کارشناسی ارشد شیمی پیشرانه

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی پیشرانه

کاربرد کارشناسی ارشد شیمی پیشرانه در صنایع نظامی می باشد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی پیشرانه

پیشرانه یعنی تکنولوژی ساخت سوخت موشک. سوخت موشک به دو صورت جامد و مایع وجود دارد و به همین دلیل هم دو زیر شاخه برای این گرایش وجود دارد. پیشرانه مایع و پیشرانه جامد. کاربرد این گرایش در صنایع نظامی می باشد و با توجه به این که بحث موشک در صنایع دفاع و هوا فضا بسیار اهمیت دارد باید در نظر داشته باشید که بسیار مورد توجه این ارگانهاست. شما در این گرایش با انواع پیشرانه ها، فرآیندهای سوخت و احتراق در سامانه های موشکی و چگونگی بهینه سازی و کارآیی پیشرانه ها آشنا می شوید.

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

پیشرانه ها

3

2

سوخت و احتراق پشرانه ها

3

3

ارزیابی خواص و کارایی پیشرانه ها

3

 

دروس تخصصی انتخابی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

5

ریاضیات پیشرفته

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی پلیمر پیشرانه ها

3

2

مباحث ویژه در پیشرانه ها

3

3

آنالیز و کنترل کیفیت پیشرانه ها

3

4

تحلیل نرم افزاری در طراحی و انتخاب پبشرانه ها

3

5

ایمنی در پیشرانه ها

3

6

فرآیندهای ساخت در پیشرانه ها

3

7

دروس تخصصی کارشناسی یا تحیلات تکمیلی سایر رشته ها

3

8

دروس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد شیمی گرایش پیشرانه

بازار کارشناسی ارشد شیمی گرایش پیشرانه تنها در وزارت دفاع، صنایع هوا فضا، سپاه و ارتش می باشد. 

نظر خود را بنویسید