کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ریز زیست فناوری

کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دومین گرایش محبوب در مجموعه زیست شناسی می باشد.

 

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ریز زیست فناوری

هدف از این گرایش مطالعه در حوزه های مختلف علوم سلولی و مولکولی شامل بررسی ویژگیها و عملکرد ماکرومولکولهای حیاتی، مکانیسم های سلولی برای تکثیر، تمایز، عملکرد و پاسخ به عوامل محیطی می باشد. در بخش سلولی تاثیر عوامل مختلف محیطی و دارویی بر رشد و تمایز سلولهای موجودات زنده، عوامل موثر بر ایجاد اختلالات فرایندهای سلولی مثل سرطان، ویژگیهای سلولهای بنیادی و کاربرد آنها در سلول درمانی می تواند مطالعه شود. در بخش مولکولی مکانیسم های مولکولی مختلف در تنظیم و بیان ژنها و سایر فرایندهای زیستی بررسی می شود. شاید بتوان گفت دومین گرایش محبوب در مجموعه زیست شناسی می باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری

 دانشجویان این رشته ملزم به گذراندن 12 واحد دروس اختصاصی الزامی و 10 واحد از دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشند.

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

زیست شناسی سلولی پیشرفته

2

2

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

2

3

اصول روشهای زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

4

فرایندهای تنظیمی و ترارسانی

2

5

بیوفیزیک سلولی

2

6

ساختار ماکرومولکول های زیستی

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کشت سلول و بافت (نظری و عملی)

2

2

ایمنی شناسی مولکولی

2

3

مهندسی ژنتیک

2

4

بیوشیمی سلولی

2

5

ژنتیک تکوینی

2

6

مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان

2

7

آنزیم شناسی

2

8

بیوانفورماتیک

2

9

زیست فناوری دارویی

2

10

اتصالات سلولی

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری

افرادی که علاقمند به تحقیق و پزوهش در زمینه سلولهای موجودات زنده برای شناخت مکانیسم های عملکرد، تکثیر و تمایز سلولی و تاثیر عوامل دارویی و محیطی مختلف بر تمایز و عملکرد طبیعی سلولها و ایجاد راهکارهایی جدید برای درمان در سطح سلولی می باشند.

بازار کار آن به شرح زیر است:

عهده دار شدن مسئولیت هدایت آزمایشگاه ها و کمک به امر آموزش زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاهای سراسر کشور

همکاری در امور پزوهشی دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی کشور

آمادگی برای تحصیل در دوره دکتری در جهت تامین کادر هیات علمی موردنیاز دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی کشور

با توجه به کم بودن نیاز مراکز پژوهشی کشور شاید اشتغال فارغ التحصیلان این رشته در موسسات پژوهشی بسیار محدود باشد ولی در موسسات آموزشی دولتی یا خصوصی می توانند به راحتی مشغول به کار شوند. همچنین در آزمایشگاههای خصوصی یا شرکت های دانش بنیان نیز بازار کار خوبی دارند. با توسعه امر پژوهش در علوم زیستی بخصوص توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نیاز بالایی به این گرایش خواهد بود.

نظر خود را بنویسید