کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی

کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی

این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار کلان تر و در دایره مباحث سیاهچاله ها و نظریات درباره گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می باشد. کسانی که به گرایشهای نجوم علاقه دارند می توانند این گرایش را نیز انتخاب کنند که البته در دانشگاه سراسری پذیرش ندارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی 

دروس الزامی مشترک: 9 واحد

دروس تخصصی الزامی: 6 واحد

دروس تخصصی اختیاری: 9 واحد

سمینار و روش تحقیق: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

جدول دروس الزامی مشترک

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

3

2

الکترودینامیک پیشرفته 1

3

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

گرانش 1

3

2

کیهان شناسی 1

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

گرانش 2

3

2

کیهان شناسی 2

3

3

نسبیت عام عددی

3

4

نظریه میدانهای کوانتومی در فضا زمان خمیده

3

5

گرانش و کیهان شناسی کوانتومی

3

6

نظریه تورم

3

7

انرژی و ماده تاریک

3

8

همگرانی گرانشی

3

9

روشهای پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی

3

10

موضوعات ویژه ۱

3

11

موضوعات ویژه ۲

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی

بازار کار خاصی در ایران برای آن وجود ندارد و می توانید به خاطر علاقه به سراغ این گرایش بیایید نه بازار کار. البته گرایشی است که در آنسوی آبها از آن بسیار استقبال می شود. بازار تدریس فیزیک و ریاضی اما همچنان برایتان محفوظ است.

نظر خود را بنویسید