نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد معماری- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد معماری 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد معماری 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد معماری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد معماری  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد معماری با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد معماری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

نمونه کارنامه های ارشد معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد معماری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی معماری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی منظر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منظر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی اسلامی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی اسلامی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مطالعات معماری ایران 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش بازسازی پس از سانحه

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97 - گرایش معماری داخلی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 5  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 97 - سهمیه 25  درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
1069 5483 65.56 22.22 10 30 26.67
1405 5137 6.67 33.33 20 45 33.33
1661 4932 21.11 6.67 3.33 51.67 46.67
2211 4570 63.33 7.78 10 31.67 21.67
2583 4388 60 3.33 3.33 26.67 28.33
3352 4065 86.67 8.89 8.89 3.33 16.67
4934 3600 0 1.11 14.44 33.33 28.33
5862 3422 31.11 10 8.89 8.33 20
6840 3266 20 7.78 12.22 11.67 20
7286 3204 6.67 15.56 1.11 16.67 23.33
8998 2985 16.67 6.67 0 21.67 3.33
9925 2884 20 13.33 3.33 6.67 6.67
10478 2822 0 14.44 1.11 28.33 -6.66
12161 2653 0 3.33 1.11 15 18.33
14791 2415 17.78 0 0 13.33 0
18017 2123 25.56 -4.43 0 -3.32 3.33
22221 1644 0 -1.1 -3.32 8.33 -16.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
18 213 7268 52.22 50 38.89 40 15
204 2460 4572 51.11 6.67 6.67 33.33 15
259 3279 4227 21.11 6.67 5.56 41.67 18.33
280 3624 4097 10 31.11 14.44 20 0
300 3859 4022 32.22 11.11 -2.21 36.67 13.33
388 5374 3614 75.56 -1.1 0 6.67 16.67
5705 6227 3451 -2.21 26.67 15.56 21.67 25
7946 8473 3114 40 7.78 -1.1 8.33 6.67
9987 10509 2875 0 14.44 1.11 16.67 13.33
11585 12107 2710 4.44 0 12.22 11.67 15
15818 16340 2326 13.33 2.22 -1.1 6.67 15
17723 18245 2153 0 0 12.22 -6.66 41.67
19385 19907 1986 12.22 -5.55 6.67 -5 28.33
21060 21582 1806 2.22 1.11 0 1.67 13.33
22099 22621 1665 0 5.56 -5.55 -11.66 8.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
13337 13859 2543 0 3.33 3.33 15 -1.66
21670 22192 1728 0 -8.88 8.89 6.67 10

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 1) درک عمومی معماری منظر (ضريب 3)
870 5533 58.89 11.11 16.67 28.33 30
953 5431 65.56 22.22 10 30 26.67
1195 5194 21.11 6.67 3.33 51.67 46.67
1665 4798 60 3.33 3.33 26.67 28.33
2056 4565 35.56 36.67 22.22 28.33 15
2507 4337 3.33 15.56 2.22 23.33 43.33
3293 4062 14.44 6.67 5.56 5 33.33
4709 3693 6.67 5.56 13.33 15 28.33
5368 3573 20 7.78 12.22 11.67 20
6565 3377 -1.1 8.89 11.11 15 23.33
7813 3203 3.33 24.44 1.11 16.67 21.67
10652 2888 3.33 34.44 5.56 8.33 8.33
11774 2777 0 16.67 0 15 20
13803 2590 0 6.67 -5.55 13.33 20
16616 2342 6.67 0 6.67 13.33 8.33
20846 1938 0 8.89 -1.1 1.67 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 1) درک عمومی معماری منظر (ضريب 3)
18 243 6970 52.22 50 38.89 40 15
177 1933 4758 51.11 6.67 6.67 33.33 15
3155 3448 4108 75.56 -1.1 0 6.67 18.33
4496 4789 3734 21.11 6.67 5.56 41.67 0
5608 5901 3533 10 31.11 14.44 20 13.33
6735 7034 3352 40 7.78 -1.1 8.33 16.67
6763 7056 3349 32.22 11.11 -2.21 36.67 25
8986 9279 3062 0 0 12.22 -6.66 6.67
9323 9616 3026 4.44 0 12.22 11.67 13.33
11588 11881 2797 0 14.44 1.11 16.67 15
13010 13303 2664 12.22 -5.55 6.67 -5 15
13868 14161 2584 13.33 2.22 -1.1 6.67 41.67
14855 15148 2497 -2.21 26.67 15.56 21.67 28.33
18568 18861 2173 0 5.56 -5.55 -11.66 13.33
20647 20940 1960 2.22 1.11 0 1.67 8.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری منظر97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 1) درک عمومی معماری منظر (ضريب 3)
15161 15454 2472 0 3.33 3.33 15 -1.66
22511 22804 1723 0 -8.88 8.89 6.67 10

