11 -3.32 0
2289 2183 21.11 -1.1 0 1.11 4.6
2911 2050 16.67 2.22 -1.1 0 18.39
3371 1959 16.67 0 3.33 0 5.75
4042 1837 12.22 -3.32 1.11 5.56 -1.14
6412 1375 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 2) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
67 1189 2588 3.33 13.33 0 0 0
110 1810 2361 33.33 0 2.22 10 -4.59
133 2160 2261 34.44 0 1.11 3.33 0
221 3378 2013 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 0
287 4342 1851 10 3.33 -1.1 0 0
297 4613 1809 20 0 -3.32 -3.32 0
6653 7239 1284 -1.1 -6.66 -6.66 0 13.79

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 2) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
5697 6238 1548 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97-  کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 2)
46 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62 0
67 5200 32.22 0 18.89 0 27.59 32.22
160 4412 20 14.44 24.44 16.67 3.45 11.11
185 4236 24.44 0 57.78 0 42.53 0
211 4095 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2 0
236 3999 40 0 -2.21 -1.1 25.29 15.56
259 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83 0
395 3521 37.78 0 25.56 0 35.63 0
440 3411 32.22 10 0 0 54.02 0
549 3250 24.44 21.11 2.22 20 2.3 1.11
601 3201 24.44 11.11 8.89 10 6.9 0
704 3082 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3 0
742 3049 26.67 31.11 1.11 0 5.75 2.22
979 2870 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75 0
988 2864 0 6.67 16.67 12.22 24.14 0
1015 2842 0 7.78 5.56 0 3.45 11.11
1153 2746 30 0 0 17.78 0 0
1471 2586 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3 -4.43
1686 2506 43.33 0 5.56 0 0 0
2670 2204 22.22 0 0 0 0 0
3313 2055 21.11 4.44 0 0 -1.14 0
3875 1943 6.67 1.11 5.56 11.11 13.79 0
4761 1778 8.89 0 0 -1.1 0 0
5660 1602 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 2)
45 744 3091 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59 1.11
51 852 3011 34.44 0 1.11 3.33 0 15.56
114 1907 2486 33.33 0 2.22 10 0 0
134 2184 2397 3.33 13.33 0 0 13.79 2.22
269 4138 1958 10 3.33 -1.1 0 0 10
310 4775 1848 20 0 -3.32 -3.32 0 0
6191 6732 1493 -1.1 -6.66 -6.66 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 2)
5790 6329 1573 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
34 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62
143 4237 24.44 0 57.78 0 42.53
161 4095 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2
194 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83
255 3693 20 14.44 24.44 16.67 3.45
309 3521 37.78 0 25.56 0 35.63
345 3411 32.22 10 0 0 54.02
462 3201 24.44 11.11 8.89 10 6.9
479 3178 24.44 21.11 2.22 20 2.3
520 3114 32.22 0 18.89 0 27.59
570 3061 66.67 0 1.11 0 20.69
636 2991 40 0 -2.21 -1.1 25.29
718 2906 26.67 31.11 1.11 0 5.75
759 2868 33.33 6.67 0 8.89 4.6
901 2745 30 0 0 17.78 0
1014 2672 15.56 7.78 21.11 -4.43 2.3
1344 2507 43.33 0 5.56 0 0
2043 2263 21.11 -1.1 0 1.11 4.6
2520 2141 31.11 4.44 0 -1.1 0
3111 2012 13.33 0 1.11 0 8.05
4690 1737 0 0 0 3.33 -1.14

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
90 1510 2487 33.33 0 2.22 10 0
108 1775 2397 3.33 13.33 0 0 -4.59
117 1897 2363 34.44 0 1.11 3.33 0
207 3040 2083 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 0
290 4384 1849 20 0 -3.32 -3.32 0
305 4621 1814 10 3.33 -1.1 0 0
6635 7217 1320 -1.1 -6.66 -6.66 0 13.79

