کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

فارغ‌التحصیلان گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، يكي از دانش‌هاي ميان رشته‌اي است كه با دو قلمرو فلسفه و آموزش و پرورش در ارتباط است و تحصيل در آن نيز مستلزم اطلاع قبلي از مباني و مباحث فلسفه از يك سو و دانستن مباني دانش آموزش و پرورش از سوي ديگر است در ايران تا آغاز دهه 1340، اين رشته، دانش مستقلي تلقي نمي‌شد ولي از اين دوره به بعد رفته رفته كتاب‌هايي هر چند متعدد ترجمه و تاليف شد. از يك سو فلسفه آموزش و پرورش عبارت است از آشنايي با نظريات تربيتي موجود در مكتب‌هاي اصلي و بزرگ فلسفي و از سويي ديگر تربيت انسان را بايد هدف و مقصدي باشد كه جوامع را بر آن مي‌دارد تا به طرح و سازمان بخشيدن آموزش و پرورش برآيند. به هر كدام از دو سوي امر بنگريم، فلسفه آموزش و پرورش را بايد «حكمت تربيت» بناميم و مقصود از آن راه گشايي خردمندانه در عمل تربيتي است. در مقطع دکترا با عنوان فلسفه تعلیم و تربیت دانشجو می گیرد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تعداد کل واحدها:  36 واحد
دروس اصلی:  8 واحد
دروس تخصصی:  21 واحد
سمینار:  3 واحد
پایان نامه:  4 واحد

 

دروس اصلی و تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریات تربیتی مکاتب فلسفی

3

2

روشهای تحقیق در علوم تربیتی

3

3

فلسفه تاریخ

2

4

تربیت در نهج البلاغه

3

5

برنامه ریزی آموزشی

3

6

جامعه شناسی تعلیم و تربیت پیشرفته

2

7

منطق قدیم و جدید (2)

2

8

تعلیم و تربیت اسلامی

3

9

نظریات تربیتی ائمه اطهار

2

10

آموزش و پرورش تطبیقی

3

11

سیر آراء تربیتی غرب

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند. تعدادی نیز در پژوهشکده‏های حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند.

نظر خود را بنویسید