کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری

با توجه به گسترش علم زیست فناوری و تاسیس شرکت های زیست فناوری برای تولید فرآورده های زیستی و دارویی نیاز به متخصصین زیست فناوری در حال افزایش می باشد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری

گرایش زیست فناروی در به دو حوزه زیست فناوری میکروبی – مولکولی و زیست فناوری صنعت و محیط زیست تقسیم بندی می شود.

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

زیست فناوری میکروبی علمی است که در آن از قابلیت های میکروارگانیسم ها برای تولید فرآورده های زیستی استفاده می شود. در این رشته شناسایی و غربالگری سویه های میکروبی صنعتی، دست ورزی ژنتیکی سویه ها برای بهینه سازی و یا تولید محصول زیستی جدید و روشهای تخلیص فرآورده های زیستی از میکروارگانیسم ها مورد مطالعه قرار می گیرد. زیست فناوری میکروبی در حوزه های مختلف صنعتی، دارویی، کشاورزی و محیط زیست می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. داوطلبان این رشته باید در زمینه میکروبیولوژی و روشهای مهندسی ژنتیک پایه قوی داشته باشند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

2

 مهندسی ژنتیک پروکاریوتها

2

3

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

2

4

زیست فناوری پروتئین

2

5

بیوانفورماتیک

2

6

فناوری تخمیر

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آنزیم شناسی

2

2

زیست فناوری قارچها

2

3

پروتئومیکس و ژنومیکس

2

4

مهندسی بیوشیمی

2

5

زیست فناوری محیط زیست

2

6

زیست فناوری غذایی

2

7

زیست فناوری دارویی

2

8

زیست فناوری سوخت و معدن

2

9

امیکس

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

زیست فناوری صنعت و محیط زیست

در زیست فناوری صنعت و محیط زیست از علوم سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک برای توسعه سویه های صنعتی با قابلیت های جدید، فناوری تخمیر، بهینه سازی تولید و تخلیص مواد زیستی از سویه های صنعتی استفاده می شود همچنین قابلیت های زیست فناوری برای پاکسازی و حفظ محیط زیست مورد مطالعه قرار می گیرد. این رشته در حوزه های مختلف صنعت غذایی، دارویی، تولید اسیدها و سوخت های زیستی می تواند به مطالعه بپردازد. . داوطلبان این رشته باید در زمینه زیست مولکولی و روشهای مهندسی ژنتیک پایه قوی داشته باشند.

دروس اختصاصی و اختیاری رشته زیست فناوری صنعت و محیط زیست در جدول زیر آورده شده است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد زیست فناوری صنعت و محیط

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

2

2

مبانی طراحی بیوراکتور

2

3

فرآوری پایین دستی در زیست فناوری

2

4

مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی

2

5

زیست فناوری محیط زیست

2

6

آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست مواد

1

7

آزمایشگاه زیست فناوری مولکولی

1

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن

2

2

آزمایشگاه زیست فناوری محیط زیست

1

3

طراحی آزمایشها و آنالیز آماری داده ها

2

4

مهندسی پروتئین

2

5

نانوزیست فناوری

2

6

بیوتکنولوژی غذایی

2

7

بیوتکنولوژی دارویی

2

8

فناوری آنزیم

2

9

پایلوت فرایندهای زیست فناوری

2

10

بیوانفورماتیک

2

11

زیست فناوری برای تصفیه پسماند

2

12

فناوری هیبریدوما

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

افرادی که علاقمند به تحقیق و تولید فرآورده های زیستی از میکروارگانیسم های مختلف با استفاده از روشهای زیست فناوری می باشند.

بازار کار آن شامل:

خدمت در واحدهای آموزشی و کمک به تربیت کارشناسان متخصص زیست فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و پژوهشی کشور

خدمت در واحدهای پژوهشی و واحدهای تحقیق و توسعه برای گسترش مرزهای دانش

بازار کار زیست فناوری گسترده می باشد و فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در اغلب شرکتهای دارویی، آرایشی بهداشتی، صنایع غذایی و کشاورزی و نفت مشغول به فعالیت شوند علاوه برآن بدلیل نوپا بودن زیست فناوری در حوزه آموزش نیز نیاز بالایی به متخصصین این رشته وجود دارد.

رشته زیست فناوری کاملا کاربردی می باشد و در صنایع مختلف گسترش یافته است بنابراین فارغ التحصیلان رشته زیست فناوری می توانند در حوزه های مرتبط با زیست فناوری در صنعت داروسازی، کشاورزی، نفت و غذا مشغول به فعالیت شوند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد زیست فناوری صنعت و محیط زیست

افرادی که علاقمند به تحقیق و شناسایی ویژگیهای خاص موجودات زنده برای حفاظت از محیط زیست (مثل استفاده از قابلیت بعضی میکروبها در تصفیه پساب های صنعتی) و تولید فرآورده های زیستی با کاربرد صنعتی با استفاده از روشهای زیست فناوری می باشند.

در واقع هدف آن: تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع مختلف و محیط زیست در توسعه و طراحی واحدهای صنعتی و مباحث مهندسی درگیر در آن و ساخت تجهیزات مورداستفاده در زیست فناوری.

بازار کار زیست فناوری صنعت در حال گسترش می باشد و فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در اغلب شرکتهای دارویی، آرایشی بهداشتی، صنایع غذایی و کشاورزی و نفت مشغول به فعالیت شوند علاوه برآن بدلیل نوپا بودن زیست فناوری در حوزه آموزش نیز نیاز بالایی به متخصصین این رشته وجود دارد.

با توجه به گسترش علم زیست فناوری و تاسیس شرکت های زیست فناوری برای تولید فرآورده های زیستی و دارویی نیاز به متخصصین زیست فناوری در حال افزایش می باشد.

نظر خود را بنویسید