کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس

دانش استخراج، خالص سازی و سنتز اسانسها در کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس بررسی می شود.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس

همانطور که از نام آن پیداست، دانش استخراج، خالص سازی و سنتز اسانسها در این رشته بررسی می شود. در دید اول، این گرایش بیشتر به گرایشهای شیمی آلی و به خصوص فیتوشیمی شباهت دارد ولیکن حوزه تخصصی آن مربوط به اسانسها می باشد. به خاطر اهمیت زیاد اسانسها در صنایع آرایشی بهداشتی، صنایع غذایی و دارویی، سنتز مصنوعی آنها بسیار اهمیت دارد. در واقع شما می آموزید که چگونه یک اسانس را شناسایی، آنالیز، استخراج، سنتز و خالص سازی کنید.

 

دروس الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی هتروسیکل پیشرفته

3

 

دروس الزامی تخصصی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

گیاه شناسی

3

2

شیمی اسانس و ترکیبات طبیعی

3

 

دروس اختیاری (باید تا سقف 9 واحد اخذ شود)

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی دارویی اسانس ها و ترکیبات طبیعی

3

2

روشهای جداسازی و تعیین ساختار

3

3

اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

4

شیمی سنتز اسانس ها و ترکیبات طبیعی

3

5

کاربردهای اسانی و ترکیبات طبیعی

3

6

کنترل فیزیکوشیمیایی اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

7

کنترل میکروبی اسانسها و ترکیبات طبیعی

3

8

کشت سلولی و بافت گیاهی

3

9

فیتوشیمی

3

نظر خود را بنویسید