کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

دو تا از گرایش های مرتبط با کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، "حقوق کیفری اطفال و نوجوانان" و "مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی" است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 

غالب اوقات، افرادی که از بیرون به این گرایش از حقوق نگاه می کنند؛ با واژه های "خشن" و یا زبان بدنی که، حاکی از یک هول و هراس پنهان هست، بهش واکنش نشون میدن. اما...

می خوام همه ی پیش فرض هات  رو کنار بذاری و زمان کوتاهی، خواننده ی این متن باشی.

با ورود به گرایش جزا و جرمشناسی، شما وارد یکی از انسانی ترین و روح دارترین رشته های حقوق میشی. درست اینجاست که مخاطب تمام دانش و فعالیت و تفکرت، "انسان" با تمام ابعاد روحی و جسمی اش میشه.

یکی از ابعاد بسیار هیجان انگیز و عمیق در این گرایش، که علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی رو قطعا به سمت خودش می کشه؛ دروس جذاب "جرم شناسی" و "جامعه شناسی جنایی" است.  تمام کارشناسان حقوق، آشنایی ابتدایی با مباحث جرم شناسی دارند، که تفصیل موضوعات و  نظریات اصلی اون رو در مقطع ارشد مطالعه می کنند.

خیلی کوتاه باید بگم که معنای واقعی حقوق جزا و جرم شناسی رو شما در مطالب شیرین و کاربردی "جرم شناسی" می تونی ببینی.

کسانی که علاقه مند به حوزه های پژوهشی هستند، موضوعات نو و جالبی رو به ویژه در زمینه جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی خواهند یافت. اگر فرد ماجراجو و  اهل هیجانی هستی، پژوهش های میدانی این حوزه توصیه ی جدی ما به شماست.

دو تا از گرایش های مرتبط با این گرایش که کدضریب یکسانی هم داره؛ "حقوق کیفری اطفال و نوجوانان" و "مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی" (در این گرایش شما آموزش های لازم برای ادره امور اصلاح مجرمین، مجازات ها از جمله اداره امور زندان ها و اعمال کنترل های قضایی با روش های علمی رو یاد میگیری. اینم مدنظر داشته باش که یه سری مباحث فنی و علمی غیرحقوقی باید یادبگیری که دیگه علاقه و استعدادت رو بسنج و بعد تصمیم بگیر) هست که در ادامه لیست دروس هر سه گرایش رو برات میاریم:

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

دروس الزامی حقوق جزا و جرم شناسی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

متون حقوقی به زبان خارجی

1

2

حقوق جزای بین الملل

2

3

متون فقه جزایی

3

2

حقوق جزای اختصاصی 1

4

2

حقوق جزای عمومی 1

5

2

آیین دادرسی کیفری

6

2

پزشکی قانونی

7

2

جرم شناسی

8

2

جامعه شناسی جنایی

9

1

سمینار

10

4

پایان نامه

11

 

دروس اختیاری جزا و جرم شناسی

 

واحد

نام درس

ردیف

1

آیات الاحکام

1

2

پلیس علمی و کشف علمی جرائم

2

1

حقوق کیفری اقتصادی

3

2

تاریخ تحولات حقوق کیفری

4

2

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

5

1

روان پزشکی جنایی

6

1

علم کلام

7

2

تاریخ حقوق کیفری

8

2

حقوق اسلامی تطبیقی

9

2

مسئولیت مدنی

10

1

حقوق جزای عمومی 2

11

2

روان شناسی جنایی

12

2

حقوق جزای اختصاصی 2

13

1

فلسفه حقوق

14

 

دروس پیش نیاز عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 

واحد

نام درس

ردیف

2

متون حقوقی

1

2

روش تحقیق

2

2

منطق

3

 

دروس جبرانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 

واحد

نام درس

ردیف

2

(متون فقهی (خانواده

1

2

آیین دادرسی کیفری 1

2

2

آیین دادرسی کیفری 2

3

2

آیین دادرسی مدنی 1

4

2

آیین دادرسی مدنی 2

5

2

حقوق جزای عمومی 1

6

2

حقوق جزای عمومی 2

7

3

حقوق جزای اختصاصی 1

8

1

حقوق مدنی 1

9

3

حقوق مدنی 5

10

2

حقوق بین الملل عمومی 1

11

2

حقوق بین الملل خصوصی 1

12

2

ادله اثبات دعوی

13

1

بزهکاری اطفال 1

14

1

بزهکاری اطفال 2

15

2

جرم شناسی

16

1

جامعه شناسی

17

2

متون حقوقی 2

18

 

دروس اصلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 

واحد

نام درس

ردیف

2

مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان

1

2

حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان

2

2

حقوق جزای اختصاصی اطفال و نوجوانان

3

1

دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان 1

4

2

دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان 2

5

2

حقوق تطبیقی اطفال و نوجوانان

6

2

جرم شناسی اطفال و نوجوانان

7

1

کیفرشناسی اطفال و نوجوانان

8

2

متون حقوقی تخصصی

9

1

پزشکی قانونی

10

2

اسناد و موازین بین المللی حقوق اطفال و نوجوانان

11

2

تحلیل آراء و رویه قضایی ویژه اطفال و نوجوانان

12

1

سمینار

13

4

پایان نامه

14

 

