کارشناسی ارشد روان سنجی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی

کارشناسی ارشد روانسنجی به استفاده از روش های آماری و اندازه گیری در علم روانشناسی میپردازد.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی

این رشته به استفاده از روش های آماری و اندازه گیری در علم روانشناسی میپردازد. به واقع، هدف این گرایش عبارت است از سنجش و اندازه گیری ویژگی ها و رفتار انسان ها و به کارگیری آزمون های روانی برای سنجش زمینه های مذکور محبوبیت این گرایش به دلیل عدم ارائه ی دروس مربوط به درمان و نقش پررنگ درس آمار در سطح پایینی قرار دارد. تنها دانشگاه ارائه دهنده ی آن علامه طباطبایی است و این گرایش کمترین تعداد شرکت کننده و کمترین تعداد پذیرش را در بین گرایش های روانشناسی دارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد روانسنجی

 

دروس تخصصی گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

 

ردیف

نام درس

واحد

1

روشهای آماری پیشرفته 1

3

2

روشهای آماری پیشرفته 2

3

3

استفاده از کامپیوتر در اندازه گیری

2

4

نظریه ها و روشهای جدید در اندازه گیری

2

5

آزمونهای هوش و استعداد

2

6

ارزشیابی آموزشی

2

7

روان شناسی تربیتی پیشرفته

2

8

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته

2

9

روشهای تحقیقی پیشرفته

3

10

برنامه ریزیهای کامپیوتری در اندازه گیری

2

11

روان سنجی کاربردی

2

12

آزمونهای پیشرفته تحصیلی

2

13

آزمونهای شخصیت

3

14

ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش

2

15

سمینار در سنجش و اندازه گیری

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد روانسنجی

این گرایش برای افرادی مناسب است که بخواهند محقق و پژوهشگر شوند و یا در کلینیک کار اجرای آزمون های روانی را انجام دهند تا ارزیابی بالینی مراجعان (آسیب های مغزی- کودکان استثنایی و ...) به شیوه ی دقیق تری انجام شود; همچنین در مدرسه میتوان به اجرای آزمون های هوشی و یا ارزیابی تحصیلی و ... بپردازند. دانش آموختگان روانسنجی با توجه به کاربردهای آن در سازمان و اداره جات و کلینیک و مدارس و دانشگاه ها میتواندد مشغول به کار شوند. کاربردهای آن در زمینه های پیش بینی ( به عنوان مثال پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی ) و گزینش و انتخاب ( همچون ارزیابی افراد برای سمت های شغلی مناسب) و طبقه بندی (مثلا طبقه بندی بیماران و یا طبقه بندی دانش آموزان) و ارزیابی ( به عنوان مثال ارزیابی میزان پیشرفت بیماری و یا نتیجه بخشی یک روش درمانی) است. با توجه به اینکه هم اکنون فقط یک دانشگاه به ارائه ی این گرایش میپردازد و تعداد فارغ التحصیلان آن به نسبت بقیه گرایش ها کمتر است, بازار آن هنوز اشباع نشده به علاوه ی اینکه سازمان و اداره جات و به طور کلی واحدهای اداری و اجرایی به ضرورت کاربردهای روانسنجی در ارتقای کارشان پی برده اند.

نظر خود را بنویسید