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 2) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
1030 5437 65.56 22.22 10 30 26.67
1158 5275 58.89 11.11 16.67 28.33 30
1528 4935 34.44 44.44 20 18.33 16.67
1856 4696 70 0 7.78 26.67 28.33
2023 4590 63.33 7.78 10 31.67 21.67
2460 4353 86.67 8.89 8.89 3.33 16.67
3923 3788 23.33 0 16.67 28.33 13.33
5094 3505 32.22 13.33 -4.43 20 33.33
6261 3299 6.67 17.78 -3.32 28.33 13.33
7279 3142 3.33 24.44 1.11 16.67 21.67
8927 2939 0 16.67 5.56 15 18.33
10023 2821 15.56 10 10 6.67 0
11822 2639 22.22 -1.1 3.33 16.67 1.67
14122 2438 -5.55 7.78 5.56 6.67 33.33
17570 2154 16.67 3.33 3.33 -1.66 13.33
22129 1695 -4.43 12.22 2.22 -6.66 5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 2) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
16 221 7065 52.22 50 38.89 40 15
198 2353 4547 51.11 6.67 6.67 33.33 15
282 3602 4002 21.11 6.67 5.56 41.67 18.33
312 4078 3862 75.56 -1.1 0 6.67 0
314 4085 3860 10 31.11 14.44 20 13.33
3888 4291 3798 32.22 11.11 -2.21 36.67 16.67
7110 7518 3169 40 7.78 -1.1 8.33 25
7147 7550 3164 -2.21 26.67 15.56 21.67 6.67
10926 11329 2726 4.44 0 12.22 11.67 13.33
11212 11615 2698 0 14.44 1.11 16.67 15
15389 15792 2335 13.33 2.22 -1.1 6.67 15
15921 16324 2293 0 0 12.22 -6.66 41.67
17693 18096 2145 12.22 -5.55 6.67 -5 28.33
21224 21627 1808 2.22 1.11 0 1.67 13.33
22061 22464 1703 0 5.56 -5.55 -11.66 8.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری اسلامی97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 2) درک عمومی معماری منظر (ضريب 1)
14019 14422 2445 0 3.33 3.33 15 -1.66
21612 22015 1760 0 -8.88 8.89 6.67 10