دروس اختیاری حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 

واحد

نام درس

ردیف

2

اخلاق و تربیت اطفال و نوجوانان در اسلام

1

1

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در اسلام

2

2

تاریخ حقوق

3

2

فلسفه حقوق

4

1

جرایم رایانه ای اطفال و نوجوانان

5

1

نهادها و سازو کارهای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان

6

2

اجرای احکام و تصمیمات ویژه اطفال و نوجوانان و نظارت قضایی بر آن

7

1

جرم شناسی بالینی اطفال و نوجوانان

8

2

(روانشناسی رشد (تربیتی

9

2

روانشناسی جنایی

10

2

جامعه شناسی جنایی

11

2

آسیب شناسی قوانین

12

 

دروس پیش نیاز عمومی مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

منطق

1

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1و2

2

2

روش تحقیق در علوم انسانی

3

2

معارف اسلامی 1

4

 

دروس جبرانی مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

 

ردیف

نام درس

واحد

1

مبانی سازمان و مدیریت

3

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

3

مدیریت منابع انسانی

3

4

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

3

5

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

3

6

حقوق اداری

2

7

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

8

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

9

اصول حسابداری (1و2

3 و 3

10

آیین دادرسی کیفری 1 و2

2 و1

11

حقوق مدنی 1و5

1 و 3

12

اداره امور پلیس

3

13

اصول و مبانی تعلیم و تربیت

3

14

روانشناسی عمومی

2

15

مبانی جامعه شناسی

2

16

زبان تخصصی مدیریت 3و4

2

17

متون حقوقی 2

2

18

حقوق جزای عمومی 1و2و3

3و2و2

19

حقوق جزای اختصاصی 1و2و3

3و2و2

20

حقوق اساسی

2

21

جرم شناسی

2

 

دروس اصلی مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

 

واحد

نام درس

ردیف

1

روانشناسی جرم

1

1

جامعه شناسی جرم

2

2

نظریه های سازمان و مدیریت

3

2

سیستم ها و روش ها

4

2

رفتار سازمانی پیشرفته

5

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

6

2

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

7

2

خط مشی گذاری پیشرفته

8

1

زبان تخصصی اصلاح و کیفرهای قضایی

9

1

مدیریت مددکاری اجتماعی و اصلاح و تربیت

10

1

مدیریت مراکز بازپروری و حرفه آموزی

11

1

کیفرشناسی

12

1

اخلاق مدیریت و مدیریت اسلامی

13

1

مبانی فقهی مجازات

14

2

(کارورزی و کارگاه آموزشی(مسائل مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

15

 

دروس اختیاری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

نظام حاکمیت

1

1

حقوق بشر

2

2

نظام نظارت و بازرسی در کشور

3

1

فساد شناسی و ارتقاء سلامت سازمانی

4

2

اداره امور حفاظت

5

2

مدیریت بحران

6

2

بررسی مسائل مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی در ایران

7

2

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی تطبیقی

8

1

مدیریت کنترل های الکترونیکی محکومین قضایی

9

1

سیاست کیفری

10

1

بهداشت زندان

11

1

رسیدگی به تخلفات زندانیان

12

1

مدیریت سجل کیفری

13

2

اشتغال و آموزش های شغلی زندانیان

14

1

فعالیت های فرهنگی و ورزشی محکومین

15

1

سرشماری و آمار زندانیان

16

1

مدیریت امنیت زندانیان

17

1

حقوق محکومین

18

2

مدیریت تحول

19

 

بازار کار کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

خب همه کسانی که موفق به اخذ مدرک "کارشناسی" حقوق شده اند میدونند که وکالت و قضاوت یکی از آینده های شغلی اون ها خواهد بود. گرایش جزا به شما کمک خواهد کرد که به صورت تخصصی و حرفه ای به وکالت یا قضاوت در پرونده های کیفری بپردازید و خب بازار پرونده های کیفری هم بسیار داغه!!

کلام پایانی:

در کنار تمام جذابیت ها و خوبی هایی که برای این گرایش گفتم باید یه نکاتی رو هم بگم تا اگه قراره راجع به انتخابش تصمیم بگیری، اونها رو هم مدنظر قرار بدی.

اول اینکه باید بدونی که شما بعنوان کسی که حقوق جزا رو به صورت تخصصی می خواد بخونه، باید علاقه مند به مباحث مرتبط با جرم و آسیب های اجتماعی باشه. خب طبیعیه که بعضی ها  اصلا دل خوندن و ارتباط برقرار کردن با این  مسائل رو ندارند و منطقی اینه که از همین ابتدا حواسشون به این نکته باشه.

دومین مسئله، راجع به حیطه ی کاری است. اگر شما به فکر قضاوت و یا وکالت در پرونده های کیفری هستی، باید بدونی که با سخت ترین و دردناک ترین مشکلات زندگی افراد مواجه خواهی بود. روحیه لطیف و حساس خودت رو در نظر بگیر  و بعدش پا به این عرصه بذار.

 در پایان این معرفی مختصر، باید بگم که گرایش حقوق جزا و جرم شناسی یکی از عرصه های مهم حق و عدالت خواهی است. شما می تونی با ورود به این گرایش هم از خوندن مباحثش لذت ببری و هم در عرصه های مختلف به مردم کمک کنی.

نظر خود را بنویسید