کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

از جمله قدیمی ترین گرایشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشتۀ فیزیولوژی ورزشی است.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

از جمله قدیمی ترین گرایشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشتۀ فیزیولوژی ورزشی است. به دلیل گستردگی علم فیزیولوژی ورزش، دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این رشته می توانند در زمینه های مختلفی به پژوهش و فعالیت در این حوزه بپردازند. دانشجویان در این رشته می آموزند چگونه پروتکل ها و برنامه های مختلف ورزشی می تواند تاثیرات و تغییرات متفاوتی در بدن و عملکرد ورزشی فرد بگذارد. بنابراین این رشته پایه و اساس علم تمرین به شمار می رود و برای افرادی که علاقه مند به طراحی تمرین هستند بسیار کمک کننده و ضروری است. علاوه بر این دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته در زمینه تغذیه ورزشی نیز آموزش می بینند. دانشجویانی که علاقه مند به علوم بنیادین در زمینه ورزشی هستند نیز می توانند به انجام پژوهش های بنیادین در نمونه های انسانی و حیوانی بپردازند و تاثیر ورزش را در سطح بافت، سلول و مولکول بررسی کنند. امروزه از این علم برای کمک به بهبود برخی بیماری ها مثل بیماری های متابولیکی،  قلبی عروقی و غیره استفاده می شود. به دلیل کاربردی بودن آن و استفاده عینی آن در زمینه ورزش و علم تمرین از محبوبیت خیلی زیادی بین داوطلبان برخوردار است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

تعداد کلی دروس

 

ردیف

دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

6

2

دروس تخصصی

14

3

دروس انتخابی

6

4

پایان نامه

6

5

جمع

32

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش تحقیق در علوم ورزشی

2

2

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

2

3

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

2

 

دانشجویان دو درس رایانه پیشرفته و زبان تخصصی را می گذرانند، اما سر جمع جزء دروس محاسبه نخواهد شد.

 

زیرگرایش های کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

زیرگرایش های کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی عبارتند از:

کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 در کل هدف از این گرایش این است که به شما به عنوان دانشجوی آن چنین توانمندیهایی را بدهد:

مشاوره و راهنمایی به مردم برای پرداختن به فعالیتهای بدنی منظم روزانه، استفاده از آزمونهای میدانی و آزمایشگاهی برای سنجش آمادگی بدنی اقشار مختلف جامعه، ارائه راهکارهای مناسب برای افراد یا گروههای مردم در فعالیتهای ورزشی و بدنی، توانایی برنامه ریزی و ارائه فعالیهای ورزشی متناسب با سنین و جنسیتها مختلف، انجام خدمات مشاوره ای در حوزه فعالیتهای بدنی و تندرستی در پارکها و یا باشگاههای عمومی و خصوصی. در کل این زیرشاخه با مردم و ورزشهای همگانی سر و کار دارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

2

2

سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی

2

3

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

2

4

فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان

2

5

آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

2

6

تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی

2

 

7

مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

2

 

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

2

2

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته

2

3

استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی

2

4

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها

2

5

فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان و سالمندان و افراد خاص

2

6

ابعاد روانی فعالیت بدنی

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

محبوبترین شاخه گرایش فیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی کاربردیست.

در این زیر شاخه که بسیار تخصصی تر از زیر شاخه قبلی می باشد چنین اهدافی دنبال می شود:

استعدادیابی ورزشکاران، تحلیل نقاط قوت و ضعف ورزشکار، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بدنسازی در مورد ورزشها و ورزشکاران گوناگون، اجرا و تحلیل ازمونهای میدانی و آزمایشگاهی برای ورزشکاران، ارائه مشاوره به مدیران، مربیان و سرپرستان باشگاههای ورزشی تخصصی. در کل در این زیر شاخه که عملا محبوبترین زیرشاخه نیز هست، پرداختن به علم تمرین و تحلیل ورزشکاران است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

2

2

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

3

متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین

2

4

سمینار پژوهشی- تمرین ورزشی

2

5

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت

2

6

موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

2

7

تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی

2

2

روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین

2

3

استفاده و سوء استفاده از داروها

2

4

تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته

2

5

استرس های محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

6

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی محض

 این زیرشاخه جنبه تئوریک بیشتری دارد و به درد کسانی می خورد که علاقه بیشتری به آموزش دارند. در این زیرشاخه به دنبال چنین تخصصهایی باشید:

تدریس اصول فیزیولوژی در دوره های مربیگری فدراسیونها، همکاری در تحلیل فیزیولوژیکی رویدادهای ورزشی، همکاری در برنامه های استعدادیابی، مشاوره به مربیان. این زیرشاخه در کنار زیرشاخه ها کاربردی می تواند همکار و مشاور باشد و خودش به تنهایی می تواند وارد حوزه تدریس شود.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی

2

2

آناتومی ویژه فعالیت ورزشی

2

3

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

2

4

تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی

2

5

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

2

6

فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان

2

7

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

2

ابعاد روانی فعالیت ورزشی

2

3

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

4

تأثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی

2

5

ایمونولوژی فعالیت ورزشی

2

6

بیوانرژیک فعالیت ورزشی

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه : 6 واحد

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی

این گرایش با رویکرد تخصصی کلینیکی خود جذاب می شود و می تواند چنینی تخصصهایی را پرورش دهد:

مشاوره و راهنمایی در مراکز بالینی و بازتوانی، آزمونهای بالینی مرتبط با فعالیتهای ورزشی و تحلیل و تفسیر آنها، ارائه برنامه به بیمارن خاص که تحت نظارت پزشک نیز می باشند. پذیرش این گرایش بسیار کم است و هیچکدام از دانشگاههای تهران در آن پذیرش ندارند!

