نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی علوم دامی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم دام و طیور 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی علوم دامی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی علوم دامی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی قرار داده شده است. 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97

(سهمیه عادی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 1) تغذیه دام (ضريب 1) پرورش دام و طیور (ضريب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضريب 1)
171 4202 5.56 1.33 16 12 38.89 6.67
356 3479 8.89 1.33 0 9.33 33.33 13.33
420 3286 0 -1.32 14.67 4 38.89 -1.32
455 3194 0 0 4 9.33 37.5 -2.66
525 3030 0 1.33 -8 8 23.61 14.67
571 2925 5.56 8 1.33 9.33 12 -10.66
626 2812 -15.55 0 -1.32 1.33 52 -12
739 2600 0 -9.32 -4 5.33 12.5 14.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97-  کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 1) تغذیه دام (ضريب 1) پرورش دام و طیور (ضريب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضريب 1)
9 123 4593 7.78 9.33 16 12 18.06 8
23 325 3625 0 8 0 14.67 16.67 17.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97-  کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) بیوشیمی (ضريب 1) تغذیه دام (ضريب 1) پرورش دام و طیور (ضريب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضريب 1)
5 436 3321 0 -2.66 5.33 26.67 19.44

5.33

نظر خود را بنویسید