کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نفت و گاز

کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز به چهار زیر گرایش تجارت نفت و گاز، نهادها و سیاستهای بین المللی در نفت و گاز، حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی در نفت و گاز و مدیریت مالی در نفت و گاز تقسیم می شود.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نفت و گاز

این گرایش فقط در یک دانشگاه و آن هم دانشگاه صنعت نفت ارائه می شود. قاعدتا این گرایش باید به چهار زیرشاخه تقسیم شود: تجارت نفت و گاز، نهادها و سیاستهای بین المللی در نفت و گاز، حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی در نفت و گاز و مدیریت مالی در نفت و گاز. همانطور که از زیرشاخه های آن مشخص است،  هدف کلی این گرایش این است که یک سری نیروی بومی در کشور تربیت کند که بتوانند رمزگشای بحثهای تجارت واردات و صادرات، مسلط به حقوق و امور قراردادها و همچنین مدیریت مالی در صنایع نفتت و گاز باشند. الفظ و واژه ها بسیار تعاریف سنگین و گسترده و البته دهان پر کنی دارند. اینکه واقعا از یک متخصص علم اقتصاد بتوان چنین انتظارت تخصصی را داشت، جای سوال است. ما با یک اقتصاددان طرف هستیم که هم حقوق تجارت می داند، هم حقوق بین الملل را می فهمد، هم قردادنویسی را بلد است و هم می تواند مدیریت مالی در صنایع نفت و گاز را وارد باشد. درواقع چنین متخصصی اگر واقعا وجود داشته باشد باید او را در یک شیشه نگه داشت تا دیگران او را از ما ندزدند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز

درس های پیش نیاز : به تشخیص گروه

درس های اصلی درس های انتخابی گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز 16 واحد

 درس های انتخابی گرایش مدیریت مالی نفت و گاز 6 واحد

درس های انتخابی گرایش تجارت نفت و گاز 6 واحد

 درس های انتخابی گرایش نهادها و سیاستهای بین المللی در نفت و گاز 6 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد 4 واحد

جمع کل واحدها:  32 واحدها

 

جدول دروس پیشنیاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

روش های کمی در اقتصاد

3

2

اقتصاد خرد

3

3

اقتصاد کلان

3

4

روش تحقیق

3

5

فقه مسائل نفت و گاز

3

6

تفسير و تدبر در قرآن

3

7

مسائل فنی در صنایع نفت و گاز

3

8

مدیریت و سازمان در صنایع نفت و گاز

3

9

روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری

2

10

قواعد عمومی قراردادها

3

11

مذاکرات تجاری، نظریه و عمل

2

12

زبان انگلیسی تخصصی

3

13

قواعد فقهیه

2

14

حقوق بین الملل

3

 

بر اساس تبصره ۱ ماده 4 آیین نامه کارشناسی ارشد وزارت علوم، دانشجویان حسب نظرگروه علمی و کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به سابقه علمی خود، می باید دروس پیش نیازی را که برای ایشان تعیین می گردد را بگذرانند.

 

جدول دروس اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد میانه

3

2

اقتصاد کلان میانه

3

3

اقتصاد نفت و گاز، تئوری و سیاست

3

4

مدل سازی و پیش بینی در بازار های نفت و گاز

3

5

ارزیابی پروژه های نفت و گاز

2

6

تامین مالی و قراردادهای نفت و گاز

2

 

جدول دروس تخصصی ( اختیاری )

 

گرایش حقوق تجاری و قراردادهای نفت و گاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

حقوق تطبیقی و قراردادهای بین المللی نفت و گاز

4

2

حقوق تجارت بین الملل و شرکتهای چند ملیتی

2

 

گرایش مدیریت مالی نفت و گاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

حسابداری نفت و گاز

3

2

مدیریت مالی پروژه های نفت و گاز

3

 

گرایش تجارت نفت و گاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

بازاریابی و حمل و نقل در نفت و گاز

3

2

مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت و گاز

3

 

 

گرایش نهادها و سیاست های بین المللی در نفت و گاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

سازمانهای بین المللی و شرکت های چند ملیتی نفت و گاز

3

2

تحولات سیاستهای بین المللی نفت و گاز

3

 

دانشجویان موظفند در حوزه گرایشهای تخصصی خود 4 واحد پایان نامه اخذ کنند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز 

بازار کار تخصصی آن، فقط و فقط در وزارت نفت، شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی وابسته به نفت و گاز می باشد. در کل اگر واقعا توانمندیهایی که قرار است به انها یاد داده شود به درستی اموخته شود، آنها در دسته خفن ترین حقوق بگیران حوزه نفت و گاز خواهند بود. بازار کار عمومی اقتصاد برای آنها همچنان پابرجاست یعنی اینکه استخدام در بانکها، موسسات مالی و اعتباری، قسمتهای بازرگانی داخلی و بین المللی، دفاتر تحقیقات بازاریابی و غیره.

نظر خود را بنویسید