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 4) درک عمومی معماری (ضريب 3) تاریخ شهر در ایران (ضريب 2)
1204 5010 58.89 11.11 16.67 28.33 6.67
1692 4640 6.67 33.33 20 45 13.33
2230 4350 45.56 7.78 15.56 31.67 13.33
2588 4195 17.78 20 13.33 28.33 10
2940 4063 0 43.33 32.22 6.67 0
4867 3533 28.89 7.78 14.44 5 13.33
6974 3165 0 10 10 26.67 11.67
8267 2993 2.22 2.22 15.56 13.33 -13.32
10026 2785 20 13.33 3.33 6.67 10
11082 2673 0 16.67 5.56 15 3.33
13458 2447 0 6.67 2.22 18.33 3.33
16753 2160 0 -4.43 1.11 13.33 5
20637 1795 -6.66 20 6.67 -6.66 0
21790 1669 0 2.22 4.44 -10 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 4) درک عمومی معماری (ضريب 3) تاریخ شهر در ایران (ضريب 2)
29 353 6352 52.22 50 38.89 40 0
245 3156 4092 51.11 6.67 6.67 33.33 6.67
2870 3178 4085 21.11 6.67 5.56 41.67 8.33
4734 5042 3564 32.22 11.11 -2.21 36.67 0
4975 5283 3510 10 31.11 14.44 20 0
5598 5906 3395 75.56 -1.1 0 6.67 -1.66
7004 7312 3160 -2.21 26.67 15.56 21.67 0
10787 11095 2708 4.44 0 12.22 11.67 0
10889 11201 2695 40 7.78 -1.1 8.33 0
12727 13035 2518 0 14.44 1.11 16.67 -1.66
17510 17818 2095 0 0 12.22 -6.66 0
17759 18067 2072 13.33 2.22 -1.1 6.67 0
18555 18863 2001 12.22 -5.55 6.67 -5 -1.66
21595 21903 1692 2.22 1.11 0 1.67 0
23576 23884 1347 0 5.56 -5.55 -11.66 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری ایران 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 4) درک عمومی معماری (ضريب 3) تاریخ شهر در ایران (ضريب 2)
14098 14406 2391 0 3.33 3.33 15 0
17801 18109 2068 0 -8.88 8.89 6.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 1) درک عمومی معماری (ضريب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضريب 2)
794 5539 76.67 8.89 16.67 13.33 11.67
1083 5234 51.11 15.56 30 1.67 21.67
1386 4976 35.56 36.67 22.22 28.33 0
1589 4800 43.33 27.78 17.78 20 0
1814 4636 6.67 33.33 20 45 25
2705 4143 0 43.33 32.22 6.67 0
3698 3778 31.11 10 8.89 8.33 11.67
4926 3435 3.33 24.44 1.11 16.67 16.67
5401 3327 26.67 10 17.78 1.67 0
7028 3026 6.67 17.78 -3.32 28.33 0
8251 2852 -1.1 15.56 10 25 0
8974 2762 15.56 0 6.67 18.33 0
11198 2532 -4.43 15.56 -2.21 33.33 0
14998 2206 0 0 18.89 20 0
16209 2111 0 2.22 1.11 18.33 1.67
20886 1736 0 -1.1 -2.21 1.67 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 1) درک عمومی معماری (ضريب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضريب 2)
27 327 6539 52.22 50 38.89 40 1.67
151 1873 4737 51.11 6.67 6.67 33.33 5
156 1926 4700 75.56 -1.1 0 6.67 5
4023 4294 3678 10 31.11 14.44 20 0
4061 4332 3670 32.22 11.11 -2.21 36.67 10
4340 4611 3592 21.11 6.67 5.56 41.67 15
4973 5248 3422 40 7.78 -1.1 8.33 0
7537 7808 2955 -2.21 26.67 15.56 21.67 -5
9765 10036 2675 4.44 0 12.22 11.67 0
11402 11673 2512 0 14.44 1.11 16.67 1.67
14736 15007 2225 13.33 2.22 -1.1 6.67 0
17512 17783 2008 12.22 -5.55 6.67 -5 0
19982 20253 1815 0 0 12.22 -6.66 16.67
21181 21452 1708 0 5.56 -5.55 -11.66 0
21768 22039 1645 2.22 1.11 0 1.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 1) درک عمومی معماری (ضريب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (ضريب 2)
16582 16853 2081 0 3.33 3.33 15 0
22963 23234 1488 0 -8.88 8.89 6.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97-  کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3)
1108 5393 65.56 22.22 10 30
1324 5167 34.44 44.44 20 18.33
1709 4839 43.33 27.78 17.78 20
2230 4509 63.33 7.78 10 31.67
2543 4353 17.78 20 13.33 28.33
3450 3990 -1.1 32.22 17.78 15
5083 3543 6.67 17.78 -3.32 28.33
5992 3354 3.33 15.56 2.22 23.33
6446 3276 31.11 10 8.89 8.33
7932 3057 0 10 10 26.67
9281 2896 0 0 18.89 20
10802 2722 22.22 -1.1 3.33 16.67
13350 2470 0 3.33 1.11 15
15914 2241 10 -7.77 11.11 3.33
21087 1737 0 5.56 2.22 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3)
20 237 7114 52.22 50 38.89 8.33
226 2704 4404 51.11 6.67 6.67 41.67
2877 3163 4206 21.11 6.67 5.56 16.67
3177 3463 4098 10 31.11 14.44 21.67
3199 3485 4087 32.22 11.11 -2.21 6.67
4828 5114 3599 -2.21 26.67 15.56 11.67
4955 5241 3571 75.56 -1.1 0 -6.66
8208 8497 3023 40 7.78 -1.1 1.67
10784 11070 2724 0 14.44 1.11 6.67
12411 12697 2558 4.44 0 12.22 -5
16384 16670 2198 13.33 2.22 -1.1 -11.66
20095 20381 1845 0 0 12.22 40
20441 20727 1805 12.22 -5.55 6.67 33.33
21139 21425 1731 2.22 1.11 0 20
22937 23223 1471 0 5.56 -5.55 36.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) دروس فنی ساختمان (ضريب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (ضريب 2) درک عمومی معماری (ضريب 3)
13350 13636 2470 0 3.33 3.33 6.67
20912 21198 1756 0 -8.88 8.89 15

