کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محاسبات نرم

کارشناسی ارشد محاسبات نرم به نوعی از نظر سازمان سنجش در لیست ریاضیات محض طبقه بندی می شود.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محاسبات نرم

این گرایش نیز به نوعی از نظر سازمان سنجش در لیست ریاضیات محض طبقه بندی می شود ولی از نظر وزات علوم مصوبه جداگانه ای دارد. در کل این گرایش به دنبال ایجاد یک بستر محاسباتی، مدلسازی و شبیه سازی است. روشهای محاسباتی به اصطلاح "سخت" تنها می توانند پدیده های نسبتاً ساده را به صورت دقیق مدل بندی و تجزیه و تحلیل کنند، ولی با روشهای محاسبات به اصطلاح "نرم" م یتوان پدیده های خیلی پیچیده در زیست شناسی، پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، مدیریت و از این قبیل را نیز مطالعه، مدل بندی و تجزیه و تحلیل کرد. شاخه های اصلی این مبحث، سیستمهای فازی، سیستمهای هوشمند و مبانی محاسبات نرم هستند. دو موضوع بنیادی و زیربنایی این شاخه ها از علم د رریاضیات، منطقهای غیزکلاسیک و جبر جامع هستند. در واقع این گرایش نزدیکترین گرایش به علوم کامپیوتر است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد محاسبات نرم

دروس اصلی و اجباری:  12 واحد

دروس اختیاری:  12 واحد

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

دروس الزامی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی محاسبات نرم

4

2

منطقهای غیرکلاسیک

4

3

سمینار

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه مجموعه ها و منطق فازی

4

2

منطق شهودگرایی

4

3

نظریه مدلها

4

4

نظریه مشبکه

4

5

ساختارهای جبری مرتب

4

6

ساختارهای جبری منطقی

4

7

نظریه اتوماتا

4

8

ساختارهای جبری فازی

4

9

ابرساختارهای جبری

4

 

بازار کار کارشناسی ارشد محاسبات نرم

همانند سایر گرایشها، بازار کار خیلی زیادی در انتظار آن نیست مگر اینکه با افزایش توانمندیهای کد زنی و برنامه نویسی بتوانید تبدیل به یک برنامه نویس شوید. از انجایی که ذهن ریاضی شما بسیار قوی شده است در نتیجه اگر برنامه نویس خوبی بشوید دست همه را از پشت می بندید.

نظر خود را بنویسید