نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم تربیتی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد علوم تربیتی  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد علوم تربیتی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی:

کارنامه هایی که ذیلا  نمایش داده می شوند صرفا برای اطلاع شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت زیرا سطح سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی1 و سطح امادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سوالات ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در آزمون سال X پایین خواهد امد، ممکن است 30%  درصد بسیار خوبی محسوب شود اما در آزمون سال Y سطح سوالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 30% درصد خوبی محسوب نشود.

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش برنامه ریزی درسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش مدیریت آموزشی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش آموزش بزرگسالان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تحقیقات آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش تکنولوژی آموزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - گرایش علوم تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 97 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97 

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1)
25 7472 0 51.67 45 34.44 23.33 46.67 0
32 7325 -2.21 20 40 51.11 18.33 56.67 23.33
50 7004 0 33.33 75 25.56 13.33 25 20
87 6549 0 33.33 41.67 1.11 41.67 36.67 11.67
91 6520 2.22 35 50 24.44 11.67 35 11.67
183 5868 6.67 23.33 33.33 0 28.33 43.33 0
438 5153 0 48.33 30 5.56 10 18.33 -3.32
464 5105 2.22 23.33 36.67 2.22 28.33 20 0
476 5089 0 35 41.67 0 0 33.33 0
478 5082 25.56 36.67 35 8.89 25 0 6.67
587 4918 0 25 41.67 23.33 15 21.67 5
873 4650 10 45 10 17.78 0 21.67 -1.66
1030 4524 0 -5 43.33 18.89 0 25 1.67
1271 4376 0 38.33 15 7.78 -1.66 21.67 5
1996 4043 11.11 28.33 23.33 0 6.67 5 3.33
2400 3914 2.22 51.67 10 5.56 0 0 10
3653 3623 2.22 0 21.67 11.11 0 33.33 0
4385 3479 2.22 21.67 23.33 0 0 6.67 0
4958 3381 16.67 0 5 13.33 38.33 0 0
5377 3319 3.33 41.67 8.33 -1.1 3.33 0 3.33
7150 3068 -2.21 10 13.33 4.44 6.67 6.67 0
8355 2933 0 18.33 20 2.22 5 6.67 -1.66
9991 2765 0 51.67 -1.66 -4.43 5 -10 -3.32
13700 2428 0 15 5 -1.1 10 -1.66 3.33
14562 2353 3.33 -1.66 6.67 -5.55 13.33 10 -8.32
19118 1944 0 0 -1.66 -3.32 -5 6.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1)
160 3094 3793 6.67 26.67 6.67 2.22 21.67 15 0
180 3750 3656 0 30 0 40 0 0 6.67
184 3921 3626 5.56 30 16.67 2.22 11.67 -5 0
197 4399 3540 4.44 -1.66 30 -5.55 10 15 5
12378 13092 2544 0 13.33 16.67 3.33 -1.66 0 20

