نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم و مهندسی باغبانی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی باغبانی  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی باغبانی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی باغبانی 97

(سهمیه عادی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) میوه کاری (ضريب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضريب 2) ازدیاد نباتات (ضريب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضريب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضريب 3)
164 5317 30 28 21.33 28 13.33 10.67
399 4329 0 17.33 17.33 1.33 21.33 26.67
625 3773 -2.21 36 8 4 14.67 10.67
737 3536 18.89 9.33 10.67 14.67 16 5.33
924 3223 0 16 8 6.67 24 4
1144 2959 0 10.67 14.67 -1.32 20 9.33
1474 2563 0 -6.66 24 0 6.67 13.33
1610 2447 3.33 13.33 5.33 -4 1.33 -2.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) میوه کاری (ضريب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضريب 2) ازدیاد نباتات (ضريب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضريب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضريب 3)
72 1358 2810 0 8 4 1.33 29.33 6.67
94 1761 2413 -6.66 9.33 6.67 -6.66 6.67 9.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نظر خود را بنویسید