کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

بعد از دو گرایش حالت جامد و اتمی مولکولی، گرایش فیزیک هسته ای بیشتر از بقیه گرایش ها هوادار دارد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

بعد از دو گرایش حالت جامد و اتمی مولکولی، گرایش فیزیک هسته ای بیشتر از بقیه گرایش ها هوادار دارد. دروس تخصصی آن نیز نظریه میدانهای کوانتومی، فیزیک هسته ای پیشرفته 1 و 2, آزمایشگاه هسته ای 1 و2 است. همانطور که میتوان حدس زد گرایش فیزیک هسته ای رابطه مستقیمی با تولید و به کارگیری انرژی هسته ای دارد که البته علی رغم اسم این گرایش، صنعت هسته ای کشور به ندرت از این گرایش استخدام میکند و بیشتر از رشته هایی همچون مهندسی هسته ای، مهندسی شیمی و ... نیروی انسانی خود را تأمین میکند. اگر دوست دارید دانشمند هسته ای شوید ترجیحاً به این گرایش وارد نشوید. همان مهندسی هسته ای یا ... به رویای شما نزدیکترند! در کل این گرایش در 4 زیر شاخه ارائه می شود:

کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، رآکتور، پرتوپزشکی.

از بین این زیر شاخه ها، شاخه های پرتوپزشکی و رآکتور جذابتر هستند. شانس بچه های فیزیک به نسبت در بخش پرتوها بسیار بالاتر است و زیر شاخه های گداخت و رآکتور به رقبایشان بهای بیشتری داده می شود.

به طور کامل درگیر با علم پزشکی هستند و بیشتر مربوط به علوم رادیولوژی و یا پرتودرمانی می باشند.

در ادامه دروس هر زیرگرایش این گرایش به صورت جداگانه آورده شده است.

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای -  کاربرد پرتوها

 

تقسیم بندی واحدها در این گرایش

 

ردیف

نوع واحد

تعداد واحد

1

دروس اجباری

17

2

دروس اختیاری

8

3

سمینار

1

4

پایان‌نامه

6

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک هسته ای (جبرانی) *

3

2

آزمایشگاه فیزیک هسته ای (جبرانی) *

1

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس فوق ندارند.

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک بهداشت

3

2

دستگاه های مولد پرتو

3

3

کاربردهای صنعتی رادیو ایزوتوپ ها

3

4

آشکارسازی تابش های هسته ای 1

3

5

آشکارسازی تابش های هسته ای 2

3

6

آزمایشگاه آشکارسازی

2

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

الکترونیک هسته ای

3

2

حفاظ سازی

3

3

فناوری خلاء

2

4

محاسبات عددی پیشرفته

3

5

روش های آنالیز هسته ای

3

6

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

3

7

محاسبات ترابرد پرتوها

3

8

شتاب دهنده 1

3

9

شتاب دهنده 2

3

10

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

11

پرتودهی مواد غذایی و کشاورزی هسته ای

3

12

چشمه های یونی

3

13

طراحی هدف های هسته ای

2

14

تست های غیر مخرب

3

15

دزیمتری پرتوها

2

16

کدهای محاسبات هسته‌ای

3

 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای -  گداخت هسته ای

 

تقسیم بندی واحدها در این گرایش

 

ردیف

نوع واحد

تعداد واحد

1

دروس اجباری

15

2

دروس اختیاری

9

3

سمینار

2

4

پایان‌نامه

6

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک هسته‌ای  (جبرانی) *

3

2

آزمایشگاه فیزیک هسته ای (جبرانی) *

1

3

الکترومغناطیس مهندسی(جبرانی)

3

4

مبانی مهندسی هسته ای

3

 

*فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس فوق ندارند.