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1)
14439 15153 2365 0 0 6.67 -6.66 6.67 20 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضريب 3)
53 6106 -2.21 23.33 20 40 51.11 15 0
83 5763 0 0 51.67 45 34.44 0 0
86 5731 2.22 11.67 35 50 24.44 38.33 0
99 5640 0 20 33.33 75 25.56 0 0
381 4698 0 11.67 33.33 41.67 1.11 18.33 10
487 4556 3.33 0 30 31.67 16.67 33.33 0
588 4452 2.22 11.67 43.33 46.67 0 15 0
764 4283 25.56 6.67 36.67 35 8.89 6.67 -6.66
1077 4083 0 5 25 41.67 23.33 10 -1.66
1870 3728 0 5 38.33 15 7.78 0 0
2762 3486 0 1.67 33.33 18.33 12.22 -1.66 3.33
3212 3396 0 -1.66 38.33 26.67 6.67 0 0
4832 3118 3.33 3.33 41.67 8.33 -1.1 0 0
5227 3061 0 3.33 0 20 23.33 0 0
7379 2806 -2.21 0 10 13.33 4.44 10 0
8577 2696 1.11 0 25 25 -2.21 0 -1.66
13937 2263 0 0 0 11.67 0 0 0
14489 2223 -6.66 0 3.33 23.33 -6.66 0 0
15553 2144 3.33 1.67 6.67 5 -2.21 0 0
17841 1972 -3.32 3.33 0 -6.66 15.56 0 0
20026 1792 3.33 11.67 0 0 0 0 1.67
20250 1774 0 0 0 -1.66 -3.32 -1.66 -5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضريب 3)
22 353 4788 0 20 30 0 40 13.33 0
113 2231 3668 5.56 5 30 16.67 2.22 13.33 0
7545 8124 2792 6.67 0 26.67 6.67 2.22 0 0
11563 12142 2446 0 6.67 13.33 16.67 3.33 0 3.33
11852 12431 2424 4.44 0 -1.66 30 -5.55 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 1) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضريب 3)
23293 23872 1446 0 -1.66 0 6.67 -6.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 3)
16 8088 -2.21 23.33 40 51.11 18.33 56.67 53.33
61 6888 0 11.67 41.67 1.11 41.67 36.67 41.67
92 6540 0 20 75 25.56 13.33 25 33.33
224 5668 2.22 0 36.67 2.22 28.33 20 41.67
241 5622 6.67 0 33.33 0 28.33 43.33 25
467 4983 0 3.33 20 23.33 5 23.33 50
539 4879 16.67 0 5 13.33 38.33 0 31.67
639 4728 0 -1.66 40 30 10 8.33 33.33
1022 4353 0 0 15 13.33 15 5 33.33
1505 4052 -1.1 16.67 21.67 -1.1 3.33 13.33 26.67
1929 3889 0 0 11.67 0 1.67 18.33 33.33
2360 3733 -2.21 0 13.33 4.44 6.67 6.67 30
3511 3432 0 -3.32 30 5.56 10 18.33 0
4881 3170 0 8.33 26.67 5.56 8.33 23.33 1.67
5120 3128 0 -6.66 10 10 15 5 15
7087 2875 3.33 0 31.67 16.67 -5 5 0
9383 2639 0 -3.32 16.67 -1.1 -1.66 1.67 23.33
13883 2249 1.11 0 25 -2.21 -1.66 0 5
14573 2192 0 -1.66 20 2.22 5 6.67 0
15341 2127 -3.32 3.33 0 -12.21 6.67 0 1.67
21225 1637 5.56 0 13.33 4.44 -16.66 0 -3.32
22302 1526 0 1.67 -3.32 5.56 -1.66 6.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 3)
145 3069 3587 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 0
253 5525 3128 4.44 0 30 -5.55 10 15 0
262 5754 3098 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 -1.66
271 5968 3071 0 20 0 40 0 0 20
16175 16661 2059 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 3)
9591 10077 2619 0 -1.66 6.67 -6.66 6.67 20 13.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 2)
17 8005 -2.21 23.33 40 51.11 18.33 56.67 53.33
70 6823 0 11.67 41.67 1.11 41.67 36.67 41.67
90 6585 0 20 75 25.56 13.33 25 33.33
164 5922 0 0 45 34.44 23.33 46.67 8.33
197 5773 2.22 11.67 50 24.44 11.67 35 21.67
200 5759 0 40 38.33 8.89 26.67 23.33 16.67
225 5650 6.67 0 33.33 0 28.33 43.33 25
587 4777 16.67 0 5 13.33 38.33 0 31.67
663 4672 0 3.33 20 23.33 5 23.33 50
711 4615 0 -1.66 40 30 10 8.33 33.33
1009 4319 0 5 41.67 23.33 15 21.67 11.67
1523 4018 0 1.67 43.33 18.89 0 25 0
2465 3663 -2.21 -8.32 18.33 7.78 21.67 -10 38.33
3686 3363 2.22 0 10 6.67 6.67 13.33 13.33
4338 3230 0 0 6.67 -6.66 31.67 5 13.33
5283 3079 0 -6.66 10 10 15 5 15
8324 2717 3.33 11.67 0 0 -1.66 10 25
13007 2301 0 15 -3.32 -8.88 11.67 0 10
13646 2251 1.11 0 25 -2.21 -1.66 0 5
14776 2158 0 0 -1.66 -3.32 -5 6.67 11.67
19974 1737 17.78 0 -6.66 4.44 -1.66 6.67 0
21876 1562 -1.1 0 0 0 -5 0 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 2)
159 3367 3490 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 0
205 4454 3269 4.44 0 30 -5.55 10 15 0
215 4657 3234 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 -1.66
223 4818 3207 0 20 0 40 0 0 20
15317 15821 2115 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2) نظارت و راهنمایی (ضريب 2)
10007 10511 2557 0 -1.66 6.67 -6.66 6.67 20 13.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) تکنولوژی آموزشی (ضريب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
28 7609 -2.21 40 51.11 18.33 -1.66 15 56.67
69 6903 0 41.67 1.11 41.67 11.67 18.33 36.67
100 6648 0 45 34.44 23.33 0 0 46.67
353 5543 6.67 33.33 0 28.33 0 0 43.33
393 5459 2.22 36.67 2.22 28.33 -5 15 20
468 5314 2.22 46.67 0 0 36.67 15 6.67
521 5236 0 41.67 23.33 15 8.33 10 21.67
690 4982 3.33 31.67 16.67 -5 0 33.33 5
722 4947 0 43.33 18.89 0 0 0 25
922 4776 16.67 5 13.33 38.33 3.33 23.33 0
1182 4570 0 40 30 10 0 0 8.33
1688 4283 0 36.67 -3.32 6.67 1.67 11.67 11.67
2251 4052 2.22 21.67 11.11 0 0 8.33 33.33
3385 3721 2.22 10 6.67 6.67 33.33 -5 13.33
4564 3458 10 16.67 0 15 0 0 16.67
5324 3331 -1.1 3.33 -3.32 1.67 -5 26.67 11.67
7433 3025 0 11.67 0 1.67 0 0 18.33
9890 2736 6.67 13.33 11.11 1.67 5 1.67 -5
14887 2237 8.89 5 -2.21 -5 1.67 3.33 6.67
16087 2120 0 16.67 -1.1 0 0 0 0
21383 1622 0 -5 0 1.67 0 0 3.33
22786 1476 -1.1 0 0 -5 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) تکنولوژی آموزشی (ضريب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
154 3267 3816 4.44 30 -5.55 10 0 0 15
187 4114 3609 5.56 16.67 2.22 11.67 1.67 13.33 0
240 5182 3417 0 0 40 0 0 13.33 15
5224 5605 3343 6.67 6.67 2.22 21.67 5 0 -5
14385 14766 2286 0 16.67 3.33 -1.66 0 0 0

