کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

سیاست‌های تطبیقی و راهکارهای توسعه سیاسی بخشی از مطالبی است که در گرایش اندیشه سیاسی در اسلام، با آن آشنا خواهید شد.

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

اگر علاقه‌ مند به علوم سیاسی محض، اندیشه‌ها و نظریه‌های مختلف هستید از نظریه‌های تاریخی تا معاصر، به دنبال واکاوی و چیستی علم سیاست هستید این گرایش برای شما فرصت مناسبی است تا خود را به عنوان یک سیاست شناس مطرح کنید. شناخت انواع حکومت‌ها، اینکه دموکراسی یا دیکتاتوری با کدام خطوط جدا می‌شوند بخشی گرایش کارشناسی ارشد علوم سیاسی و اندیشه سیاسی است. توسعه سیاسی همچنان به عنوان یک چالش در کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد. سیاست‌های تطبیقی و راهکارهای توسعه سیاسی بخشی از مطالبی است که در این گرایش با آن آشنا خواهید شد. اینجا با مطالعه نشریه‌ها و اندیشه‌ها آینده یک کشور و سازمان سیاسی آن می‌تواند رقم بخورد. اندیشه سیاسی نیز در دل این گرایش قرار دارد. این گرایش بیشترین شباهت را به علوم سیاسی محض دارد . اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از ساختار سیاسی ایران کاربرد دارد. سیاست و اندیشه اسلامی به نوعی از دوره مشروطیت در ایران پیوند خورده‌اند و امروز نیز نظریه‌ها و اندیشه‌های اسلامی به عنوان ابزار پرنفوذ سیاستمداران جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. اگر به دنبال تلفیقی از سیاست و اسلام هستید این گرایش برای شما بهترین انتخاب است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

دروس پایه:  6 واحد

دروس اختصاصی:  14 واحد

دروس اختیاری:  8 واحد

پایان نامه:  8 واحد

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

شناخت اندیشه های سیاسی

2

2

مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام

2

3

مباحث عقلی در اندیشه سیاسی در اسلام

2

 

دروس اختصاصی ( تا سقف 14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان

2

2

اندیشه سیاسی در اسلام (الف)

2

3

اندیشه سیاسی در اسلام (ب)

2

4

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

2

5

بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی

2

6

مباحث نظری اندیشه سیاسی غرب

2

7

تبیین اندیشه های سیاسی

2

8

پایان نامه

8

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی فکری جنبشهای سیای در جهان اسلام

2

2

فلسفه سیاسی انقلاب

2

3

سمینار بررسی موضوعی اندیشه های سیاسی در اسلام

2

4

گرایشهای جدید در اندیشه های سیاسی غرب

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

روزنامه ها و مجلات سیاسی، عقیدتی سیسای ارگانهای مختلف کشور و موسسات تحقیقاتی مرتبط بهترین محلها برای بازار کار این گرای به حساب می آیند.

نظر خود را بنویسید