کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای

کمبود دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای در سازمانهای دولتی مربوطه سبب شده تا به شدت نیاز به متخصصان این فن احساس گردد و به همین دلیل این گرایش نیز طرفداران زیادی را به خود جذب می کند.

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای 

برنامه ریزی منطقه­ ای به منظور تعادل بخشی یک سرزمین در برخورداری از سیاستهای توسعه ملی انجام می­گردد. برنامه ریزی منطقه­ ای به این مفهوم است که چگونه می ­توان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند شهر بزرگ و یا چند استان باشد، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتریهای نسبی آن منطقه نائل شد و همچنین از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه به صورت همگن بهره مند گردید. علاقمندی دانشجویان شهرسازی به مسائل مدل سازی، اقتصادی و زیست محیطی علاوه بر قدرت تحلیل بالا، در گرایش برنامه ریزی منطقه ای کاملاً پوشش داده خواهد شد. کمبود دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای در سازمانهای دولتی مربوطه سبب شده تا به شدت نیاز به متخصصان این فن احساس گردد و به همین دلیل این گرایش نیز طرفداران زیادی را به خود جذب می کند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای 

 

واحد های ارشد برنامه ریزی منطقه ای

 

تعداد واحد

نوع واحد

ردیف

20

دروس الزای

1

6

دروس اختیاری

2

6

پایان نامه

3

32

جمع

 

 دروس الزامی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

نظریه های برنامه ریزی منطقه ای با تاکید بر رویکرد اسلامی

1

2

روشهای برنامه ریزی منطقه ای

2

2

اقتصاد منطقه ای

3

2

توان و محدودیت های رشد و توسعه منطقه ای

4

2

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1

5

3

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2

6

2

 GIS نظام اطلاعات جغرافیایی پیشرفته

7

2

برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران

8

2

برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای

9

6

پایان نامه

10

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

بوم شناسی منطقه ای

1

2

ارزیابی پیامدار آثار

2

2

سازماندهی فضاهای منطقه ای

3

2

برنامه ریزی زیر ساختهای منطقه ای

4

2

مدیریت پایدار منطقه ای

5

2

شناخت محیط های منطقه ای در ایران

6

2

فناوری های نوین در برنامه ریزی منطقه ای

7

2

سمینار شهرها و سرزمین های اسلامی

8

2

برنامه ریزی ملی و منطقه ای در جهان

9

2

سمینار مسائل شهری و منطقه ای

10

2

برنامه ریزی حوزه های مادر شهری

11

2

برنامه ریزی راهبردی

12

2

برنامه ریزی کاربری زمین

13

2

تحلیل و مدیریت پایدار منابع

14

2

شهر و شهرسازی معاصر ایران

15

2

بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های کهن شهری

16

2

مدیریت شهری

17

2

حقوق شهری

18

2

سمینار مسائل شهری ایران

19

2

آمایش سرزمین

20

2

برنامه ریزی تطبیقی

21

2

زبان تخصصی شهرسازی

22

2

روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه)

23

2

طبیعت و شهر

24

2

امنیت و شهر

25

 

از میان واحد های جدول فوق، دانشجو موظف به اخذ 6 واحد درسی بر اساس گرایش پایان نامه وی می باشد که به تشخیص شورای گروه / بخش انتخاب می شود.

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

مبانی اقتصاد و معشیت شهری و منطقه ای

1

2

فرهنگ و جوامع شهری و منطقه ای

2

2

اقلیم و طبیعت شهری و منطقه ای

3

2

روشهای کمی و تحلیل های آماری در شهرسازی

4

2

شناخت و تحلیل فضای شهری منطقه ای

5

3

تاریخ شهر نشینی ایران و جهان

6

2

تاریخ برنامه ریزی منطقه ای در دوره معاصر

7

2

طراحی و کاربرد نظام اطلاعات جغرافیایی

8

4

آشنایی با منطقه (کارگاه شهرسازی مقدماتی)

9

2

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

10

2

درک و بیان محیط منطقه ای

11

 

دانشجویان پذیرفته شده این رشته اگر مدرک کارشناسی شهرسازی، عمران، معماری، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی باشند؛  گذراندن 6 واحد از دروس جدول بالا به عنوان جبرانی توسط شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای گروه / بخش انتخاب می شود

نظر خود را بنویسید