کارشناسی ارشد فیزیک پلاسما

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک پلاسما

رشته فیزیک پلاسما به شناخت پلاسمادر زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی منحصر می گردد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک پلاسما

پلاسما یکی از چهار فاز اصلی ماده است. (سه فاز دیگر: جامد، مایع، گاز) پلاسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارائه می‌دهد. واژه پلاسما به گاز یونیزه‌شده‌ای گفته می‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتم‌های آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای مثبت تبدیل شده باشند. یا به گاز به شدت یونیزه‌شده‌ای که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریباً برابر با تعداد یون‌های مثبت آن باشد، پلاسما گفته می‌شود.

رشته فیزیک پلاسما به شناخت پلاسمادر زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی منحصر می گردد. مواردی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند، کاربردهای فراوانی را در پردازش مواد و سطوح، ساخت مواد نانومتری، تهیه مواد غنی الکترومغناطیس، مخابرات و انرژی و ...  پیدا می کند. تکنولوژی های مرتبط با پلاسما که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آنها مثمر ثمر باشند عبارتند از: مخابرات ماکرویو قوی، لیزرهای گازی، جنگ الکترونیک، مباحث جوشکاری با دمای بالا، ساخت قطعات نانومتری برای کلیه صنایع، انرژی گداخت و ..

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد فیزیک پلاسما

دروس الزامی مشترک : 9 واحد

دروس تخصصی الزامی : 6 واحد

دروس تخصصی اختیاری : 9 واحد

سمینار و روش تحقیق : 2 واحد

پایان نامه : 6 واحد

 

جدول دروس الزامی مشترک

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

3

2

الکترودینامیک پیشرفته 1

3

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

فیزیک پلاسمای پیشرفته 1

3

2

فیزیک محاسباتی

2

3

آزمایشگاه پلاسما 1

1

 

جدول دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

فیزیک پلاسمای پیشرفته ۲

3

2

فیزیک تخلیه الکتریکی گازها

3

3

الکترودینامیک پلاسمای تعادلی

3

4

الکترودینامیک پلاسمای ناتعادلے

3

5

الکترودینامیک پیشرفته ۲

3

6

مکانیک شاره های پیشرفته

3

7

فیزیک برهم کنش لیزر با پلاسما

3

8

چشمه های مولد پلاسما

3

9

گداخت هسته ای ۱

3

10

گداخت هسته ای ۲

3

11

کاربردهای پلاسما

3

12

فیزیک برهم کنش لیزرهای پالسی بسیار کوتاه با مواد

3

13

باریکه های ذرات باردار

3

14

لیزرهای الکترون آزاد

3

15

آزمایشگاه پلاسما ۲

2

16

مبانی فیزیک اتمی و مولکولی

3

17

پلاسمای غباری

3

18

فیزیک امواج ضربه ای و پدیده های دمای بالا

3

19

هیدرودینامیک و مگنتوهیدرودینامیک

3

20

پلاسمای فضایی

3

21

فیزیک یون سپهر

3

22

جو و مغناطوسپهر سیارات

3

23

فیزیک اتمسفر 1

3

24

فیزیک اتمسفر 2

3

25

شیمی اتمسفر

3

26

موضوعات ویژه 1

3

27

موضوعات ویژه 2

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد فیزیک پلاسما

بازار کار این گرایش را می توان تا حدودی به ارگانهای نظامی و یا صنعتی با تکنولوژی بسیار بالا ارتباط داد. زیرساختهای این نوع از فیزیک در کشور وجود دارد ولی انگار نمی توان انها را به این گرایش فیزیک ربط داد تا بچه های فارغ التحصیل ان وارد بازار کار شوند! در مجموع همان بازار کار روتین و عمومی فیزیک از جمله تدریس و ... در اینجا نیز صادق است. کارهای پژوهشی، استخدام های دولتی در سازمان‌هاي مختلف از جمله نيروگاه‌هاي هسته‌اي، مراكز توليد و نگهداري ليزر، مراكز نظامي و انرژي اتمي، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي دولتي، وزارت نيرو و همچنين فعاليت به عنوان مدرس در وزارت آموزش و پرورش، دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي مختلف و دانشگاه‌هاي علمي ـ كاربردي از ديگر انتخاب‌هاي فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد رشته فيزيك مي‌باشد.

نظر خود را بنویسید