کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی کاتالیست

هدف از کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست، تربیت نیروی متخصص در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنایع و همچنین انجام آموزش و پژوهش در زمینه های مرتبط با کاتالیست می باشند.

کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست

كاتاليست را به صورت " يك ماده كه سرعت واكنش هاي شيميايي را افزايش داده بدون اينكه خود در انها شركت كند " تعریف می کنند.

کاتالیست ها مواد شیمیایی هستند که برای افزایش راندمان، گزینش پذیری و بهینه سازی واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنایع و همچنین انجام آموزش و پژوهش در زمینه های مرتبط با کاتالیست می باشند. این گرایش فقط در دانشگاه شهید بهشتی ارائه می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست

 

دروس پایه

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

شیمی تجزیه پیشرفته

3

3

شیمی فیزیک پیشرفته

3

4

شیمی معدنی پیشرفته

3

 

دانشجو موظف است 6 واحد از دروس فوق را اخذ کند.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سینتیک واکنشهای کاتالیستی

3

2

کاتالیزورهای همگن

3

3

شیمی سطح و کاتالیست

3

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

طراحی رآکتورهای شیمیایی

3

2

کاربرد کاتالیزورها در سنتز ترکیبات آلی

3

3

شیمی سطوح مشترک

3

4

کاتالیست و محیط زیست

3

5

شیمی و تکنولوژی نفت

3

6

پتروشیمی و تکنولوژی آن

3

7

بیوکاتالیست و مدلهای آنها

3

8

شیمی محاسباتی در کاتالیستها

3

9

مباحث نوین در کاتالیستها

3

10

کاتالیزروهای صنعتی

3

11

شیمی حالت جامد

3

12

سمینار

1

 

دانشجو موظف است 9 واحد از دروس فوق را اخذ نماید.

نظر خود را بنویسید