کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

بنا به دلیلی مشابه که برای بانکداری اسلامی ارائه شد در یک کشور اسلامی وجود متخصصین اقتصاد اسلامی نیز ضروری است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی 

بنا به دلیلی مشابه که برای بانکداری اسلامی ارائه شد در یک کشور اسلامی وجود متخصصین اقتصاد اسلامی نیز ضروری است. لزوم وجود متخصصینی که بتوانند رفتارهای اقتصادی مردم مسلمان را تحلیل کنند، تعریف و پیاده ساری مبانی اقتصاد اسلامی در سازمانهای کشور و فرهنگ سازی جامعه در راستای اهداف اقتصاد اسلامی از دیگر وظایف متخصصین این گرایش می باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی 

الف:  دروس اصلی 20 واحد

ب:  اختیاری 6 واحد

پ: جبرانی 6 واحد

ت:  پایان نامه 6 واحد.

جمع واحدها:  32 واحدها

 

جدول دروس کمبود

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد مقدماتی

3

2

اقتصاد کلان مقدماتی

3

3

اقتصاد سنجی مقدماتی

3

4

موضوعات انتخابی در اقتصاد

3

 

دانشجو حداکثر ملزم به گذرانیدن 6 واحد می باشد.

 

جدول دروس اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد

3

2

اقتصاد کلان

3

3

اقتصاد سنجی

3

4

اقتصاد ایران

3

5

احکام اقتصادی اسلام

2

6

اقتصاد اسلامی (1)

3

7

اقتصاد اسلامی (2)

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

سمینار اقتصادی اسلامی

2

2

پول و بانکداری اسلامی

2

3

ابزارهای مالی اسلامی

2

4

نظام اقتصادی اسلامی

2

5

روش شناسی علم اقتصاد

2

6

عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان

2

7

اقتصاد مالی

2

8

نقد نظریه های اقتصاد سنتی

2

9

حقوق تجارت

2

 

دانشجو ملزم به گذراندن حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می باشد.

 

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی

تخصصی ترین حوزه کاری فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد اسلامی، مراکز و سازمانها و پژوهشکده های تحقیقاتی می باشد. کارشناسی و مشاوره در حوزه های اقتصاد اسلامی به سازمانها و موسسات و بانکها اصلی ترین تخصص آنها به شمار می آید. بازار کار عمومی اقتصاد برای آنها همچنان پابرجاست یعنی اینکه استخدام در بانکها، موسسات مالی و اعتباری، قسمتهای بازرگانی داخلی و بین المللی، دفاتر تحقیقات بازاریابی و غیره.

نظر خود را بنویسید