کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

بعد از حذف گرایش علوم اقتصادی عمومی شاید بتوان گفت پرطرفدارترین گرایش، اقتصاد توسعه است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

بعد از حذف گرایش علوم اقتصادی عمومی شاید بتوان گفت پرطرفدارترین گرایش، اقتصاد توسعه است. بررسی مدلهای موفق اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، ارائه راهکار و بومی سازی مدلهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته، یک بخش مهم از این گرایش محسوب می شود. در ایران با توجه به رو به توسعه بودن کشور و البته توسعه نیافتگی در برخی جنبه ها، نیاز به وجود متخصصین این گرایش بسیار حس می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

الف:  دروس اصلی : 20 واحد

ب:  اختیاری : 6 واحد

پ:  پایان نامه : 6 واحد.

جمع واحدها :  32 واحدها

 

جدول دروس کمبود

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

زبان تخصصی

3

2

ریاضیات برای اقتصاد

3

3

روش تحقیق

3

4

اقتصاد سنجی

4

 

به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ( درس اقتصاد سنجی فقط برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس رانگذرانده اند الزامی است.)

 

جدول دروس اجباری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد

4

2

اقتصاد کلان

4

3

اقتصاد سنجی

3

4

موضوعات انتخابی بر اقتصاد اسلام

3

5

 اقتصاد توسعه

2

6

 برنامه ریزی اقتصادی

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد ایران

3

2

 اقتصاد تولید کشاورزی

3

3

 سیاستهای کشاورزی

3

4

اقتصاد صنعتی

3

5

سیاستگذاری در بخش صنعت

3

 

دانشجویان می توانند با نظر گروه امورشی دروس اختیاری خود را از بین دروس سایر برنامه های کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انتخاب کنند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

در حوزه بازار کار، این گرایش، عملا بهترین بازار کار را دارد. باید بدانید که هر قدر مهارت شما در تحلیلهای نرم افزاری، زبان انگلیسی و آشنایی با اصول حسابداری، بازایابی و قوانین مالیاتی، کسب و کار و تحلیل اخبار سیاسی و فرهنگی بیشتر باشد، تبدیل به فردی خواهید شد که در بازار کار بسیار کمیاب هستید و در نتیجه می توانید حقوقهای بالاتری را کسب کنید. مشاغلی همچون استخدام در بانکها، بنگاههای سرمایه گذاری و کارگزاری، سازمانهای اقتصادی دولتی و خصوصی، مراکز تحقیقات بازار، دپارتمانهای بازاریابی و تحقیقات بازار در شرکتهای خصوصی برای فارغ التحصیلان این گرایش و در کل رشته اقتصاد وجود دارد.

نظر خود را بنویسید