کارشناسی ارشد شیمی دریا

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دریا

کارشناسی ارشد شیمی دریا به بحث و بررسی در خصوص شیمی آب، معادن و کانی ها، نفت و گاز، شیمی مناطق فرا جوش، شیمی آلاینده ها و بسیاری از موارد مهم دیگر در دریا می پردازد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دریا

کارشناسی ارشد شیمی دریا به بحث و بررسی در خصوص شیمی آب، معادن و کانی ها، نفت و گاز، شیمی مناطق فرا جوش، شیمی آلاینده ها و بسیاری از موارد مهم دیگر در دریا می پردازد. از آنجا که کشور ما با داشتن سواحل وسیع در جنوب و شمال، کشوری دریایی محسوب می شود، لذا پرداختن به علوم دریایی از اولویت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر آن از آنجا که میان رشته های مختلف دریایی نظیر شیمی دریا، فیزیک دریا، بیولوژی دریا، شیلات و ... همبستگی ویژه ای وجود دارد و از طرفی شیمی دریا اختصاصاً از کاربرد فراوانی در سایر علوم یاد شده برخوردار است، لذا توسعه این علم و تربیت متخصصین آن کمک شایانی به پیشرفت سایر شاخه های علوم دریایی خواهد بود. هیچکدام از دانشگاههای تهران در این گرایش پذیرش ندارند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد شیمی دریا

 

دروس الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

5

اقینوس شناسی

3

6

شیمی آلاینده های دریا

3

7

روشهای نوین دستگاهی و جداسازی

3

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی

3

2

ژئوشیمی دریا

3

3

شیمی اتمسفر دریا

3

4

آنایز ترکیبات آلی دریا

3

5

سیکل بیوژئوشیمیایی دریا

3

6

بیولوژی دریا

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد شیمی دریا

اگر از نگاه تخصصی بخواهیم نگاه کنیم، بازار کار شیمی دریا، در سازمان شیلات و بنادر و کشتیرانی می باشد و بزاار کار شیمی کاتالیست در تمامی صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی و صنایع پلیمیری می باشد.

واقعیت امر این است که بچه ها یکاتنالیست باید به فارغ التحصیلان ارشد سینتیک و کاتالیست مهندسی شیمی نیز باید رقابت کنند. بازار کار این دو گرایش به نحوی نیست که فکر کنید در همه جای ایران کاری برای ان وجود دارد بلکه بازار کار ان بیشتر در مناطق دریایی برای شیمی دریا و مناطق نفت خیز جنوب می باشد. نکته حائز اهمیت این است که در شیمی عملا گرایشهایی مانند تجزیه و الی و کاربردی اوضاع به سامانتری در بازار کار نسبت به سایر گرایشها دارند. گرایش کاتالیست به این دلیل جذاب است که بسیار تخصص ویژه ایست و کسی که توان ساخت کاتالیسیتها و استفاده از آنها را داشته باشد، بسیار کم است و از این حیث بسیار ارزشمند است.

نظر خود را بنویسید