روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی به مطالعه علمی رفتار انسان در محیط های کاری و اداری می پردازد.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 

روانشناسی صنعتی و سازمانی به مطالعه علمی رفتار انسان در محیط های کاری و اداری می پردازد. هدف از ایجاد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی،  بررسی و گسترش نظریات روانشناسی در حیطه ی کاری و توجه نمودن به ابعاد دیگر زندگی کارکنان و تاثیر آن ابعاد بر بازدهی کاری میباشد، همچنین افزایش میزان بهره وری محیط کار و امنیت و رضایت کارکنان از طریق سنجش و مصاحبه ی شغلی تخصصی، بررسی وضعیت روانی آنان و تطبیق هرچه بیشتر محیط و نوع کار و خصوصیات شغلی و شخصی کارمندان مربوط به این گرایش است ؛ به طور کلی به دو حوزه ی صنعتی و سازمانی تقسیم میشود که هر کدام از وظایف روانشناسی صنعتی و سازمانی در زیر مجموعه ی یکی از آنها قرار میگیرد؛ البته گفتنی است فهوای هر کدام مرتبط بهم و قابل تفکیک کامل نیست. به عنوان مثال در بخش صنعتی بیشتر بر تصمیمات کلان مدیریتی و در بخش سازمانی تمرکز بر گروه کارمندان (رفاه و افزایش رضایت و کاهش استرس و ...) است. روانشناسانی که علاقه مند به کار با مدیران و کارمندان و کارگران و فعالیت در شرکت های اداری و تجاری و کارخانجات هستند ،برای انتخاب این گرایش مناسبند؛ البته قابل ذکر است که داوطلبین این گرایش باید به بعضی از  دروس مربوط به رشته ی مدیریت هم علاقه داشته باشند. به طور کلی محبوبیت این رشته در بین گرایش های روانشناسی در سطح پایینی میباشد. ارائه ی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی در دانشگاه های شهید بهشتی، شهید چمران (اهواز) و دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در دوره های روزانه وشبانه و همچنین پردیس خودگردان شهید بهشتی و چمران و اصفهان انجام میشود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

دروس تخصصی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آمار استنباطی پیشرفته

2

2

روش تحقیق پیشرفته

2

3

مناسبات انسانی-اسلامی در محیط کار

2

4

روانشناسی صنعتی (کارکنان)

2

5

روانشناسی سازمانی

2

6

بالندگی سازمانی

2

7

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

2

8

آموزش نیروی انسانی

2

9

نظریه های سازمانی

2

10

روانشناسی مهندسی

2

11

کارورزی در روانشناسی صنعتی و سازمانی 1

2

12

کارورزی در روانشناسی صنعتی و سازمانی 2

2

 

دروس اختیاری گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روانشناسی از دیدگاه اسلام

2

2

روانشناسی مصرف کننده

2

3

نگرش ها و انگیزش شغلی

2

4

روانشناسی مدیریت

2

5

فرهنگ سازمانی

2

6

کاربرد نرم افزارهای آماری در تحلیل داده ها

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

مشاغل مربوط به  آموزش وتحقیق و همچنین انجام کارهای مربوط به مشاوره و مصاحبه ی شغلی و گزینش وانجام آزمون های روانی وارزیابی و برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط با مسائل روانشناسی, مشاوره با مدیریت سازمان در جهت برنامه‌ریزی هرچه بهتر نیروی انسانی، ارائه ی مشاوره در زمینه ی تبلیغات و نیازشناسی مخاطب بر حسب سن و فرهنگ و ... و روانشناسی مهندسی و پویایی و بالندگی سازمانی از جمله فعالیت های روانشناسان صنعتی و سازمانی است. گرایش مذکور به نسبت گرایش های بالینی و عمومی از بازار کار محدودتر و همچنین شهرت کمتری برخوردار است؛ زیرا بسیاری از مدیران هنوز به اهمیت کار روانشناسان سازمانی پی نبرده اند و یا روانشناسان گرایش های دیگر به انجام فعالیت های تخصصی آنان میپردازند. قابل ذکر است که جایگاه و درآمد گرایش فوق در کشورهای توسعه یافته از وضعیت ایده آلی برخوردار است. در صورتیکه علاقه مندان به این گرایش مسلط به آزمون ها و مصاحبه های مربوطه باشند و بتوانند در شرکت های بزرگ و مطرح همچون نفت و پتروشیمی و ... جذب شوند و یا ایده های نابی در این زمینه داشته باشند (چنانچه مورد استقبال واقع شود) به لحاظ کاری و درآمدی در جایگاهی مطلوب قرار خواهند گرفت. گفتنی است آینده ی کاری این رشته تا حدودی بسته رونق اقتصادی و صنعتی و تولیدی و میزان درآمد شرکت ها و کارخانه ها و اداره جات می باشد و بعلاوه ی اینکه تا چه میزان به ضرورت وجود روانشناسان صنعتی و سازمانی پی برده شود.

نظر خود را بنویسید