کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

تحلیل و ارائه برنامه ریزی برای پیشرفت، اصلی ترین تخصص کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی خواهد بود.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

برخلاف گرایش توسعه اقتصادی، در این گرایش بیشتر به صورت عملی با حل مشکلات سازمانها و در مقیاس کلان در سطح کشور سر و کار داریم. تحلیل و ارائه برنامه ریزی برای پیشرفت، اصلی ترین تخصص این گرایش خواهد بود. تسلط بر روی اقتصاد کلان، بسیار در این حوزه تاثیرگذار است. در نظر داشته باشید که این گرایش عنوان دومین گرایش پرطرفدار را برای اقتصاد دارد. در مجموع هدف از این گرایش این است که متخصصانی د رحوزه تئوری، مدلسازی، طراحی، و کاربرد روشهای برنامه ریزی است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی

الف:  دروس اجباری 17 واحد

ب:  دروس اختیاری 9 واحد

ج:  پایان نامه 6 واحد

جمع کل:  32 واحد

 

جدول دروس پیشنیاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

زبان تخصصی

3

2

ریاضیات برای اقتصاد

3

3

روش تحقیق

3

4

اقتصاد سنجی

3

 

به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ( درس اقتصاد سنجی فقط برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را نگذرانده اند الزامی است.)

 

جدول دروس اجباری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

اقتصاد خرد

4

2

اقتصاد کلان

4

3

اقتصاد سنجی

3

4

برنامه ریزی ریاضی

3

5

سیستمهای دینامیکی (1)

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

سیستمهای دینامیکی (2)

3

2

فرآیندهای تصادفی

3

3

تحلیل تصمیم گیری

3

4

سیستمهای شهری

3

5

جمعیت شناسی و دینامیک جمعیت

3

6

برنامه ریزی نیروی انسانی

3

7

دینامیک اقتصادی

3

8

دینامیک صنعتی

3

9

اقتصاد توسعه

3

10

اقتصاد ایران

3

11

برنامه ریزی اقتصادی

3

12

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

3

 

دانشجویان می توانند با نظر گروه آموزشی دروس اختیاری خود را از بین دروس سایر برنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد انتخاب نمایند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

در کل نمی توان گفت در مقیاس بازار کار تفاوتی بین این گرایش با گرایش توسعه اقتصادی وجود داشته باشد. می توان گفت که پس از اتمام تحصیل، این افراد در سازمانهای مختلف تولیدی و خدمات اقتصادی و اجتماعی، صنایع، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات تجاری و مالی و صنایع و شرکتهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی فعالیت نمایند.

نظر خود را بنویسید