کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق نفت و گاز

گرایش حقوق نفت و گاز یک گرایش نوپا است که از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب میشه.

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق نفت و گاز

ایران، سرزمینی با منابع نفت و گاز، که بخش عمده ی ثروت کشور، بر پایه ی این منبع طبیعی است. به همین دلیل هم مسائل مختلف مرتبط با نفت و گاز همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده.

حقوق نفت و گاز از گرایش های نوظهور حقوقه؛ که مهد اون دانشگاه تهران هست. این گرایش نوپا که از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب میشه، حقوق خوانده ها رو با فضای متفاوتی رو به رو میکنه.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز

واحدهای پیش روی شما در این گرایش:

 

دروس پیش نیاز

 

واحد

نام درس

ردیف

4

حقوق بین الملل خصوصی

1

3

قواعد عمومی قراردادها

2

3

مذاکرات تجاری، نظریه و عمل

3

2

زبان تخصصی نفت و گاز

4

2

زبان تخصصی حقوق

5

3

متون فقه

6

3

اصول فقه

7

3

قواعد فقه

8

2

حقوق مدنی اموال و مالکیت

9

2

حقوق مسئولیت مدنی

10

4

عقود معین

11

2

ادله اثبات دعوی

12

3

آیین دادرسی مدنی

13

2

ابعاد فنی بالادستی نفت و گاز

14

2

ابعاد فنی پایین دستی نفت و گاز

15

2

تاریخ صنعت نفت و گاز

16

4

حقوق بین الملل عمومی

17

2

حقوق تطبیقی

18

4

حقوق تجارت

19

2

حقوق معاملات دولتی

20

 

دروس اصلی

 

واحد

نام درس

ردیف

4

حقوق بین الملل خصوصی

1

3

قواعد عمومی قراردادها

2

3

مذاکرات تجاری، نظریه و عمل

3

2

زبان تخصصی نفت و گاز

4

2

زبان تخصصی حقوق

5

3

متون فقه

6

3

اصول فقه

7

3

قواعد فقه

8

2

حقوق مدنی اموال و مالکیت

9

2

حقوق مسئولیت مدنی

10

4

عقود معین

11

2

ادله اثبات دعوی

12

3

آیین دادرسی مدنی

13

2

ابعاد فنی بالادستی نفت و گاز

14

2

ابعاد فنی پایین دستی نفت و گاز

15

2

تاریخ صنعت نفت و گاز

16

4

حقوق بین الملل عمومی

17

2

حقوق تطبیقی

18

4

حقوق تجارت

19

2

حقوق معاملات دولتی

20

 

دروس اختیاری

 

واحد

نام درس

ردیف

3

حقوق قراردادها

1

2

حقوق مسئولیت مدنی

2

2

حقوق تجارت بین الملل

3

3

حقوق نفت و گاز

4

2

حقوق سرمایه گذاری خارجی

5

3

مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز

6

2

حقوق تطبیقی مالکیت منابع معدنی

7

3

فقه استدلالی نفت و گاز

8

2

شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز

9

 

دروس تخصصی حوزه "حقوق بین الملل نفت و گاز"

 

واحد

نام درس

ردیف

2

حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز

1

2

سازمان های بین المللی نفت و گاز

2

2

کنوانسیون های بین المللی انرژی، نفت و گاز

3

2

حقوق دریاها

4

2

نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز

5

 

دروس تخصصی حوزه "قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز"

 

واحد

نام درس

ردیف

2

(تخصصی (اختیاری

قراردادهای بالادستی نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

قراردادهای پایین دستی نفت

2

(تخصصی (اختیاری

قراردادهای گاز

2

(تخصصی (اختیاری

بازارهای بین المللی نفت و گاز

 

دروس تخصصی حوزه "حقوق سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز"

 

واحد

نام درس

ردیف

2

(تخصصی (اختیاری

تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی

3

(تخصصی (اختیاری

حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت نفت و گاز

 

دروس تخصصی حوزه "حقوق عمومی و محیط زیست صنعت نفت و گاز"

 

واحد

نام درس

ردیف

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

مقررات و قوانین حاکم بر صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز

 

دروس تخصصی حوزه "حقوق تجارت نفت و گاز"

 

واحد

نام درس

ردیف

3

(تخصصی (اختیاری

حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز

3

(تخصصی (اختیاری

حقوق شرکت های چند ملیتی

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی (اختیاری

حقوق رقابت در صنعت نفت و گاز

 

بازار کار حقوق گرایش حقوق نفت و گاز

از اون جایی که این روزا بحث قراردادهای بین المللی، مورد توجه بیشتر و بیش تر قرار گرفته؛ تحصیلکرده های این گرایش، می تونن جایگاه شغلی خوبی توو این زمینه برای خودشون دست و پا کنند و خب هنوز حرفه ای ها در این عرصه زیاد نیستند.

اگه می خوای از کلیشه ی گرایش های معروف حقوق خارج بشی و با دنیای جدید و به روزتری آشنا بشی، تجارت بین الملل رو هم جزء اولویت هات داشته باش. اگر زبان انگلیسی ات خوبه،  قبول شدن در این گرایش، برات چندان سخت نیست. البته یادت باشه که ظرفیت پذیرشش اون قدرها زیاد نیست.

اگه خارج از بحث وکالت و قضاوت بخوایم از بازار کار حرف بزنیم، در شرکت های خصوصی فارغ التحصیلان حقوق نفت و گاز، با اقبال بیشتری مواجه اند. چون کسی که قراردادهای سطح بالا (از نوع قراردادهای نفتی) رو بلده، از عهده ی قراردادهای سطح پایین تر به راحتی بر میاد.

به دلیل نو بودن این گرایش، حوزه ی کاری و تحصیلی بهتری رو میشه باهاش تجربه کرد. اما باید توجه داشته باشی که علاوه بر علاقه به حوزه دروس عمومی، شما باید توانایی گذراندن دروس پیش نیاز این گرایش رو (مباحثی مرتبط با مهندسی نفت و گاز) هم داشته باشی.

نظر خود را بنویسید