کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

رشته بیوشیمی علمی است که به مطالعه ساختار، ویژگیها و متابولیسم ماکرومولکول های حیاتی شامل قندها، لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می پردازد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

رشته بیوشیمی علمی است که به مطالعه ساختار، ویژگیها و متابولیسم ماکرومولکول های حیاتی شامل قندها، لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می پردازد. همچنین واکنشهای شیمیایی و چرخه های مهم حیاتی و تاثیر عوامل محیطی بر فرایندهای زیستی بررسی می شود. بیوشیمی در سه بخش ساختاری که به مطالعه ساختار و ویژگیهای ماکرومولکولهای حیاتی، سنتز ترکیبات جدید دارویی و کاربردی برای فرایندهای حیاتی و در بخش متابولیکی به بررسی سوخت و ساز و فرایندهای زیستی، تاثیر عوامل مختلف محیطی و دارویی بر فعالیت آنزیم ها و پروتئین ها و در بخش بالینی به بررسی اختلالات در مسیر های بیوشیمیایی می پردازد.

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بیوشیمی

دروس اختصاصی و اختیاری رشته بیوشیمی در جدول زیر آورده شده است.

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آنزیم شناسی

2

2

کنترل متابولیسم

2

3

بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک

2

4

بیوشیمی لیپیدها و قندها

2

5

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

2

6

روشهای بیوشیمی (نظری عملی)

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی فیزیک

2

2

بیوشیمی فیزیک(نظری عملی)

2

3

بیوشیمی هورمونها

2

4

بیوانرژتیک

2

5

تکنیکهای رادیوایزوتوپ

2

6

بیوتکنولوژی

2

7

کشت سلول و بافت (نظری عملی)

2

8

مواد جهش زا و سرطان زا

2

9

ایمونوبیولوژی

2

10

مکانیسم تشکیل سلولهای خونی

2

11

شیمی دارویی

2

12

بیوترمودینامیک

2

13

بیوشیمی سیستم عصبی

2

14

روشهای نوترکیبی DNA

2

15

بیوشیمی کروماتین

2

16

بیوشیمی غشاء

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد بیوشیمی

افرادی که علاقمند به شناخت و تحقیق در مورد ساز و کارهای شیمیایی سلول، بررسی فعالیت آنزیم های زیستی تحت شرایط محیطی مختلف یا افرادی با بیماریهای خاص، استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف در ساخت یا بهبود عملکرد فرآورده های زیستی یا دارویی و بررسی تاثیر مواد شیمیایی در جهش زایی یا تغییر فعالیت سلولها می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته بعنوان مربی در موسسات آموزش عالی و یا بعنوان کارشناس ارشد در وزارتخانه ها و موسسات پژوهشی تولیدی و خدماتی از جمله کشاورزی، نفت، سرم سازی و مراکز تحقیقاتی بهداشتی، پزشکی، دارویی، صنایع غذایی فعالیت نمایند.

بازار کار این گرایش در شرایط کنونی چندان گسترده نیست ولی با کسب مهارتهای لازم می توانند در مراکز تشخیص طبی، شرکت های داروسازی و سایر صنایع مرتبط مشغول به فعالیت شوند.

فارغ التحصیلان بیوشیمی توانمندی بالایی برای فعالیت در شرکت های داروسازی و صنایع غذایی دارند همچنین در مراکز آموزشی و پژوهشی علوم زیستی و پزشکی می توانند فعالیت کنند.

نظر خود را بنویسید