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

2

2

سمینار پژوهشی در فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

3

آزمون و تجویز فعالیت ورزشی در بیماری ها

2

4

ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت ورزشی

2

5

چاقی پیشرفته و کنترلر وزن

2

6

بیوانرژیک فعالیت ورزشی

2

7

بازتوانی قلبی عروقی و تنفسی با فعالیت ورزشی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

استرس محیطی در فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

2

آزمون و تفسیر امادگی بدنی بیماران

2

3

داروشناسی و علوم ورزشی

2

4

تغذیه ورزشی کاربردی در سبک زندگی

2

5

بیماری های متابولیکی و فعالیت ورزشی

2

6

فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه : 6 واحد

 

کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

یکی دیگر از زیرشاخه های جذاب فیزیولوژی می باشد که در کنار زیرشاخه فیزیولوژی کاربردی می تواند حزء محبوبترین ها باشد. هدف از این زیر شاخه موارد زیر است:

ارزیابی و تحلیل نیازهای تغذیه ای ورزشکار، طراحی رژیم غذایی، برنامه های مدون افزایش و کاهش وزن ورزشکار، ارائه مکملها و سایر مواد غذایی و تکمیلی برای ورزشکار. به دلیل ارتباط مستقیم فعالیت بدنی با تغذیه، این گرایش یکی از کاربردی ترین و البته از نظر علم پزشکی و علم تمرین تخصصی ترین زیرشاخه هاست و در دانشگاههای تهران پذیرش ندارد الا تربیت دبیر شهیدرجایی که شرایط خاص خودش را دارد.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی

2

2

تغذیه انسانی

2

3

اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین

2

4

سمینار پزوهشی در تغذیه ورزشی

2

5

مواد ارگوژنیک در ورزش ها

2

6

بیوانرژیک ورزشی

2

7

ارزیابی و طراحی رژیم غذایی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته

2

2

روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی

2

3

فعالیت ورزشی، تغذیه و سیستم ایمنی

2

4

روانشناسی در تغذیه ورزشی

2

5

دوپینگ و داروشناسی ورزشی

2

6

تغذیه و کنترل وزن ویژه ورزشکاران

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه : 6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

این گرایش برای کلیه مربیان، ورزشکاران و مراکز تحقیقاتی جهت علم تمرین و تغذیه، برای مردم عادی جهت حفظ تندرستی و سلامتی در زندگی روزمره و برای مراکز دانش های بنیادی جهت تحقیقات زیر بنایی روی انسان مفید است.

با توجه به تعاریفی که از خود رشته فیزیولوژی و زیرشاخه های آن عنوان شد، به راحتی می توان بازار کار آن را در دسته های زیر طبقه بندی کرد:

مشاوره و راهنمایی: همه زیرشاخه ها می توانند.

تدریس: بیشتر گرایش محض آن ولی بقیه گرایشها نیز می توانند این شغل را داشته باشند.

مراکز استعدادیابی: گرایش فیزیولوژی کاربردی

فدراسیون ها و باشگاهها: همه زیرشاخه ها می توانند.

رژیم درمانی و برنامه تغذیه: فقط زیر شاخه تغذیه.

آموزش عملی به مربیان و ورزشکاران: گرایش کاربردی

کمک به مصدومان و بیماران و همکاری با پزشکان: فقط گرایش بالینی و کاربردی و تغذیه

آزمون گیری و تحلیل آن: همه گرایشها می توانند.

بازار کار این گرایش تربیت بدنی بسیا رو به رشد است و محبوبترین گرایش تربیت بدنی در دوره ارشد می باشد. در کشورهای پیشرفته فیزیولوژیست های ورزشی در کنار تیم های پزشکی در مراکز درمانی به فعالیت می پردازند. در کشور ما فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این رشته می توانند علاوه بر تدریس و پژوهش، در مراکز ورزشی مشغول به کار شوند . به نظر می رسد در آینده ای نزدیک و با تصویب لایحه ایجاد سازمان نظام تخصصی ورزش کشور، فارغ التحصیلان این رشته بتوانند مجوز انجام مشاوره ورزشی در حوزه سلامت و ورزش اخذ نمایند و دفاتر مشاوره ورزشی تاسیس کنند. این امر می تواند به هرچه شناخته تر شدن علم ورزش در جامعه کمک کند و منجر به افزایش اشتغال زایی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این رشته و بهبود سلامت افراد جامعه گردد.

با توجه به تعداد خروجی های این گرایش در کشور زمینه جذب دانشگاه نسبت به گذشته سخت تر شده است ولی در زمینه علم تمرین، تغذیه و مکمل های غذایی امروزه این رشته جزء رشته های پرمخاطب و درآمد مناسب است.

به طور کلی زمینه و پتانسیل کاری در رشتۀ تربیت بدنی به خود فرد، توانایی های او و گذراندن دوره های مربیگری در دوره کارشناسی بر می گردد. هر فردی که این سه فاکتور را در دوره کارشناسی تقویت و پیگیری کرده باشد، می تواند در آینده زمینه شغلی بهتری را برای خود فراهم کند.

توجه به افزایش سطح آگاهی مردم جامعه و اهمیت یافتن سلامتی و تناسب اندام میزان رجوع آنها به باشگاه ها و مراکز تندرستی روز به روز بیشتر شده و از این رو بازار کار این رشته می تواند رونق بیشتری بگیرد و احتمالا در آینده با تصویب لایحه ایجاد سازمان نظام تخصصی ورزش کشور، فارغ التحصیلان این رشته بتوانند مجوز انجام مشاوره ورزشی در حوزه سلامت و ورزش اخذ نمایند و دفاتر مشاوره ورزشی تاسیس کنند.

نظر خود را بنویسید