کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان

کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان یکی از گرایشهای بسیار جذاب و البته میان رشته ای در رشته علوم تربیتی می باشد.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان

یکی از گرایشهای بسیار جذاب و البته میان رشته ای در رشته علوم تربیتی می باشد. این رشته پل ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و آموزش منابع انسانی می باشد. برای برنامه ریزی آموزشی یک سازمان چه در یک نهاد دولتی و چه در یک نهاد غیر دولتیريال نیاز به فردیست که آموزش را بشناسد و از طرفی نیازمندیهای سازمان را در مقیاس منابع انسانی تشخیص دهد. در واقع تلاش گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، ایجاد بک برنامه ریزی دقیق براساس شناخت نیازمندیها، نوع و شکل آموزش، نوع و شیوه یادگیری، مشکلات آموزشی و در نهایت اهداف آموزش و بهینه سازی عملکرد نیروی انسانی در یک سازمان می باشد. در نهایت با ایجاد یک کنترل، نظارت و ارزشیابی سیستماتیک باید کارایی سیستم آموزشی را سنجیده و در صورت نیاز اصلاحات و انعطافهای لازم را به سیستم بدهند. قطب این رشته در ایران، دانشگاه شهید بهشتی است. این گرایش به تازگی تبدیل به محبوبترین گرایش علوم تربیتی شده است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان

دروس اصلی:  14 واحد

دروس تخصصی:  14 واحد

پایان نامه:  4 واحد

جمع کل واحدها:  32 واحدها

 

جدول دروس پیشنیاز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

آموزش برزگسالان

2

2

برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت

2

3

روشها و فنون تدریس

3

4

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

3

5

روشهای ارزشیابی آموزشی

2

6

اصول مدیریت آموزشی

3

7

کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی

2

8

روشهای آماری در علوم تربیتی

2

 

*برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنان غیر مرتبط می باشد.

 

جدول دروس اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مبانی آموزش بزرگسالان

2

2

مدیریت منابع انسانی

2

3

آمار استنباطی پیشرفته

2

4

روشهای تحقیق پیشرفته

2

5

بهسازی سازمانی ( OD )

2

6

رفتار سازمانی

2

7

زبان تخصصی

2

 

جدول دروس تخصصی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی

2

2

طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت

2

3

ارزشیابی دوره های آموزشی

2

4

روشهای تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی

2

5

آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته

2

6

آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی

2

7

کارورزی در آموزش بهسازی

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان

با توجه به اینکه سازمانهای دولتی و غیردولتی در ایران به تدریج به سمت رشد فرهنگ سازمانی گام برداشته اند می توان گفت که بازار کار این گرایش به شدت در حال رشد است. جذابیت دیگر آن در پذیرش پایین آن است. نکته مهم این است که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این گرایش، باید به دو سته از فارغ التحصیلان در سایر رشته ها نیز رقابت کنند. با فارغ التحصیلان رشته مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی با گرایش های منابع انسانی و رفتار سازمانی. جذابیت این گرایش در بازار کار در این است که با فرهنگ آموزش و شیوه های یادگیری و تعلیم و آموزش بهتر  بیشتر ارتباط برقرار می کند. در نتیجه در جایی که نیاز به یک تدوین گر برنامه آموزشی منابع انسانی باشد از فارغ الاتحصیلان گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی استفاده می شود اما جایی که نیاز به بررسی ساختار سازمان، چارت سازمانی و ایجاد یک سازمان برونگر و یا درونگر باشد، به سراغ مدیان منابع انسانی خواهند رفت. دکترای مستقیم برای این گرایش وجود ندارد ولی می توانند در دکترای مدیریت دولتی و زیر شاخه ها ی مدیرت منابع انسانی و یا رفتار سازمانی ادامه تحصلی دهند که البته بسیار جذاب تر نیز می باشند. از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاهها و شرکتهای خصوصی و بیمارستانها و ... بحث آموزش منابع انسانی وجود دارد و در نتیجه بازار کا راین گرایش بسیار گسترده است. مقطع دکترا در حال حاضر برای این گرایش وجود ندارد.

نظر خود را بنویسید