 

نمونه كارنامه 96 كارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایشهای مربوطه

در جداول زير به برخي از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری منظر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی معماری اسلامی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش مطالعات معماری ایران96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش بازسازی پس از سانحه  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی معماری 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فني ساختمان (ضریب 3) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) درك عمومي معماري (ضریب 3) درك عمومي معماري منظر (ضریب 1)
440 6919 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
526 6729 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
546 6694 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
615 6560 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
902 6063 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
1384 5499 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
3326 4254 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
4201 3954 17.26 3.33 17.78 44.44 5 35
4588 3837 16.58 8.89 11.11 21.11 35 8.33
5242 3689 16.44 8.89 10 6.67 35 30
6375 3488 13.96 سفید 14.44 3.33 46.67 10
7868 3269 16.73 سفید 20 3.33 28.33 -5
8202 3224 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 10
9435 3095 18.79 20 سفید 2.22 26.67 -1.66
12141 2857 14.67 -1.1 4.44 6.67 35 5
13360 2758 17.43 0 3.33 4.44 26.67 سفید
15771 2584 16.2 -2.21 -4.43 -1.1 35 6.67
18232 2426 13.57 سفید 10 -4.43 18.33 21.67
22894 2123 16.95 7.78 1.11 -5.55 6.67 11.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری منظر)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فني ساختمان (ضریب 1) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) درك عمومي معماري (ضریب 1) درك عمومي معماري منظر (ضریب 3)
360 6910 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
479 6656 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
620 6373 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
670 6295 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
825 6018 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
875 5948 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
1430 5246 16.78 12.22 40 47.78 26.67 25
2597 4403 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
3885 3831 16.44 8.89 10 6.67 35 30
4636 3627 16.9 30 1.11 7.78 20 18.33
5478 3448 14.47 سفید 37.78 3.33 38.33 21.67
6487 3256 15.84 -16.66 24.44 6.67 45 23.33
7307 3133 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67 23.33
8239 3012 15.54 2.22 11.11 -2.21 33.33 21.67
11278 2712 17.84 سفید -2.21 1.11 20 16.67
14149 2490 16.66 -1.1 3.33 4.44 16.67 11.67
17479 2266 16.73 سفید 20 3.33 28.33 -5
21925 2003 14.06 1.11 2.22 6.67 6.67 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری اسلامی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فني ساختمان (ضریب 2) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) درك عمومي معماري (ضریب 2) درك عمومي معماري منظر (ضریب 1)
489 6725 15.37 35.56 35.56 37.78 70 45
513 6672 19.42 30 25.56 44.44 60 46.67
665 6388 19.57 20 43.33 31.11 58.33 33.33
691 6328 17.22 16.67 46.67 37.78 50 46.67
807 6151 18.35 47.78 26.67 40 36.67 33.33
1325 5460 18.72 42.22 27.78 12.22 35 46.67
2859 4319 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 18.33
3302 4120 17.26 3.33 17.78 44.44 5 35