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1)
5688 6227 1555 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 1)
38 5607 46.67 0 26.67 38.89 58.62 0
156 4237 24.44 0 57.78 0 42.53 0
170 4157 32.22 0 18.89 0 27.59 32.22
181 4094 58.89 12.22 21.11 21.11 9.2 0
194 4053 20 14.44 24.44 16.67 3.45 11.11
218 3904 43.33 2.22 -3.32 20 44.83 0
342 3521 37.78 0 25.56 0 35.63 0
380 3411 32.22 10 0 0 54.02 0
500 3214 24.44 21.11 2.22 20 2.3 1.11
597 3083 63.33 3.33 -4.43 2.22 2.3 0
620 3061 66.67 0 1.11 0 20.69 0
712 2977 26.67 31.11 1.11 0 5.75 2.22
850 2871 55.56 8.89 2.22 3.33 5.75 0
867 2863 0 6.67 16.67 12.22 24.14 0
1003 2746 30 0 0 17.78 0 0
1479 2507 43.33 0 5.56 0 0 0
2329 2242 21.11 -1.1 0 1.11 4.6 -2.21
2462 2205 22.22 0 0 0 0 0
2979 2089 26.67 0 0 0 1.15 0
3331 2013 13.33 0 1.11 0 8.05 0
5607 1602 -6.66 6.67 0 -2.21 8.05 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 1)
67 1190 2687 34.44 0 1.11 3.33 0 1.11
86 1403 2587 32.22 -1.1 -1.1 -6.66 -4.59 15.56
102 1678 2487 33.33 0 2.22 10 0 0
121 1973 2396 3.33 13.33 0 0 13.79 2.22
289 4383 1886 10 3.33 -1.1 0 0 10
303 4619 1848 20 0 -3.32 -3.32 0 0
6364 6950 1430 -1.1 -6.66 -6.66 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) شیمی تجزیه (ضريب 1) شیمی معدنی (ضريب 1) شیمی فیزیک (ضريب 1) شیمی آلی (ضريب 1) شیمی کاربردی (ضريب 1)
5772 6313 1566 -5.55 -1.1 4.44 0 -1.14 0

 

نمونه كارنامه كارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 96 - کارشناسی ارشد گرایش نانو شیمی96

 

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96(گرایش شیمی فیزیک)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 2) شيمي آلي (ضریب 1)
81 4553 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
134 4103 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
286 3531 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
446 3170 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
584 2983 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
606 2960 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
634 2942 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
648 2930 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
727 2842 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
783 2795 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
817 2765 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
867 2724 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
891 2708 14.79 41.11 -1.1 4.44 12.22 3.57
925 2692 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38
1238 2532 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1977 2266 17.87 14.44 4.44 1.11 3.33 1.19
2266 2197 17.47 6.67 0 8.89 2.22 7.14
3021 2034 13.97 24.44 -3.32 17.78 6.67 -19.04
3496 1955 17.55 14.44 -1.1 سفید سفید -2.38
4477 1787 15.29 سفید 12.22 سفید -1.1 3.57
5610 1309 13.98 سفید -1.1 2.22 -4.43 1.19