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مهندسی گداخت هسته ای 1

3

2

مهندسی گداخت هسته ای 2

3

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 1

3

4

آزمایشگاه گداخت هسته ای 1

2

5

آزمایشگاه گداخت هسته ای 2

2

6

ریاضیات مهندسی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

حفاظت در برابر اشعه گداخت هسته ای

3

2

فیزیک و مهندسی پلاسما 1

3

3

فیزیک و مهندسی پلاسما 2

3

4

اصول پلاسمای آماری

3

5

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 2

3

6

مگنتوئیدرو دینامیک

3

7

مبانی طراحی راکتورهای گداخت هسته ای

3

8

ماشین های مولد پلاسمای کانونی

3

9

آشکارسازی و دوزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای

3

10

کابردهای صنعتی پلاسما

3

11

لیزر و کاربردهای آن در گداخت هسته ای

3

12

برنامه ریزی و مدلسازی انرژی

3

13

مباحث ویژه در مهندسی گداخت هسته ای

3

14

مباحث ویژه در مهندسی پلاسما

3

15

شبیه سازی و مدلسازی و کاربرد آن در گداخت هسته ای

3

16

سوخت گداخت هسته ای

3

17

مواد کاربردی در ساختار (Fusion Material)  

3

18

ابزارهای آشکارسازی و تشخیصی 1

3

19

ابزارهای آشکارسازی و تشخیصی 2

3

 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - راکتور

 

تقسیم بندی واحدها در این گرایش

 

ردیف

نوع واحد

تعداد واحد

1

دروس اجباری

16

2

دروس اختیاری

9

3

سمینار

1

4

پایان‌نامه

6

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک هسته ای  *

3

2

آزمایشگاه فیزیک هسته ای  *

1

3

اصول ترموهیدرولیک **

4

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس جبرانی فوق ندارند
* * فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی مواد نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک بهداشت

3

2

فیزیک راکتور 1

3

3

آزمایشگاه راکتور

1

4

انتقال حرارت هسته ای

3

5

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

3

6

فیزیک راکتور 2

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

جریان های دوفازی

3

2

محاسبات عددی پیشرفته

3

3

حفاظ سازی(شیلدینگ)

3

4

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3

5

ایمنی راکتورهای هسته ای

3

6

فیزیک راکتور پیشرفته

3

7

مواد هسته ای 1

3

8

مواد هسته ای 2

3

9

چرخه سوخت 1

3

10

چرخه سوخت 2

3

11

فیزیک راکتورهای گداخت 1

3

12

فیزیک راکتورهای گداخت 2

3

13

مباحث پیشرفته در مواد

3

14

مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته ای

3

15

مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور

3

16

مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت

3

17

مدیریت سوخت

3

18

اقتصاد انرژی هسته ای

3

19

کاربردروش مونت کارلودر محاسبات هسته ای

3

20

دینامیک راکتورها

3

21

آزمون انواع سوخت، مواد هسته ای و مواد ساختمانی

3

22

راکتورها پس از تابش دهی

3

23

پسمانداری در تمامی مراحل چرخه سوخت (از معدن تا سوخت مصرف شده)

3

24

تئوری ترانسپورت

3

25

آشنایی با کدهای هسته ای (کارگاه)

2

 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای -  پرتو پزشکی

 

تقسیم بندی واحدها در این گرایش

 

ردیف

نوع واحد

تعداد واحد

1

دروس اجباری

14

2

دروس اختیاری

9

3

سمینار

1

4

پایان‌نامه

6

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آناتومی  (جبرانی)

3

2

فیزیولوژی  (جبرانی)

5

3

 فیزیک هسته ای (جبرانی) *

3

4

آزمایشگاه فیزیک هسته ای (جبرانی) *

1

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک بهداشت

3

2

دستگاه های پرتوپزشکی

3

3

دستگاه های پرتوپزشکی (کارآموزی)

1

4

آشکارسازی و دزیمتری

3

5

آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری

1

6

حفاظ سازی در پرتو پزشکی

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

طراحی و محاسبه دوز در پرتو درمانی

3

2

ابزار دقیق مهندسی پرتوپزشکی

3

3

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

4

شتاب دهنده ها و کاربرد آنها در پزشکی

3

5

الکترونیک هسته ای

3

6

رادیوایزوتوپ ها و کاربرد آنها

3

7

شبیه سازی در پرتوپزشکی

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای 

بازار کار این گرایش، همانطور که معلوم است در سازمان انرژی اتمی است. اگر خوش شانس باشید که رقبایی از رشته های مکانیک و برق و مهندسی شیمی را باید پشت سر بگذارید و اگر نباشید که باید مدرس خوبی باشید تا از تدریس خصوصی پول به دست آورید.

نظر خود را بنویسید