4490 3726 16.58 8.89 11.11 21.11 35 8.33
5010 3603 18.76 57.78 2.22 0 8.33 8.33
6090 3392 18.36 2.22 5.56 12.22 31.67 18.33
7871 3129 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 10
8570 3045 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67 23.33
9244 2977 15.54 17.78 -2.21 -1.1 33.33 -3.32
11908 2748 18.46 سفید 6.67 -1.1 25 8.33
15947 2467 18.61 3.33 8.89 0 21.67 0
18887 2292 16.06 سفید 10 -4.43 18.33 21.67
22357 2086 15 سفید 5.56 2.22 15 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96  (گرایش مطالعات معماری ایران)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فني ساختمان (ضریب 1) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 4) درك عمومي معماري (ضریب 3) تاريخ شهر در ايران (ضریب 2)
284 6375 15.37 35.56 35.56 37.78 70 38.33
520 5886 19.42 30 25.56 44.44 60 سفید
865 5368 19.57 20 43.33 31.11 58.33 سفید
890 5341 17.22 16.67 46.67 37.78 50 10
913 5322 18.35 47.78 26.67 40 36.67 سفید
1505 4767 16.78 12.22 40 47.78 26.67 سفید
2849 3994 18.64 46.67 -3.32 7.78 40 5
3401 3776 17.26 3.33 17.78 44.44 5 سفید
4962 3398 17.32 1.11 25.56 -1.1 46.67 13.33
5606 3285 14.3 1.11 27.78 22.22 28.33 سفید
6356 3177 18.74 12.22 6.67 -2.21 35 11.67
7253 3056 13.96 سفید 14.44 3.33 46.67 11.67
8233 2948 14.47 سفید 37.78 3.33 38.33 1.67
9165 2862 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 -3.32
12909 2582 16.97 20 2.22 2.22 8.33 13.33
15691 2413 14.24 سفید 10 12.22 8.33 11.67
21184 14.06 19.32 1.11 2.22 6.67 6.67 13.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش بازسازی پس از سانحه)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 3) دروس فني ساختمان (ضریب 3) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 1) درك عمومي معماري (ضریب 1) مباني بازسازي پس از سانحه (ضریب 2)
647 5851 18.72 42.22 27.78 12.22 35 28.33
670 5823 15.37 35.56 35.56 37.78 70 8.33
807 5586 19.57 20 43.33 31.11 58.33 سفید
815 5568 18.35 47.78 26.67 40 36.67 سفید
853 5507 17.22 16.67 46.67 37.78 50 5
963 5356 19.42 30 25.56 44.44 60 سفید
1590 4750 16.78 12.22 40 47.78 26.67 سفید
2772 4043 18.76 57.78 2.22 0 8.33 سفید
3751 3725 16.58 8.89 11.11 21.11 35 21.67
4995 3455 17.85 1.11 13.33 3.33 40 20
5939 3296 17.51 2.22 13.33 -4.43 33.33 20
6231 3249 17.26 3.33 17.78 44.44 5 سفید
7162 3123 15.84 -16.66 24.44 6.67 45 15
8434 2980 17.23 17.78 6.67 -2.21 13.33 8.33
9241 2901 16.73 سفید 20 3.33 28.33 سفید
10848 2763 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33 -1.66
14191 2523 14.4 -6.66 13.33 5.56 28.33 11.67
18586 2258 17.43 0 3.33 4.44 26.67 سفید
24710 1909 17.52 1.11 -1.1 -1.1 18.33 -3.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش معماری داخلی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) دروس فني ساختمان (ضریب 3) دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) درك عمومي معماري (ضریب 3)
490 6642 15.37 35.56 35.56 37.78 70
544 6520 19.57 20 43.33 31.11 58.33
615 6408 19.42 30 25.56 44.44 60
717 6242 17.22 16.67 46.67 37.78 50
938 5868 18.35 47.78 26.67 40 36.67
1387 5369 16.78 12.22 40 47.78 26.67
3352 4150 18.64 46.67 -3.32 7.78 40
4760 3741 15.84 -16.66 24.44 6.67 45
5278 3626 17.85 1.11 13.33 3.33 40
6409 3421 18.74 12.22 6.67 -2.21 35
7518 3258 17.51 2.22 13.33 -4.43 33.33
8271 3166 19.32 12.22 2.22 1.11 28.33
9352 3051 15.84 4.44 7.78 -3.32 36.67
11904 2824 14.4 -6.66 13.33 5.56 28.33
16723 2483 16.25 سفید 2.22 -6.66 28.33
22894 2095 15.61 سفید 1.11 3.33 13.33

