کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

دانش آموختگان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، به دلیل نیاز روز جامعه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از جایگاه خوبی در بازار کار برخوردارند.

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

هدف برنامه ریزی شهری، کنترل با قاعده و هدفمند رشد سکونتگاههای انسانی در جهت پیشرفت آنها و تأمین امنیت و رضایتمندی ساکنان در قالب تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه­ های شهری می­ باشد. این رشته نیاز به مطالعه، کارهای گروهی و میدانی گسترده و قدرت تحلیل بالا دارد. دانش آموختگان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری توانایی لازم برای تهیه طرحهای توسعه شهری مانند طرحهای جامع شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای جزئیات شهری، طرحهای آماده سازی زمین و طرحهای مربوط به بافتهای فرسوده شهری و اسکانهای غیر رسمی را در طول مدت تحصیل کسب خواهند کرد و به همین دلیل رابط مناسبی بین سایر رشته­ های فنی و اقتصادی و جامعه شناسی در پروژه­ های مرتبط با مسائل شهری می باشند. به جرأت می توان گفت دانش آموختگان برنامه ریزی شهری، به دلیل نیاز روز جامعه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از جایگاه خوبی در بازار کار برخوردارند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

تعداد واحدهای دروس

 

تعداد واحد

نوع واحد

ردیف

20

دروس الزامی

1

6

دروس اختیاری

2

6

پایان نامه

3

32

جمع

 

 دروس الزامی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

نظریه های برنامه ریزی شهری

1

2

روشهای برنامه ریزی شهری

2

2

برنامه ریزی کاربری زمین

3

2

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

4

2

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی

5

3

برنامه ریزی مسکن

6

2

تجارب برنامه ریزی شهری ایران

7

3

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1

8

3

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2

9

6

پایان نامه

10

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

سمینار شهر اسلامی

1

2

شهر و شهرسازی معاصر ایران

2

2

برنامه ریزی راهبردی

3

2

بهسازی و نوسازی شهری

4

2

برنامه ریزی و طراحی زیر ساختها

5

2

برنامه ریزی مناطق کلانشهری

6

2

سیستم های اطلاعاتی مکانی سه بعدی

7

2

پیشرفته GIS

8

2

مدیریت شهری

9

2

حقوق شهری

10

2

ارزیابی اثرات توسعه

11

2

سمینار مسائل شهری ایران

12

2

اخلاق حرفه ای در شهرسازی

13

2

زبان تخصصی

14

2

روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه)

15

2

طبیعت و شهر

16

2

امنیت و شهر

17

 

از میان واحد های جدول فوق ، دانشجو موظف به اخذ 6 واحد درسی بر اساس گرایش پایانامه وی می باشد که به تشخیص شورای گروه/ بخش انتخاب می شود.

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

اقتصاد شهری

1

2

جامعه شناسی شهری

2

2

تاریخ شهر و شهر سازی در ایران

3

2

تاریخ شهر و شهر سازی در جهان

4

2

آمار در شهر سازی

5

3

مدلهای کمی در شهرسازی

6

2

طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری

7

2

شناخت و تحلیل فضای شهری

8

4

کارگاه شهرسازی مقدماتی

9

 

دانشجویان پذیرفته شده این رشته اگر مدرک کارشناسی شهرسازی، عمران، معماری، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی باشند؛  گذراندن 6 واحد از دروس جدول بالا به عنوان جبرانی توسط شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای گروه / بخش انتخاب می شود.

نظر خود را بنویسید