کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی یکی از محبوب ترین گرایش های زیست شناسی می باشد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

این رشته به مطالعه ویژگیها، عملکرد و شناسایی میکروارگانیسم ها اعم از باکتری، ویروس و قارچ و غیره می پردازد. میکروبیولوژی علم گسترده ای می باشد که علاوه بر بررسی بیماریزایی میکروارگانیسم ها، ارتباطشان با محیط اطراف وکاربردهای وسیع آنها در صنایع مختلف را مورد مطالعه قرار می دهد.

یکی از محبوب ترین گرایش های زیست شناسی می باشد. زیر شاخه های میکروبیولوژی شامل 1. میکروب های بیماریزا 2. صنعتی 3. بیوسیستماتیک و بوم شناسی 4. محیطی

میکروب های بیماریزا، محبوبترین زیرشاخه آن می باشد. در زیرشاخه میکروب های بیماریزا به مطالعه و تحقیق در مورد روشهای شناسایی میکروب های بیماریزا و اثرات درمانهای مختلف پرداخته می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

دروس اختصاصی و اختیاری رشته میکروبیولوژی در جدول زیر آورده شده است.

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اکولوژی میکروارگانیسم ها

2

2

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

3

ژنتیک پروکاریوت ها

2

4

ویروس شناسی پیشرفته

2

5

ایمنی شناسی پیشرفته

2

6

میکروبیولوژی خاک

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوتکنولوژی میکروبی

2

2

میکوزها و درماتوفیت ها

2

3

میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

2

4

مهندسی ژنتیک

2

5

اپیدمیولوزی میکروبها

2

6

استانداردهای میکروبیولوزی موادغذایی

2

7

آنتی بیوتیکها ومکانیسم عمل آنها

2

8

میکروسکوپ  الکترونی

2

9

بهداشت محیط زیست

2

10

میکروبیولوژی گیاهی

2

11

میکروبیولوژی دریاها

2

12

کشت سلول و بافت

2

13

میکروبیولوژی آب و پساب

2

 

سمینار 1 و 2:  2 واحد

پایان نامه: 8 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

افرادی که علاقمند به تحقیق و شناسایی ویژگیها، عملکرد و بیماریزایی میکروارگانیسم ها مختلف و کاربرد قابلیت های خاص زیستی میکروارگانیسم ها در زمینه پزشکی، غذایی و صنعتی می باشند می توانند در این گرایش تحصیل کنند.

فارغ التحصیلان این رشته بعنوان مربی در موسسات آموزش عالی و یا بعنوان کارشناس ارشد در وزارتخانه ها و موسسات پژوهشی تولیدی و خدماتی از جمله کشاورزی، نفت، سرم سازی و مراکز تحقیقاتی بهداشتی، پزشکی، دارویی، صنایع غذایی فعالیت نمایند.

علیرغم سایر گرایش ها بازار کار میکروبیولوژی بسیار گسترده می باشد و فردی که دارای مهارت کافی در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی موردنیاز باشد می تواند به راحتی در مراکز مختلف مشغول به کار شود.

بازار کار رشته میکروبیولوژی را در سه  بخش پزشکی، غذایی و صنعتی می توان در نظر گرفت که در بخش پزشکی در آزمایشگاههای پژوهشی و تشخیص طبی، در بخش صنایع غذایی در کارخانجات صنایع غذایی در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی و خوراکی و در بخش صنعت در مراکز تصفیه آب و فاضلاب و پالایشگاه نفت و مراکز کشاورزی مشغول شوند میکروبیولوژی یکی از گرایش های پایه می باشد که با توسعه مراکز علمی و صنعتی نیاز به فارغ التحصیلان این گرایش نیز افزایش خواهد یافت.

نظر خود را بنویسید