کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک و لیزر

کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر بر روی مباحث نور و لیزر تمرکز دارد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک و لیزر

این گرایش، همان گرایش اتمی مولکولی قدیم است که با عنوان اپتیک و لیزر وارد بازار شده است. در واقع همانگونه که از نام آن پیداست بر روی مباحث نور و لیزر تمرکز دارد. به دلیلی کاربردی بودن ابزارهای لیزری و اپتیکی در صنایع مختلف از صنایع نظامی گرفته تا پزشکی، گرایش جذابیست.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر

دروس الزامی مشترک 9 واحد

دروس تخصصی الزامی 6 واحد

دروس تخصصی اختیاری 9 واحد

سمینار و روش تحقیق 2 واحد

پایان نامه 6 واحد

 

جدول دروس الزامی مشترک

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

3

2

الکترودینامیک پیشرفته 1

3

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

فیزیک لیزر پیشرفته 1

3

2

آزمایشگاه اپتیک و لیزر

1

3

فیزیک محاسباتی

2

 

جدول دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اپتیک پیشرفته 1

3

2

۱ اینیک کوانتومی

3

3

اپتیک کوانتومی ۲

3

4

الكترودینامیک پیشرفته ۲

3

5

طیف سنجی لیزری ۱

3

6

طیف سنجی لیزری ۲

3

7

طراحی اپتیکی

3

8

اپتیک فوریه

3

9

تکنولوژی لیزر

3

10

کاربردهای لیزر 1

3

11

کاربردهای لیزر ۲

3

12

ایک پیشرفته ۲

3

13

فیزیک و فناوری لیزرهای پالسی بسیارکوتاه

3

14

آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی و طراحی لیزر و اپتیک

3

15

آزمایشگاه کاربردهای لیزر

2

16

اپتیک غیر خطی ۱

3

17

اپتیک غیر خطی ۲

3

18

فیزیک لیزر پیشرفته ۲

3

19

مبانی فیزیک اتمی و مولکولی

3

20

موضوعات ویژه ۱

3

21

موضوعات ویژه ۲

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر

اگر خوش شانس باشید می توانید در سازمان انرژی اتمی، صنایع دفاع و سازمانهای مربوطه استخدام شوید. اگر هم خوش شانس نباشید که بازار تدریس را خواهید داشت.

نظر خود را بنویسید