 

نمونه كارنامه 95 كارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایشهای مربوطه

در جداول زير به برخي از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 95در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
55 8405 54.02 65.56 30 71.67 71.67
86 8144 65.52 66.67 55.56 50 31.67
105 8029 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
146 7850 5.75 66.67 42.22 75 76.67
206 7600 36.78 48.79 46.67 66.67 35
262 7403 35.67 60 44.44 41.47 68.33
298 7309 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
359 7132 60.92 63.33 27.78 33.33 41.67
399 7037 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
432 6977 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
485 6886 21.84 51.11 30 58.33 45
685 6560 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
737 6490 43.68 51.11 25.56 36.67 53.33
900 6363 42.53 43.33 47.78 25 36.67
1130 6094 54.02 38.82 28.89 35 30
1278 5946 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
1326 5911 41.38 35.56 24.44 46.67 16.67
1578 5716 0 30 40 58.33 35
1941 5447 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67
2538 5101 13.79 45.56 17.78 30 33.33
2835 4951 17.24 25.56 21.11 36.67 43.33
3566 4644 36.78 27.78 7.78 21.67 40
3878 4523 0 27.78 25.56 33.33 33.33
4226 4417 16.09 11.11 24.44 41.67 20
5049 4168 4.6 14.44 7.78 43.33 21.67
5831 3975 24.14 22.22 14.44 18.33 5
7051 3753 3.3 37.78 26.67 5 3.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
99 7795 54.02 65.56 30 71.67 71.67
116 7688 43.68 50 55.56 41.67 73.33
121 7669 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
195 7387 35.67 60 44.44 41.47 68.33
305 7031 65.52 66.67 55.56 50 31.67
361 6872 80.46 14.44 28.89 33.33 51.67
487 6634 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
572 6482 36.78 48.79 46.67 66.67 35
643 6371 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
907 6030 44.83 12.22 25.56 30 60
1121 5807 70.11 10 21.11 53.33 33.33
1427 5558 17.24 37.78 42.22 41.67 43.33
1906 5176 42.53 18.89 23.33 25.38 38.33
2550 4831 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
4519 4170 0 38.89 6.67 40 38.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
79 8030 54.02 65.56 30 71.67 71.67
85 7970 65.52 66.67 55.56 50 31.67
116 7843 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
263 7230 35.67 60 44.44 41.47 68.33
378 6930 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
405 6882 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
440 6806 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
558 6590 56.32 43.33 27.87 40 45
773 6279 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
1016 6031 54.02 38.82 28.89 35 30
1389 5685 19.54 38.89 27.78 46.67 51.67
1838 5347 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67
2746 4838 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
3777 4033 26.44 30 4 21.67 26.67
4503 3922 0 23.33 25.56 30 23.33
5489 3898 4.6 14.44 7.78 43.33 21.67
6516 3699 5.75 7.78 7.78 50 15

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری تاریخ شهر در ایران
77 7621 65.52 66.67 55.56 50 0
121 7349 41.38 43.33 44.44 41.67 48.33
202 6948 54.02 65.56 30 71.67 0
244 7306 43.68 50 55.56 41.67 0
379 6464 14.94 47.78 36.67 73.33 0
456 6323 41.38 40 48.89 25 16.68
687 5992 13.79 15.56 30 43.33 61.67
815 5859 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1172 5514 41.38 25.56 24.44 46.67 3.33
1770 5106 42.53 18.89 23.33 25.38 25
2405 4797 0 13.33 28.89 30 35
3998 3924 40.23 14.44 14.44 30 0
4539 4092 33.33 1.11 3.33 36.67 15
5432 3945 26.44 30 4 21.67 10