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی آلی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 2)
50 5396 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
237 3992 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
334 3618 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
363 3548 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
413 3437 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
510 3260 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
527 3223 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
543 3201 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
617 3102 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
631 3081 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
686 3018 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
819 2891 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
975 2749 14.37 -1.1 2.22 7.78 -2.21 39.29
1132 2649 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1468 2474 16.5 17.78 2.22 -1.1 0 16.67
1778 2340 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
1895 2306 15.46 20 -2.21 8.89 7.78 5.95
1962 2287 17.63 13.33 11.11 -6.66 8.89 1.19
2248 2205 15.83 12.22 1.11 11.11 4.44 4.76
2445 2155 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52
3493 1941 14.23 22.22 4.44 10 0 -3.56
4032 1848 15.29 سفید 12.22 سفید -1.1 3.57
4679 1729 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید
5826 1373 13.19 سفید سفید سفید 3.33 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی معدنی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 2) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 1)
62 4892 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
132 4286 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
246 3718 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
347 3398 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
437 3196 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
596 2963 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
651 2904 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
691 2857 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
784 2787 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
849 2741 16.64 7.78 3.33 18.89 3.33 13.1
871 2720 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
975 2644 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
1046 2612 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
1229 2526 17.52 31.11 3.33 4.44 6.67 -4.75
1650 2350 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19
1998 2257 15.75 8.89 سفید 6.67 17.78 1.19
2332 2172 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
2724 2085 15.91 11.11 7.78 سفید 4.44 5.95
3362 1970 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
4251 1825 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید
4589 1770 15.93 16.67 -1.1 سفید -4.43 -2.38
5012 1686 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96(گرایش شیمی تجزیه)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 2) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 1)
126 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
254 3710 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
352 3428 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
538 3044 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
612 2954 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
626 2943 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
657 2903 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
706 2862 16.31 سفید 33.33 سفید سفید سفید
741 2833 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
775 2812 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
820 2776 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
916 2701 15.9 11.11 17.78 1.11 4.44 11.9
1058 2619 16.55 6.67 20 -6.66 6.67 5.95
1316 2508 17.52 31.11 3.33 4.44 6.67 -4.75
1414 2463 14.79 41.11 -1.1 4.44 12.22 3.57
1768 2340 14.46 8.89 13.33 6.67 3.33 5.95
2032 2263 16.5 17.78 2.22 -1.1 0 16.67
2451 2155 15.48 1.11 2.22 8.89 2.22 21.43
2677 2106 15.18 8.89 10 سفید 4.44 سفید
2851 2072 14.23 22.22 4.44 10 0 -3.56
3464 1964 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
3807 1904 15.23 0 12.22 2.22 -3.32 -4.75
4565 1773 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش شیمی کاربردی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
117 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16 سفید
291 3400 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95 سفید
327 3324 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24 17.78
367 3251 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71 -1.1
462 3070 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38 16.67
635 2886 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05 سفید
679 2842 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71 سفید
709 2814 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9 سفید
770 2756 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9 سفید
862 2696 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14 سفید
864 2695 15.83 12.22 1.11 11.11 4.44 4.76 13.33
883 2678 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14 سفید
901 2666 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14 سفید
920 2658 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95 سفید
952 2635 17.63 13.33 11.11 -6.66 8.89 1.19 8.89
1005 2598 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19 6.67
1389 2426 17.33 -2.21 -2.21 12.22 -6.66 9.52 11.11
1956 2246 14.49 -2.21 2.22 11.11 24.44 -4.75 6.67
2102 2207 16.31 سفید 33.33 سفید سفید سفید سفید
2578 2104 15.75 8.89 سفید 6.67 17.78 1.19 سفید
3207 1985 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52 سفید
4320 1833 14.73 12.22 سفید 7.78 سفید 3.57 سفید
5291 1713 14.85 6.67 -1.1 5.56 3.33 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش کاتالیست)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 1)
74 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16
210 3953 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95
247 3786 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71
447 3277 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71
495 3205 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9
514 3184 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05
549 3120 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9
606 3047 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14
652 2995 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95
683 2947 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14
687 2946 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14
736 2909 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38
888 2787 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24
1015 2709 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52
1417 2499 16.4 31.11 11.11 سفید سفید -1.19
1981 2314 14.37 -1.1 2.22 7.78 -2.21 39.29
2233 2236 17.47 6.67 0 8.89 2.22 7.14
2825 2093 13.76 32.22 سفید سفید 3.33 سفید
3636 1958 18.6 6.67 سفید -1.1 سفید -1.19
4939 1766 14.63 13.33 3.33 -2.21 -3.32 2.38
6528 1563 15.06 4.44 -1.1 -1.1 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 96 (گرایش نانو)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) شيمي تجزيه (ضریب 1) شيمي معدني (ضریب 1) شيمي فيزيك (ضریب 1) شيمي آلي (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
86 4363 15.94 24.44 7.78 38.89 15.56 78.16 سفید
240 3761 15.74 3.33 10 44.44 31.11 30.95 سفید
287 3595 15.65 73.33 2.22 18.89 5.56 10.71 -1.1
491 3174 16.69 30 -1.1 1.11 6.67 20.24 17.78
532 3125 14.09 51.11 5.56 14.44 11.11 10.71 سفید
564 3080 19.04 23.33 سفید سفید سفید 44.05 سفید
575 3068 15.22 41.11 2.22 28.89 سفید 11.9 سفید
626 2994 15.53 44.44 11.11 6.67 3.33 11.9 سفید
699 2925 15.39 36.67 سفید سفید 8.89 32.14 سفید
724 2910 16.15 -1.1 17.78 11.11 17.78 -2.38 16.67
771 2878 15.49 20 11.11 6.67 4.44 30.95 سفید
800 2853 17.87 20 8.89 -2.21 سفید 32.14 سفید
804 2849 17.39 22.22 5.56 سفید 2.22 32.14 سفید
871 2792 14.54 سفید 8.89 -1.1 15.56 52.38 سفید
1163 2618 15.79 17.78 5.56 23.33 0 9.52 سفید
1882 2333 13.93 16.67 7.78 11.11 10 4.76 سفید
2286 2224 14.49 -2.21 2.22 11.11 24.44 -4.75 6.67
3016 2063 15.89 سفید 3.33 2.22 11.11 9.52 سفید
4380 1831 16.33 7.78 3.33 سفید -1.1 سفید سفید
5549 1478 13.53 سفید -7.77 سفید 7.78 4.76 سفید

