کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی یکی از گرایش های قدیمی و پایه ای در رشته ی حقوق است.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی 

یکی از گرایش های قدیمی و پایه ای در رشته ی حقوق، گرایشی است که با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبطه.

خب اونایی که علاقه مند به مباحث کشوری مثل ساز و کار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه  ... هستن، گزینه مورد نظرشون، درست همین جاست.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی 

خب  در ادامه، واحدهایی که در این دو سال باهاش مواجه هستی رو یه نگاه بنداز:

 

دروس الزامی حقوق عمومی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

مبانی حقوق عمومی

1

2

حقوق عمومی در اسلام

2

3

حقوق بین الملل عمومی

3

3

حقوق اساسی تطبیقی

4

2

حقوق اداری ایران

5

2

حقوق اداری تطبیقی

6

2

متون حقوق عمومی به زبان خارجی

7

2

حقوق کار

8

2

حقوق مالی

9

1

سمینار

10

4

رساله

11

 

دروس (اختصاصی) اختیاری حقوق عمومی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

تاریخ حقوق عمومی ایران

1

2

تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان

2

2

حقوق معاهدات بین الملل

3

2

حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی

4

2

حقوق بین الملل اسلامی

5

2

حقوق کار تطبیقی

6

2

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

7

2

نظام های انتخاباتی

8

2

جامعه شناسی حقوق عمومی

9

1

آزادی های عمومی

10

1

قراردادهای اداری

11

1

حقوق شهری و روستایی

12

1

تأمین اجتماعی

13

1

حقوق منابع طبیعی

14

1

حقوق محیط زیست

15

2

حقوق مخاصمات مسلحانه

16

 

کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی

شاید همه مون اینو شنیدیم که عموما قوانین و مقررات مشکلی ندارند، اونی که میلنگه همیشه، نظارته! به همین خاطر هم بحث نظارت و بازرسی خیلی خیلی مهم و حیاتیه. حالا واسه آکادمیک کردن این حوزه یه گرایش به نام مدیریت نظارت و بازرسی داریم که هدفش تعلیم متخصصینی برای اداره امور نظارت و بازرسی کشور در قوای سه گانه با روش های علمیه.

اینم بگم که میان رشته ای است این گرایش و خب طبیعتا یه سری از دروسش کاملا از حقوق خارجه و البته از جهاتی مرتبط. اینم بهت بگم که با ریاضیات و آمار هم سر و کار داری و اگه جز اون دسته از افرادی هستی که نمی تونن با این مباحث ارتباط برقرار کنن، خودتو اذیت نکن و برو پی یه گرایش دیگه.

در حال حاضر فقط دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری این گرایش رو داره که خب این دانشاه هم شرایط خاص خودش رو برای پذیرش داره که باید اطلاعاتش رو بدست بیاری.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی 

دروسی که میگذرونید رو هم ببین:

 

دروس پیش نیاز عمومی مدیریت نظارت و بازرسی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

منطق

1

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

2

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

2

روش تحقیق در علوم انسانی

4

2

معارف اسلامی 1

5

 

دروس جبرانی مدیریت نظارت و بازرسی

 

ردیف

نام درس

واحد

1

مبانی سازمان و مدیریت

3

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

3

مدیریت منابع انسانی

3

4

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

3

5

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

3

6

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

7

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

2

8

حقوق اساسی

2

9

حقوق اداری 1 و 2

2 و2

10

آیین دادرسی کیفری 1 و 2

2 و1

11

آیین دادرسی مدنی 1

2

12

زبان تخصصی مدیریت 3 و 4

2 و 2

13

متون حقوقی 2

2

14

حقوق بازرگانی

3

15

اصول حسابداری 1 و 2

3 و 3

16

حسابداری دولتی

3

17

حقوق مدنی 1 و3 و 6

1 و 3 و 3

18

حقوق جزای عمومی 2

2

19

حقوق جزای اختصاصی 2

2

20

حقوق بانکی

1

 

دروس الزامی مدیریت نظارت و بازرسی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

نظریه های سازمان و مدیریت

1

2

سیستم ها و روش ها

2

2

رفتار سازمانی پیشرفته

3

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

4

2

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

5

1

خط مشی گذاری پیشرفته

6

2

زبان تخصصی

7

1

نظام اداری کشور

8

1

ساختار قانونی نظارت و بازرسی در کشور

9

1

ارزیابی عملکرد

10

1

نظارت و بازرسی تطبیقی

11

1

اخلاق مدیریت و مدیریت اسلامی

12

1

مبانی فقهی نظارت و بازرسی

13

1

نظارت و بازرسی معاملات دولتی

14

2

کارورزی و کارگاه آموزشی(مسائل مدیریت نظارت و بازرسی)

15

 

دروس اختیاری مدیریت نظارت و بازرسی

 

واحد

نام درس

ردیف

2

نظام حاکمیت

1

2

نظام عدالت اداری

2

1

نظام حرفه ای کارشناسی رسمی دادگستری

3

1

نظام حرفه ای ترجمه رسمی

4

1

مدیریت گزارش های نظارت و بازرسی

5

1

سازمان های بین المللی نظارت و بازرسی

6

2

مدیریت بحران

7

2

حسابرسی

8

1

سازمان های غیردولتی نظارت

9

2

مدیریت ارتباطات همگانی

10

2

نظام اسناد ملی

11

1

حقوق بشر

12

2

معاملات دولتی

13

2

مدیریت تحول

14

1

فسادشناسی و ارتقاء سلامت سازمانی

15

 

کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری

خب یه تعریف اولیه از این دانش اینه که؛ "مدیریت دادگستری مجموعه ای از نظریه ها، فناوری ها و روش های هدایت کارآ  و مؤثر اداره دادگستری است."

