کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک، از گرایشهای بسیار نوپای رشته اقتصاد می باشد.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک

این گرایش، از گرایشهای بسیار نوپای رشته اقتصاد می باشد و با گسترش روزافزون ارتباطات اینترنتی و موبایلی راه اندازی شده است. ازوم داشتن یک طرح کسب و کار با توجیه اقتصادی منطقی باعث شده است تا این گرایش در زمره گرایشهایی قرار گیرد که احتمالا در آینده نقش پررنگی داشته باشد. تحلیل روندها، تحولات و البته اشنایی نسبی با قوانین مالکیت فکری و حقوق اقتصادی ثبت ایده ها و یا اختراعات و همینطور تسلط بر روی اصطلاحات رایج در بازار آی تی باعث می شود تا شما بیشترین بهره را از مطالعه این گرایش به دست آورید. دانش مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی اینترنتیو استراتژیهای رایج در تجارت الکترونیک باعث می شود تا شما یک تحلیلگر تمام عیار در حوزه کسب و کارهای جدید باشید.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک

دروس اجباری :  18 واحد

دروس اختیاری:  8 واحد

پروژه پایان نامه:  6 واحد

جمع کل واحدها:  32 واحد

 

 

جدول دروس پیشنیاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات*

3

2

مهندسی نرم افزار**

3

3

اقتصاد خرد***

3

4

اقتصاد کلان***

3

5

زبان تخصصی****

3

 

*همه دانشجویان به جز کسانی که درس فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان درس اختیاری دوره کارشناسی گذرانده اند.

** برای همه دانشجویان به جز رشته کامپیوتر

*** برای دانشجویان صنایع و کامپیوتر

**** برای همه دانشجویان

 

جدول دروس اجباری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد پیشرفته

4

2

اقتصاد کلان پیشرفته

4

3

بازاریابی اینترنتی

2

4

تجارت الکترونیکی 1

3

5

تجارت الکترونیکی 2

3

6

استراتژیهای تجارت الکترونیکی

2

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

2

2

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان

2

3

سازمانهای بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیکی

2

4

اقتصاد سنجی

2

5

سمینار در مسائل اقتصاد تجارت الکترونیکی

2

6

اقتصاد اطلاعات

2

7

تجارت بین الملل

2

8

مباحث پیشرفته در تجارت الکترونیکی

2

9

مدیریت ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیکی

2

10

اقتصاد دیجیتالی

2

11

پول و بانکداری الکترونیکی

2

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک

با توجه به الکترونیک شدن اکثر بانکها، جایگاه خوبی برای این رگرایش ایجاد شده است. بازار تخصصی آن در صنایعی همچون مخابرات و شرکتهای مرتبط با اینترنت می باشد البته اگر آنها رویکرد تحلیل اقتصادی و تفکر قبل از تصمیم گیری را داشته باشند. بازار کار رایج و عمومی و کلی رشته اقتصاد یعنی استخدام در بانکها، موسسات و سازمانهای سرمایه گذاری و کارگزاری وهر جایی که نیاز به تحلیل علمی و عملی اقتصادی دارد، برا یاین گرایش نیز محفوظ است.

نظر خود را بنویسید