 

نمونه كارنامه كارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 95

در اینجا چند نمونه از کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی داوطلبان سال گذشته آورده شده است ، البته توجه داشته باشید که در هر سال با توجه به سطح آزمون و سطح علمی نفرات اول، ترازهای قبولی تا حدی متفاوت خواهد بود. اما تقریبا هر سال میانگین درصد کسب شده در دروس ازمون کارشناسی ارشد شیمی در رتبه های زیر 20 حدود 50 درصد می باشد.

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد شیمی 20 درصد می باشد که ابتدا همسان سازی معدل بر اساس دانشگاه محل تحصیل با اعمال ضرایب مشخص اعمال می شود.

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
49 5756 65.52 22.22 33.33 26.67 30
51 5727 52.87 33.33 11.11 51.11 10
59 5491 48.28 37.08 30 30 36
79 5213 47.13 0 64.44 8.89 55.56
91 5147 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
131 4836 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44
133 4828 55.17 10 21.11 27.78 20
170 4653 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
181 4601 41.38 10 32.22 27.78 14.44
195 4523 48.28 0 47.78 25.56 15.56
209 4490 13.79 0 18.89 43.33 15.56
244 4322 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
275 4205 49.43 21.11 0 30 0
300 4132 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
334 4009 44.83 25.56 0 25.56 3.33
405 3822 47.13 11.11 6.67 13.33 20
529 3620 60.92 0 15.56 20 4
548 3602 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
592 3536 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21
630 3488 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67
702 3395 32.18 17.78 26.67 10 -1.1
992 3114 14.94 0 24.44 11.11 16.67
1119 2998 24.14 14.44 17.78 5.56 15.56
1149 2969 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1280 2874 0 11.11 15.56 11.11 2.22
1545 2732 27.59 0 2.22 14.44 0
1722 2650 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
1923 2571 32.18 0 5.56 7.78 1.11
2159 2488 19.54 16.67 -4.43 11.11 4.44
2645 2342 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89
3090 2231 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
3222 2204 8.05 -1.1 3.33 11.11 10
3618 2116 32.18 0 0 0 4.44
4046 2029 28.72 2.22 0 0 1.11
4448 1954 24.14 -1.1 0 -2.21 -5.55
5535 1770 2.3 11.11 0 0 6.67
6783 1560 0 4.44 -1.1 2.22 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایشهای شیمی آلی- شیمی دارویی- شیمی پلیمر و فیتو شیمی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
11 6946 20.59 15.56 63.33 45.56 63.33
44 5860 47.13 0 64.44 8.89 55.56
53 5581 65.52 22.22 33.33 26.67 30
71 5413 27.59 0 45.56 2.22 62.22
75 5380 48.28 37.08 30 30 36
83 5240 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
102 5076 25.29 23.33 50 33.33 35.56
104 5072 36.78 13.33 30 4.44 50
118 4926 3.87 27.87 27.87 33.4 35.74
140 4754 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
185 4565 27.59 10 48.89 1.11 38.89
191 4559 0 21 23 16 56
192 4552 0 38.89 -1.1 35.56 43.33
198 4444 15.15 7.04 11.11 31.15 43.15
199 4518 21.84 10 18.89 22.22 44.44
205 4499 55.17 10 21.11 27.78 20
214 5334 20 30 30 40 10
215 4457 17 18 37.12 12.24 30
300 4176 41.38 15.56 36.67 14.44 13.33
302 4169 6.9 5.56 62.22 0 26.67
303 4167 50.57 0 0 23.33 25.56
307 4152 48.28 0 47.78 25.56 15.56
451 3816 47.13 11.11 6.67 13.33 20
471 3765 11.49 20 8.89 8.89 36.67
495 3723 28.74 15.56 18.89 6.67 25.56
519 3667 20.69 7.78 4.44 15.56 31.11
521 3658 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
620 3506 31.03 0 21.11 20 16.67
624 3501 49.43 21.11 0 30 0
642 3470 6.9 0 18.89 3.33 28.89
646 3463 39.08 0 36.67 11.11 8.89
648 3455 44.83 25.56 0 25.56 3.33
697 3381 8.05 11.11 31.11 7.78 21.11
813 3227 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21
820 3221 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
846 3190 21.84 0 0 0 32.22
906 3125 14.94 0 24.44 11.11 16.67
999 3040 60.92 0 15.56 20 4
1020 3027 33.33 11.33 13.33 3.33 13.33
1086 2976 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
1153 2929 26.44 0 0 0 31.11
1283 2834 6.9 6.67 0 11.11 22.22
1376 2776 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44
1564 2681 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1643 2645 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22
1974 2510 12.64 0 20 4.44 11.11
2114 2463 26.44 0 0 7.78 7.78
2486 2342 22.99 -1.1 -2.21 -2.21 11.11
2804 2256 16.09 0 -1.1 11.11 6.67
3569 2084 28.72 2.22 0 0 1.11
4413 1919 16.09 6.67 0 6.67 -1.01
5600 1769 9.2 -2.21 4.43 -4.43 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی معدنی)

