کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، تفاوتی با ریاضیات محض ندارد و تنها تفاوتش این است که مقادیری هم الگوهای تدریس و روانشناسی یادگیری را می آموزید.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آموزش ریاضی

از نظر آزمون ارشد سازمان سنجش، این گرایش تفاوتی با گرایش ریاضیات محض ندارد، زیرا دروس و ضرایب این دروس یکسان است. در عمل نیز این گرایش تفاوتی با ریاضیات محض ندارد و تنها تفاوتش این است که مقادیری هم الگوهای تدریس و روانشناسی یادگیری را می آموزید. از نظر دروس اگر نگاهی بیندازید متوجه می شوید.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

تعداد کل واحدها:  32 واحد
دروس اصلی و اختصاصی :  18 واحد
دروس انتخابی :  6 واحد
سمينار:  2 واحد
پايان نامه: 6  واحد

 

دروس اصلی و اختصاصی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بنيادهاي نظري حل مساله در رياضيات 1

3

2

اصول آموزش رياضي

3

3

نظريه هاي آموزش رياضي

3

4

مدلسازي رياضي

3

5

روانشناسي يادگيري

3

6

برنامه ريزي آموزشي و درسي با تاکيد بر رياضيات

3

7

روش هاي تحقيق 1

3

 

دروس انتخابی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روانشناسي رشد

3

2

روش هاي تحقيق 2

3

3

بنيادهاي نظري حل مساله در رياضيات 2

3

4

آزمون هاي نظري - تربيتي

3

5

روانشناسي آموزش رياضي

3

6

نظريه هاي يادگيري

3

7

مدل هاي آماري چند متغيري

3

8

طرح آزمايش هاي آماري

3

 

 بازار کار کارشناسی ارشد آموزش ریاضی 

همانطور که از نامش مشخص است، این گرایش فقط در بازار تدریس کاربرد دارد والبته از آنجایی که بازار اصلی رشته ریاضیات در حال حاضر تدریس شده است، بنابراین شاید به نوعی تنها گرایشیست که در بازار کارتخصصی خود کار می کند.

نظر خود را بنویسید