نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم جغرافیا- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد اجغرافیا 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد جغرافیا 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد جغرافیا به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد جغرافیا با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد جغرافیا شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­ آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي ­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا- کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد جغرافیا 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد جغرافیا قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فلسفه جغرافیا (ضريب 1) آمار و احتمال (ضريب 1) جغرافیای روستایی و عشایری (ضريب 3) برنامه‌ریزی روستایی (ضريب 2)
2773 1695 -4.43 3.33 3.33 -4.43 8.89

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فلسفه جغرافیا (ضريب 1) آمار و احتمال (ضريب 2) برنامه‌ریزی شهری (ضريب 1) برنامه‌ریزی روستایی (ضريب 1) برنامه‌ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (ضريب 3)
2944 1529 -4.43 3.33 3.33 -6.66 8.89 -2.21

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش مخاطرات محیطی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) فلسفه جغرافیا (ضريب 1) آمار و احتمال (ضريب 1) آب و هواشناسی (ضريب 1) ژئومورفولوژی (ضريب 1) مخاطرات طبیعی و انسانی (ضريب 3)
671 3283 -4.43 3.33 3.33 17.78 4.44 8.89

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نظر خود را بنویسید