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) مدیریت آموزشی (ضريب 2) تکنولوژی آموزشی (ضريب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
11333 11714 2580 0 6.67 -6.66 6.67 13.33 0 20

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 3) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2)
49 5546 2.22 10 51.67 5.56 40
69 5421 2.22 11.67 35 24.44 38.33
85 5258 -2.21 23.33 20 51.11 15
208 4687 -1.1 18.33 38.33 -3.32 26.67
344 4366 3.33 0 30 16.67 33.33
443 4246 2.22 11.67 43.33 0 15
523 4157 0 11.67 33.33 1.11 18.33
716 4011 25.56 6.67 36.67 8.89 6.67
879 3909 11.11 3.33 28.33 0 20
898 3898 10 -1.66 45 17.78 -1.66
1396 3657 2.22 0 21.67 0 30
2864 3245 3.33 3.33 41.67 -1.1 0
3175 3182 0 5 25 23.33 10
4233 3013 -3.32 3.33 18.33 -12.21 16.67
5217 2882 0 1.67 33.33 12.22 -1.66
8838 2526 0 31.67 6.67 -7.77 -20
11222 2344 0 5 0 -3.32 11.67
13155 2206 2.22 0 0 11.11 8.33
16144 2000 0 0 0 0 0
18572 1830 -20 16.67 0 4.44 0
21996 1547 3.33 -8.32 -1.66 -5.55 5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 3) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2)
8 137 4985 0 20 30 40 0
59 1418 3679 5.56 5 30 2.22 0
311 6862 2749 6.67 0 26.67 2.22 0
12495 13054 2254 0 6.67 13.33 3.33 13.33
18679 19238 1823 4.44 0 -1.66 -5.55 13.33

