کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

هدف از ایجاد کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، ارائه خدمات مالی و تهیه گزارش های مالی جهت ارائه آن به واحدهای اقتصادی می باشد.

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

آنچه که وزارت علوم درباره گرایش حسابداری می گوید این است: هدف از ایجاد این گرایش ارائه خدمات مالی و تهیه گزارش های مالی جهت ارائه آن به واحدهای اقتصادی می باشد. این گرایش از کارشناسی ارشد رشته حسابداری در واقع مهمترین گرایش این رشته می باشد که از طریق ارائه و آنالیز اطلاعات مالی و ارائه به اشخاص استفاده کننده از جمله ذی نفعان، وظیفه اصلی خود را انجام می دهند. حسابداران به افراد در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاری و مالی کمک کرده و از این طریق نقش به سزایی در امور مالی ایفا می کنند.

در کل جذابترین گرایش در رشته حسابداری، همین گرایش حسابداری می باشد که در مقایسه با حسابرسی و حسابداری مدیریت هم پذیرش بیشتری دارد و هم طرفدار بیشتری دارد. بسیاری معتقدند که خواندن دوره ارشد حسابداری کار زائدیست، زیرا شرایط شغلی این رشته به گونه ایست که فارغ التحصیلان کارشناسی می توانند به راحتی وارد بازار کار شده و نیاز یبه ارائه مدرک ارشد نمی باشد ولی اگر قصد عضویت در هیئت علمی، دیدگاه پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های تخصصی حسابداری و همچنسن عشق مدرک دارید باید ادامه تحصیلی بدهید. البته بسیاری از داوطلبان رشته های دیگر به سمت رشته حسابداری هجوم می آورند که دلیل این کار این است که تصور می کنند بازار کار رشته حسابداری بسیار خوب است. بسیاری نیز برا یارتقای شغلی آزمون ارشد حسابداری را شرکت می کنند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

 

دروس کارشناسی ارشد در گرایش حسابداری مدیریت

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

حسابداری مدیریت پیشرفته  

3

2

تئوری حسابداری 1         

3

3

تئوری حسابداری 2         

3

4

روش تحقیق پیشرفته

3

5

حسابرسی پیشرفته

2

6

مسائل جاری در حسابداری

2

7

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

3

8

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

9

تحلیل آماری

2

10

اقتصاد مدیریت

3

11

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

 

پایان نامه:  4 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد حسابداری می توانند بعنوان حسابرس یا مسئولان حسابداری و امور مالی در مؤسسات مختلف به کار اشتغال پیدا کنند. پیش بینی می شود با روند رو به جلو در زمینه اقتصادی و مالی این گرایش در آینده نیز وضعیت کاری مطلوب خواهد داشت.

در کل هر جایی که پای پول وسط اشد، پای یک حسابدار هم به وسط می آید. حسباداران با توجه به سوابق کاری، مدرک تحصیلی و البته توانمندی در کار با نرم افزارهای حسابداری درآمدهای متفاوتی از متوسط تا بسیار بالا دارند. بی دلیل نیست که حجم افراد تغییر رشته ای به سمت رشته حسابداری به این اندازه بالاست، زیرا حداقل کاری برای انجام دادن به صورت تخصصی در آن وجود دارد.

نظر خود را بنویسید