کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نظری

داشتن مهارتهای پژوهش و تحقیقاتی یکی از الزامات موفقیت در کارشناسی ارشد اقتصاد نظری است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نظری

در واقع یکی از کم پذیرش ترین گرایشهای علوم اقتصادی است و فقط در دانشگاههای علوم اقتصادی و علامه طباطبایی ارائه می شود. در کل هدف از این گرایش، این است که متخصصانی تربیت شوند که بتوانند تبحر کافی در بررسی و تحلیل مسائل و پدیده های اقتصادی داشته باشند و بتوانند با استفاده از دانش علمی و تئوریک خود آنها را ریشه یابی کرده و برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی، قارد به ارئه راه حل باشند. این رشته درصدد ساختن نظریه یپردازان است. داشتن مهارتهای پژوهش و تحقیقاتی یکی از الزامات موفقیت در این گرایش است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

الف:  دروس اختصاصی اجباری 14 واحد

ب:  دروس اختصاصی اختیاری 13 واحد

ج:  پایان نامه 6 واحد

 

جدول دروس پیشنیاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

زبان تخصصی

3

2

ریاضیات برای اقتصاد

3

3

روش تحقیق و کاربرد بسته های نرم افزاری

3

4

اقتصاد سنجی

4

 

به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ( درس اقتصاد سنجی فقط برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را نگذرانده اند الزامی است.)

 

جدول دروس اجباری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد

4

2

اقتصاد کلان

4

3

اقتصاد سنجی

3

4

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مبانی فقهی اقتصاد اسلام ۱

3

2

اقتصاد سنجی کاربردی

3

3

تجارت بین الملل

3

4

مالیه بین الملل

3

5

برنامه ریزی اقتصادی

3

6

اقتصاد پولی

3

7

اقتصاد بخش عمومی

3

8

اقتصاد منابع طبیعی

3

9

اقتصاد انرژی

3

10

اقتصاد شهری

3

11

اقتصاد منطقه ای

3

12

اقتصاد تولید

3

13

سیاستهای کشاورزی

3

14

ارزیابی اقتصادی طرحه

3

15

ا مسیر اندیشه های اقتصادی

3

16

نظامهای اقتصادی

3

17

اقتصاد ریاضی

3

18

پژوهش عملیاتی

3

19

احتمال و استنباط آماری

3

20

موضوعات انتخابی در اقتصاد

3

21

اقتصاد ایران

3

22

اقتصاد توسعه

3

 

توصیه می شود گروههای آموزشی دانشجویان را به گرفتن دروس در یک زمینه خاص هدایت کنند تا مبنای نوشتن قرار گیرد. دانشجویان می توانند بنظر گروه آموزشی دروس اختیاری خود را از بين دروس سایر برنامه های کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انتخاب کنند و نظير اقتصاد کار و نیروی انسانی، تئوریهای توزیع در آمد، اقتصاد رفاه و تعادل عمومی، تئوریهای رشد، به فهرست مطالب و منابع و پیشنیاز دروس توسط استاد مربوط به گروه آموزشی دانشکده پیشنهاد می شود و پس از تایید قابل اجرا خواهد بود.

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

براساس تعریف گرایش اقتصاد نظری، بازار کار آن در سازمانها و پژوهشکده های تحقیقاتی می باشد. همچنین تربیت افرادی که قابلیت تحلیل نظریات و ارئه فرضیه ها و نظریات برای بهینه سازی و اصلاح روندهای اقتصادی را دارند مد نظر می باشد. بازار کار عمومی اقتصاد برای آنها همچنان پابرجاست یعنی اینکه استخدام در بانکها، موسسات مالی و اعتباری، قسمتهای بازرگانی داخلی و بین المللی، دفاتر تحقیقات بازاریابی و غیره.

نظر خود را بنویسید