خب این گرایش هم یکی دیگه از گرایش های بین رشته ای برای تربیت مدیران کارآمد در حوزه ی امور مربوط به دادگستری هست. یه نگاهی به واحدهایی که قراره بگذرونی بنداز یه چیزایی از محتواش دستت میاد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری

 

دروس پیش نیاز عمومی مدیریت دادگستری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

منطق

1

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

2

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

2

روش تحقیق در علوم انسانی

4

2

معارف اسلامی 1

5

 

دروس جبرانی مدیریت دادگستری

 

ردیف

نام درس

واحد

1

مبانی سازمان و مدیریت

3

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

3

مدیریت منابع انسانی

3

4

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

5

زبان تخصصی مدیریت 3و4

2

6

متون حقوقی2

2

7

اصول حسابداری 1 و 2

3 و 3

8

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

 

دروس اصلی مدیریت دادگستری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

نظریه های سازمان و مدیریت

1

2

سیستم ها و روش ها

2

2

رفتار سازمانی پیشرفته

3

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

4

2

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

5

1

خط مشی گذاری پیشرفته

6

1

مدیریت دادگستری در شرایط بحرانی

7

1

زبان تخصصی مدیریت قضایی

8

1

(...نظام های دادرسی (حقوقی، کیفری

9

1

پیشگیری از وقوع جرم

10

1

مدیریت دادسرا و دادگاه

11

1

اخلاق مدیریت و مدیریت اسلامی

12

2

(کارورزی و کارگاه آموزشی (مسایل مدیریت دادگستری

13

 

دروس اختیاری مدیریت دادگستری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

نظام حاکمیت

1

2

روانشناسی قضائی

2

2

نظام دادرسی خانواده

3

2

مدیریت امور ارشاد و معاضدت قضایی

4

1

مدیریت امور محجورین

5

1

مدیریت امور ضابطان قضایی

6

2

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی

7

2

نظام معاهدات و همکاری های قضائی بین المللی

8

2

مدیریت ارتباطات همگانی

9

1

فسادشناسی و ارتقاء سلامت سازمانی

10

2

مدیریت تحول

11

2

فرهنگ شناسی منطقه ای

12

 

کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری

اگه کارشناسی حقوق خونده باشی، میدونی که در حوزه حقوق اداری مباحث خیلی کمی میخونیم و خب حوزه ای هست که کاربرد زیادی داره و نیاز هست که متخصصین خاص خودش رو داشته باشه. به طور خاص، "دادرسی اداری" مبحث مهجوریه که قطعا نیاز به یادگیری و کاربردش هست.

اگه به مباحث حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری علاقه مندی، با ورود به این گرایش قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی اداری رو میخونی و خب در سازکارهای اداری کشور با این تخصص میتونی فعالیت کنی.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری

واحدهایی که باید بگذرونی رو هم ببین:

 

دروس جبرانی حقوق دادرسی اداری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

جبرانی

حقوق اساسی

2

جبرانی

حقوق کار

2

جبرانی

حقوق ثبت

2

جبرانی

حقوق اداری

 

دروس اصلی حقوق دادرسی اداری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

اصلی

مبانی حقوق عمومی

2

اصلی

حقوق اداری پیشرفته

2

اصلی

حقوق اداری تطبیقی

2

اصلی

حقوق اموال عمومی و دولتی

1

اصلی

آیین دارسی اداری

1

اصلی

تجزیه و تحلیل آراء دیوان عدالت اداری

1

اصلی

حقوق استخدامی

2

اصلی

حقوق شهری و روستایی

2

اصلی

مسئولیت مدنی دولت

2

اصلی

حقوق قراردادهای اداری

2

اصلی

متون حقوقی

1

اصلی

سمینار

4

اصلی

پایان نامه

 

دروس اختیاری حقوق دادرسی اداری

 

واحد

نام درس

ردیف

2

اختیاری

مبانی مدیریت دولتی

1

اختیاری

حقوق شهروندی

2

اختیاری

حقوق مالی-گمرکی

2

اختیاری

حقوق شوراهای اداری

1

اختیاری

حقوق سازمان های اداری

2

اختیاری

شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات

2

اختیاری

حقوق مالی

2

اختیاری

حقوق آئین تصمیم گیری اداری

2

اختیاری

حقوق محیط زیست

 

بازار کار کارشناسی ارشد حقوق عمومی 

کسانی که در گرایش حقوق عمومی تحصیل می کنند، شانس ورود به برخی از سازمان های دولتی را خواهند داشت (در آزمون های استخدامی، یکی ازگرایش های مورد توجه، حقوق عمومی است) اماااا خب سختی های ورود به این عرصه رو جدی باید گرفت.

شاید بشه گفت در حوزه پژوهش و تدریس، شانس بیشتری برای داوطلبانی که علاقه مند به این گرایش هستند و لینک های ارتباطی مرتبط ندارند؛ وجود داره.

کلام پایانی:

شاید برخی علاقه مند به مباحث حوزه ی عمومی باشند؛ اما می خوام بگم که بسیاری هم ممکنه توان و تحمل مطالعه ی موضوعات سنگین و خشک این گرایش رو نداشته باشن.

در مورد گرایش مدیریت نظارت و بازرسی اگه میخوای کاملا تخصصی به بازار کارش نگاه کنی باید بری بخش های مرتبط در قوای سه گانه که خب میدونی که کار راحتی نیست ولی اینو در نظر بگیر که این گرایش رو فعلا فقط دانشگاه علوم قضایی داره که ساز و کار خودش رو برای اشتغالش داره.

نظر خود را بنویسید