کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی

فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی با استفاده از روش تدريس و الگوهاي مختلف در ملل گوناگون بهترين سبك و الگو را در جهت بهبود نظام آموزشي كشور تدوين مي‌كنند.

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی

فارغ‌التحصيلان اين رشته با استفاده از روش تدريس و الگوهاي مختلف در ملل گوناگون بهترين سبك و الگو را در جهت بهبود نظام آموزشي كشور تدوين مي‌كنند. در واقع در این گرایش، باید با روشهای تحقیق آشنا بشید تا بتوانید با توجه به متغیرهای یک تحقیق، روابط را ایجاد و سپس با تعریف درست از اهداف تحقیق، شیوه تحقیق را کشف و در نهایت بهترین مدل و الگوی تحقیق را به دست اورید و در نهایت آن را به اجرا بگذارید. لزوم این گرایش از جایی به وجود می آید که سیستمهای اموزشی نیازمند ایجاد، اصلاح و بهینه سازی باشند. از آنجا نقص در سیستمهای آموزشی با  توجه به افزایش سرعت رشد شیوه های مختلف آموزشی بسیار گسترده شده است، وجود تحقیقات اموزشی بسیار کمک رسان خواهد بود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

تعداد کل واحدها:  32 واحد
دروس اصلی:  10 واحد
دروس تخصصی: 10  واحد
دروس اختیاری: واحد 
پایان نامه: واحد

 

دروس اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی

2

2

روشهای تحقیق در علوم تربیتی (1)

2

3

روشهای تحقیق در علوم تربیتی (2)

2

4

روشهای آماری (1)

2

5

روشهای آماری (2)

2

 

دروس تخصصی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

فلسفه آموزش و پرورش

2

2

روان شناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

2

3

روشهای تدریس پیشرفته

2

4

روشهای ارزیابی آموزشی

2

5

سمینار پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

2

 

دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی

2

2

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی

2

3

مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی

2

4

روشهای نمونه گیری

2

5

شیوه های کیفی در تحقیقات آموزش

2

6

آموزش و پرورش متوسطه

2

7

فرایند برنامه ریزی آموزشی

2

8

مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی

2

 

بازار کار کارشنتاسی ارشد تحقیقات آموزشی

در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند. تعدادی نیز در سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده‏های حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند.

نظر خود را بنویسید