 

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
31 6164 47.13 0 64.44 8.89 55.56
48 5766 65.52 22.22 33.33 26.67 30
57 5611 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
63 5508 26.06 6.06 76.67 16.03 3.03
68 5468 25.29 23.33 50 33.33 35.56
117 4992 56.32 -1.1 42.22 10 29.89
129 4919 6.9 5.56 62.22 0 26.67
140 4854 48.28 0 47.78 25.56 15.56
190 4614 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
193 4609 55.17 10 21.11 27.78 20
315 4131 31 17.78 23.33 24.42 13.33
339 4053 14.94 14.44 25.56 22.22 17.78
419 3849 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
458 3747 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
506 3657 32.18 17.78 26.67 10 -1.1
520 3630 8.05 11.11 31.11 7.78 21.11
602 3485 77.01 -3.32 11.11 10 0
611 3472 60.92 0 15.56 20 4
708 3322 14.94 0 24.44 11.11 16.67
861 3137 13.79 20 8.89 15.56 5.56
915 3078 33.33 11.33 13.33 3.33 13.33
1085 2930 0 11.11 15.56 11.11 2.22
1257 2829 45.98 -2.21 6.67 -11.01 15.56
1276 2820 10.34 -6.66 10 20 7.78
1285 2815 17.24 15.56 11.11 11.11 2.22
1464 2700 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22
1596 2628 21.84 0 0 0 32.22
1705 2579 44.83 0 0 15.56 3.33
1846 2527 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1967 2473 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
2360 2344 26.44 0 0 7.78 7.78
2821 2223 21.84 6.67 7.78 0 2.22
3146 2147 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
3251 2125 -2.29 1.11 1.11 10 7.78
3810 2012 10.34 4.44 6.67 0 0
4227 1936 10.34 3.33 2.22 3.33 -1.1
6975 1484 0 0 0 -1.1 3.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی تجزیه)

 