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری مبانی بازسازی پس از سانحه
67 8100 65.52 66.67 55.56 50 0
172 7535 54.02 65.56 30 71.67 0
304 7040 56.32 43.33 27.87 40 18.33
741 6209 41.38 43.33 44.44 41.67 0
1025 5850 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1614 5309 41.38 25.56 24.44 46.67 0
2122 4934 19.54 38.89 27.78 46.67 0
2345 4788 25.29 23.23 10 46.67 0
6985 3442 24.14 10 17.78 6.67 3.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری
54 8340 65.52 66.67 55.56 50
74 8171 54.02 65.56 30 71.67
161 7691 36.78 48.79 46.67 66.67
289 6710 43.68 50 55.56 41.67
340 7111 60.92 63.33 27.78 33.33
764 6290 27.59 65.56 32.22 38.33
867 6262 42.53 43.33 47.78 25
1560 5640 35.63 26.67 37.78 38.33
2001 5342 0 18.89 35.56 58.33
2573 5009 13.79 45.56 17.78 30
2852 4875 18.39 37.78 16.67 33.33
3286 4672 20.69 12.22 13.33 50
5065 4095 26.44 30 4 21.67
6791 3736 19.54 4.44 6.67 36.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه كارنامه 94 كارشناسی ارشد مهندسی معماری و گرایشهای مربوطه

در جداول زير به برخي از قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی معماری 94 در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد معماری در سال 94
تاریخ شهر در ایران مبانی بازسازی پس از سانحه درک عمومی معماری منظر درک عمومی معماری دروس تاریخ و مبانی نظری دروس فنی ساختمان زبان عمومی و تخصصی رتبه در گرایش مهندسی معماری رتبه در گرایش معماری منظر رتبه در گرایش مهندسی معماری اسلامی رتبه در گرایش مطالعات معماری ایران رتبه در گرایش بازسازی پس از سانحه رتبه در گرایش معماری داخلی
0 0 41 39 36 37 23 16 11        
36.67 15 15 46.67 22.22 45.56 -1.01 46   50 20 3647 47
0 0 43.33 33.33 46.67 52.22 38.89 99 67       135
11 0 33.33 46.67 32.22 62.23 20 112 320 195     131
0 0 38.22 35 40 48.89 35.56 247   861     500
0 0 15 50 21.11 21.11 60 367 567 354 311 418 329
0 0 41.67 30 45.56 34.44 33.33 473 203       618
0 0 30 31.67 21.11 43.33 32.22 584 655 650 1139 735 658
0 0 16.67 25 48.89 26.67 53.33 615 473 437 285   568
0 0 10 6.67 30 48.89 62.22 757 835     193 619
0 0 30 13.33 40 56.67 0 1057 1093 1163 1737 1637 1176
0 0 45 16.67 54.44 41.11 0 1149 519 1059 1107 2686 1574
0 0 28.33 16.67 37.78 27.78 31.11 1449 797 1171     1616
-5 20 18.33 46.67 5.56 45.56 0 1578 4240 2321 4581 1848 1538
73.33 40 16.67 16.67 17.78 38.89 31.11 1738   1934 416 403  
0 0 8.33 21.67 16.67 31.11 40 1987 1851 1778 2524 1333 2567
0 0 3.33 15 28.89 23.33 30 2413   2052 1803    
33.33 0 40 28.33 2.22 35.56 2.22 2700 2190 3151 3648 4463 3527
0 0 25 21.67 22.22 16.67 20 2861 1824 2494 2800 3545 3199
0 0 8.33 11.67 27.78 36.68 10 2909 3794 2847 3307 2745 2680
45 31.67 30 25 36.67 22.22 0 3183   2949 853    
-3.32 -3.32 0 26.67 4.44 11.11 21.11 3763 8348 5530     4946
0 0 5 15 -2.22 42.22 13.33 4834 9751       4351
0 0 26 35 12 40 48.78   667   1098 467  
35 0 51.67 41.67 26.67 17.78 3.33   791 1763 830    

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی 

نظر خود را بنویسید