کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک

در کارشناسی ارشد بیوفیزیک، عملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف مولکولی، سلولی، رفتاری و سایر فرایندهای اساسی می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک

بیوفیزیک علمی است که از قوانین و روشهای فیزیکی برای مطالعه موجودات زنده استفاده می کند. در واقع به فیزیک و شیمی- فیزیک فرایندهای زیستی توجه می کند و با استفاده از روشهای اندازه گیری و سنجش های کمی به تحلیل پدیده های مورد نظر می پردازد. در این رشته عملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف مولکولی، سلولی، رفتاری و سایر فرایندهای اساسی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در بالاترین سطح، چگونگی فرآیند اندیشیدن، حس کردن، چشیدن، شنیدن و دیدن همچنین ساز و کار‌ تنفس و نیز کارکرد سیستم دفاعی بدن موجودات زنده را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در سطح سلولی به تحقیق در مورد نحوه انجام تحرک ، تکثیر، پاسخ به محرکهای محیطی و انتقال مواد در سلولها  می‌پردازند. در سطح مولکولی ساختار سه بعدی و ویژگی‌های دینامیکی‌ ماکرومولکول های زیستی مثل پروتئین و اسیدهای نوکلئیک مورد توجه قرار می گیرد که امروزه با بهره گیری از علم بیوانفورماتیک این بخش پیشرفت زیادی نموده است. داوطلبان این رشته باید در زمینه علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک و شیمی قوی باشند و با ابزارهای بیوانفورماتیکی برای تحلیل فرایندهای زیستی آشنایی کامل داشته باشند.

شاید بتوان گفت محبوبیت چندانی بین سایر گرایش های زیست سلولی و مولکولی ندارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بیوفیزیک

دروس اختصاصی و اختیاری رشته بیوفیزیک در جدول زیر آورده شده است.

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی فیزیک

2

2

بیوفیزیک پرتوی

2

3

بیوفیزیک غشا

2

4

بیوفیزیک مولکولی

2

5

روشهای بیوفیزیک

2

6

بیوفیزیک سلولی

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدلسازی سیستم های زیستی

2

2

بیوانفورماتیک ساختاری

2

3

زیست حسگرها

2

4

سینتیک آنزیمی

2

5

بیوفیزیک و علوم دارویی

2

6

طراحی محاسباتی دارو

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد بیوفیزیک

فردی که علاقمند به شناخت و سنجش کمی فرایندهای زیستی و مطالعه فیزیکی ساز و کارهای حیاتی سلول زنده و کاربرد نرم افزارهای مرتبط برای محاسبات کمی و فضایی فرایندهای زیستی باشند.

بازار کلی آن شامل موارد زیر است:

عهده دار شدن مسئولیت هدایت آزمایشگاه ها و کمک به امر آموزش بیوفیزیک در دانشگاهای سراسر کشور

همکاری در امور پزوهشی دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی کشور

آمادگی برای تحصیل در دوره دکتری در جهت تامین کادر هیات علمی موردنیاز دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی کشور

بازار کار این گرایش محدود می باشد ولی فارغ التحصیلان با کسب مهارتهای لازم بخصوص آشنایی با نرم افزارهای بیوانفورماتیکی می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی مشغول به فعالیت شوند.

در کل فارغ التحصیلان بیوفیزیک می توانند در شرکت های داروسازی و شرکت های دانش بنیان، همچنین در مراکز آموزشی و پژوهشی علوم زیستی و پزشکی فعالیت کنند.

نظر خود را بنویسید