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
47 5505 65.52 22.22 33.33 26.67 30
65 5283 48.28 37.08 30 30 36
68 5222 52.87 33.33 11.11 51.11 10
101 4895 47.13 0 64.44 8.89 55.56
114 4836 3.87 27.87 27.87 33.4 35.74
118 4794 18.39 38.89 13.33 22.22 31.11
131 4745 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
159 4522 0 38.89 -1.1 35.56 43.33
177 4456 0 32.22 44.44 18.89 28.89
193 4383 36.78 28.89 6.67 6.67 47.78
194 4382 20.69 44.44 33.33 6.67 3.33
199 4362 55.17 10 21.11 27.78 20
228 4223 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
243 4161 49.43 20 16.67 5.56 27.78
254 4134 16.09 22.22 27.78 8.89 34.44
255 4131 19.54 34.44 14.44 11.11 12.22
268 4091 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
323 3931 49.43 21.11 0 30 0
327 3926 21.84 10 18.89 22.22 44.44
334 3911 48.28 0 47.78 25.56 15.56
371 3815 6.9 5.56 62.22 0 26.67
390 3773 60.92 21.11 8.89 16.67 -6.66
392 3768 6.09 37.78 18.89 21.11 0
394 3766 35.63 8.89 22.22 17.78 20
430 3689 47.13 11.11 6.67 13.33 20
432 3684 24.14 18.89 0 22.22 27.11
451 3633 39.08 25.56 0 20 10
453 3631 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66
518 3497 25.29 12.22 28.89 -1.1 32.22
523 3493 11.49 20 8.89 8.89 36.67
529 3480 47.78 11.11 17.78 12.12 10
537 3467 70.11 11.11 0 0 0
540 3463 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67
651 3327 13.79 20 8.89 15.56 5.56
692 3266 20.69 7.78 4.44 15.56 31.11
760 3188 77.01 -3.32 11.11 10 0
963 3021 62.07 11.11 -4.43 3.33 5.56
1017 2985 25.29 5.56 12.22 33.33 6.67
1171 2854 42.53 11.11 -1.1 11.11 -3.32
1234 2813 9.2 12.22 5.56 5.56 21.11
1364 2734 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
1601 2624 20.69 7.78 8.89 3.33 10
1769 2557 22.99 7.78 6.67 1.11 4.44
1917 2494 10.34 -6.66 10 20 7.78
2054 2451 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
2164 2418 36.78 15.56 -1.1 -2.21 -5.55
2354 2354 26.44 0 0 0 31.11
2556 2346 0 8.3 3 13.88 0
2968 2199 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89
3343 2114 28.72 2.22 0 0 1.11
4039 1977 27.59 2.22 -2.21 -6.66 2.22
4166 1952 10.34 3.33 2.22 3.33 -1.1
5248 1730 4.6 1.11 2.22 0 3.33
6967 1459 6.09 -3.32 0 3.33 -1.01

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی کاربردی)

 

رتبه در سهمیه آزاد تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی کاربردی
38 5779 53.87 13.33 15.56 34.44 3.33 40
80 5234 47.13 0 64.44 8.89 55.56 0
88 5141 10.66 16.67 0 26.67 6.67 51.11
110 4982 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67 44.44
161 4697 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33 6.67
230 4432 55.17 10 21.11 27.78 20 0
299 4176 48.28 0 47.78 25.56 15.56 0
394 3906 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67 3.33
398 3895 32.18 0 5.56 7.78 1.11 34.44
406 3873 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66 6.67
427 3821 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21 8.89
490 3728 49.43 21.11 0 30 0 0
685 3431 32.18 17.78 26.67 10 -1.1 3.33
747 3345 45.98 -2.21 6.67 -11.01 15.56 13.33
754 3335 54.02 11.11 8.89 6.67 2.22 5.56
758 3330 60.92 0 15.56 20 4 0
905 3168 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22 7.78
1014 3048 26.44 6.67 -2.21 4.44 -1.1 18.89
1158 2969 14.94 0 24.44 11.11 16.67 0
1369 2826 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44 0
1493 2773 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78 4.44
1958 2570 19.54 -1.1 1.11 4.44 16.67 0
2212 2480 13.79 -2.21 2.22 5.56 12.22 0
2585 2361 27.59 0 2.22 14.44 0 -3.32
2885 2302 16.09 6.67 0 6.67 -1.01 11.11
3801 2076 28.72 2.22 0 0 1.11 0
4282 1989 19.54 -3.32 2.22 2.22 1.11 -1.1
5394 1795 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89 0
7284 1488 0 0 0 -1.1 3.33 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش نانوشیمی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی کاربردی
63 5544 47.13 0 64.44 8.89 55.56 0
78 5331 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22 0
86 5233 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44 26.67
91 5180 52.87 33.33 11.11 51.11 10 0
103 5070 25.29 23.33 50 33.33 35.56 1
117 4991 36.78 13.33 30 4.44 50 13.33
149 4820 27.59 0 45.56 2.22 62.22 0
156 4788 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33 6.67
168 4721 32.18 11.11 26.67 12.22 27.78 25.56
181 4668 55.17 10 21.11 27.78 20 0
183 4657 56.32 -1.1 42.22 10 29.89 0
197 4598 41.38 10 32.22 27.78 14.44 0
200 4534 32.18 24.44 6.67 10 21.11 32.22
217 4489 31 17.78 23.33 24.42 13.33 18.9
240 4416 48.28 0 47.78 25.56 15.56 0
326 4172 21.84 10 18.89 22.22 44.44 0
332 4147 58.62 16.67 -1.1 36.67 6.67 6.67
349 4099 55.17 10 10 3.33 2.22 34.44
413 3946 33.83 13.33 17.78 33.33 -6.66 6.67
447 3884 95.4 -1.1 0 15.56 0 0
469 3841 47.13 11.11 6.67 13.33 20 0
495 3797 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21 8.89
652 3519 32.18 17.78 26.67 10 -1.1 3.33
797 3325 32.18 0 5.56 7.78 1.11 34.44
1020 3132 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22 7.78
1070 3088 14.94 0 24.44 11.11 16.67 0
1245 2930 26.44 2.22 13.33 12.22 4.44 0
1417 2837 26.44 0 0 7.78 7.78 15.56
1494 2798 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78 2.22
1693 2708 34.48 0 0 0 0 23.23
1919 2614 6.9 6.67 0 11.11 22.22 0
2325 2464 22.99 -4.43 14.44 13.33 1.11 0
2564 2388 8.05 0 6.67 1.11 11.11 7.78
3326 2199 21.84 6.67 7.78 0 2.22 0
3715 2110 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11 -1.01

