کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش مدیریت شهری

کارشناسی ارشد مدیریت شهری به تازگی به دلیل نیاز فراوان جامعه و احساس کمبود آن در برنامه های شهری ایجاد گردیده است.

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش مدیریت شهری 

به طور خلاصه می ­توان از مدیریت شهری به عنوان علم اداره شهر نام برد. دانشجویان این گرایش بهتر است علاوه بر مطالعه و پژوهش در ارتباط با ویژگیها و معضلات سکونت گاههای شهری، توانایی ایجاد ارتباط چندجانبه بین علوم شهری و مدیریت امکانات و نیازمندیها را مبتنی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در خود پرورش دهند. وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت شهری را می­ توان ارائه راه حل برای مسائلی مانند چگونگی گسترش آینده شهر، احداث مراکز عمومی با کارکردهای تفریحی ـ فرهنگی و ورزشی، تأمین خدمات عمومی، ساختن خیابانها و کوچه­ ها و آنچه وظیفه هر مدیری به شمار می­ آید، دانست. جهت­ دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم­ انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. این گرایش نیز به تازگی به دلیل نیاز فراوان جامعه و احساس کمبود آن در برنامه های شهری ایجاد گردیده و از استقبال بسیار چشمگیری در میان داوطلبان و دستگاههای اجرایی در جذب دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت شهری برخوردار شده است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت شهری

 

واحد های رشته مدیریت شهری

 

تعداد واحد

نوع واحد

ردیف

22

دروس اصلی

1

6

دروس اختیاری

2

4

پایان نامه

3

32

جمع

 

 دروس اصلی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

ارزیابی برنامه های توسعه شهری

1

2

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری

2

2

کارگاه کاربرد در مدیریت شهری GIS

3

2

قوانین شهری

4

2

مدیریت مالی و اداری شهری

5

2

روشها و تکنیک های مدیریت شهری

6

4

کارگاه مدیریت شهری

7

2

مبانی مدیریت شهری

8

2

مدیریت حمل و نقل درون شهری

9

4

سمینار

10

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

زیباشناسی شهری

1

2

مدیریت خدمات شهری

2

2

توسعه پایدار و مدیریت شهری

3

2

مدیریت گردشگری شهری

4

2

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

5

2

مدیریت توسعه کالبدی

6

2

سمینار مسائل مدیریت شهری

7

2

 GIS اصول

8

2

حقوق شهری

9

2

مبانی برنامه ریزی و طراحی شبکه حمل و نقل

10

2

آلودگی مواد زاید جامد و روشهای کنترل

11

2

محیط شناسی شهری

12

2

مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری

13

2

روش شناسی پژوهشی شهرسازی

14

2

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

15

2

شناخت محیط زیست

16

2

مبانی برنامه ریزی و طراحی زیر ساختها

17

 

از این جدول تعداد 6 واحد درس بر اساس موضوع پایان نامه دانشجو انتخاب می گردد.

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

درس

ردیف

2

اقتصاد شهری

1

2

جامعه شناسی شهری

2

2

تاریخ شهر

3

2

مدلهای کمی در شهرسازی

4

2

کاربرد نظام اطلاعات شهری

5

4

شناخت فضاهای شهری

6

2

زبان تخصصی

7

2

مبانی مدیریت

8

 

گذراندن 14 واحد از دروس جدول بالا به عنوان جبرانی توسط شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای گروه / بخش انتخاب می شود.

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سازمانهای وابسته به مسائل سکونتی و شهری، ارگانهای پذیرنده مهندسان رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در بازار کار رشته شهرسازی می باشند. از جمله این سازمانها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، مراکز تحقیقاتی مسکن و شهرسازی، استانداریها، بنیاد مسکن، شهرداریهای مناطق و نواحی شهری و سازمانهای وابسته به آنها مانند دفاتر نوسازی بافتهای فرسوده، سازمان نوسازی، سازمان زیباسازی شهری و سازمانهای پیشگیری از مدیریت بحران می باشند. همچنین شرکتهای مهندسی مشاور شهرسازی و معماری، به بازار کار رشته شهرسازی در بخش خصوصی وسعت چشمگیری بخشیده­ اند. به دلیل نوپا بودن تخصصهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری در ارگانهای مربوطه، این رشته هنوز از بازار کار خوبی در میان سایر رشته های دانشگاهی برخوردار است.

نظر خود را بنویسید