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 3) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضريب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2)
23560 24119 1357 0 -1.66 0 -6.66 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 4) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) تکنولوژی آموزشی (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
31 6091 2.22 43.33 46.67 36.67 15 6.67
58 5673 2.22 35 50 6.67 38.33 35
102 5317 0 33.33 41.67 11.67 18.33 36.67
133 5180 0 35 41.67 18.33 13.33 33.33
237 4806 25.56 36.67 35 15 6.67 0
255 4752 0 33.33 75 0 0 25
331 4597 2.22 21.67 23.33 18.33 30 6.67
399 4483 -2.21 20 40 -1.66 15 56.67
421 4460 11.11 28.33 23.33 10 20 5
518 4358 2.22 51.67 10 1.67 40 0
642 4261 6.67 23.33 33.33 0 0 43.33
745 4176 2.22 13.33 10 33.33 -5 13.33
973 4048 0 48.33 30 0 0 18.33
1039 4021 11.11 35 11.67 15 15 -10
2501 3511 0 38.33 15 0 0 21.67
3127 3378 0 -5 43.33 0 0 25
5664 3006 16.67 0 5 3.33 23.33 0
7942 2771 -2.21 10 13.33 0 10 6.67
9459 2639 0 0 40 0 0 8.33
11969 2440 0 33.33 -6.66 3.33 0 15
15629 2161 0 0 -1.66 5 -1.66 6.67
17924 1992 0 -5 16.67 0 3.33 1.67
23212 1486 0 10 3.33 -10 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 4) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) تکنولوژی آموزشی (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
139 2948 3457 5.56 30 16.67 1.67 13.33 15
240 5363 3093 6.67 26.67 6.67 5 0 0
292 6279 2989 4.44 -1.66 30 0 0 15
9598 10185 2628 0 30 0 0 13.33 -5
14895 15482 2216 0 13.33 16.67 0 0 0

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 4) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 3) تکنولوژی آموزشی (ضريب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 2)
10856 11443 2526 0 0 6.67 13.33 0 20

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​​​نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضريب 3) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضريب 1) مدیریت آموزشی (ضريب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضريب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضريب 3) نظارت و راهنمایی (ضريب 2)
20 7965 0 11.67 33.33 41.67 41.67 18.33 36.67 41.67
64 6951 2.22 11.67 35 50 11.67 38.33 35 21.67
180 6153 0 0 51.67 45 23.33 0 46.67 8.33
194 6099 6.67 0 23.33 33.33 28.33 0 43.33 25
200 6073 2.22 0 23.33 36.67 28.33 15 20 41.67
400 5523 0 40 0 38.33 26.67 0 23.33 16.67
504 5351 -1.1 18.33 38.33 3.33 1.67 26.67 11.67 21.67
703 5108 -1.1 16.67 23.33 21.67 3.33 20 13.33 26.67
792 5034 2.22 10 51.67 10 0 40 0 0
936 4919 16.67 0 0 5 38.33 23.33 0 31.67
1515 4584 0 0 35 41.67 0 13.33 33.33 0
2268 4273 0 0 15 15 15 10 5 33.33
3190 4017 3.33 0 30 31.67 -5 33.33 5 0
4197 3787 0 5 0 36.67 6.67 11.67 11.67 18.33
5650 3518 10 0 0 16.67 15 0 16.67 18.33
7245 3294 0 -1.66 0 40 10 0 8.33 33.33
10573 2917 0 0 13.33 25 8.33 0 5 11.67
13908 2598 6.67 0 8.33 13.33 1.67 1.67 -5 21.67
15448 2454 3.33 -3.32 11.67 8.33 6.67 0 1.67 -1.66
18317 2181 0 3.33 5 -5 0 8.33 0 5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

​​​​نمونه کار�

نظر خود را بنویسید