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش کاتالیست و اقیانوس شناسی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
39 5743 65.52 22.22 33.33 26.67 30
63 5544 47.13 0 64.44 8.89 55.56
67 5330 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
141 4692 36.78 13.33 30 4.44 50
145 4668 55.17 10 21.11 27.78 20
152 4639 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
153 4635 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44
202 4419 41.38 15.56 36.67 14.44 13.33
203 4417 48.28 0 47.78 25.56 15.56
382 3906 49.43 21.11 0 30 0
387 3897 24.14 3.33 24.44 10 32.22
395 3884 95.4 -1.1 0 15.56 0
607 3492 60.92 0 15.56 20 4
979 3088 14.94 0 24.44 11.11 16.67
1641 2667 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
2167 2464 22.99 -4.43 14.44 13.33 1.11
3715 2135 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
6851 1542 6.09 -3.32 0 3.33 -1.01

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 94 

 

شیمی کاربردی

شیمی فیزیک

شیمی تجزیه

زبان عمومی و تخصصی

شیمی آلی

شیمی معدنی

گرایش ها  با ضرایب شیمی فیزیک

گرایش ها  با ضرایب شیمی الی

گرایش شیمی معدنی

گرایش شیمی تجزیه

گرایش ها  با ضرایب شیمی کاربردی

گرایش علوم و فناوری نانو نانوشیمی

گرایش ها  با ضرایب شیمی دریا

0 42.22 27.78 33.33 41.38 50 33 50 26 47 66 45 ---
10.34 15.56 4.44 38.89 5.75 7.78 768 1148 838 844 617 687 801
0 4.44 2.22 26.67 0 15.56 2137 2678 --- --- 2472 1535 1959
0 8.89 0 10 1.15 6.67 3372 4403 3426 4162 --- 4283 ---
-3 -1 11.11 11.11 0 -5.55 6704 8572 9502 8972 9403 --- ---
8.03 20 10 26 51 18 --- 217 --- 268 217 --- ---
32.22 0 0 34.44 4.06 8.89 --- --- 2730 --- 635 1287 ---
0 25.56 18.89 27.78 28.49 24.44 223 338 226 216 327 271 224
12.64 13.33 17.78 20 14.94 8.89 1072 1245 1095 841 705 849 ---
2.03 15.56 -1.01 4.44 18.39 11.11 1813 1949 1919 2667 --- 2300 2207
-3.44 0 -1.1 15.56 5.56 6.67 4778 4320 3809 --- --- --- ---
0 3.33 0 20 10.34 0 --- 3932 --- 4700 --- 4628 ---
0 0 23 4 19 18 --- --- --- 748 --- --- ---
0 26.67 1.11 10 40 37.78 250 314 196 250 397 328 291
0 3.33 0 33.33 26.44 -1.1 1308 982 1365 1270 1423 1252 ---
13.79 -2.21 2.22 22.22 27.78 -1.1 3104 1635 2817 2564 1331 1704 2329
0 6.67 0 16.67 -1.78 7.78 5403 8231 50449 6099 --- --- ---
0 30 30 8.09 43.67 28.89 --- 135 --- 91 --- --- ---
6.9 5.56 8.89 32.22 36.78 -1.1 --- 790 --- --- --- 879 ---
0 0 4.44 7.78 16.09 16.67 --- 2198 1785 2461 3040 2725 ---
9.2 -4.44 12.22 12.22 3.45 -3.32 --- 5260 --- 3797 3485 5734 ---

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید