کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت امور شهری

کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری با رشته "مدیریت شهری" در گروه هنر، علیرغم شباهت های فراوان، تفاوت هایی دارد.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت امور شهری 

ممکن است عجيب به نظر برسد اما واقعيت اين است که "مديريت شهري" به جهت گستردگي مفاهيم دو واژه "مديريت" و "شهر" فاقد تعريفي مشخص و توافق شده است. به زبان ساده تر، شهر يکي از پيچيده ترين ساخته هاي بشر است که درآن محيط زيست، انسان و ابزارهاي ساخته دست او، مجموعاً محيط پيچيده اي را به وجود مي آورند که هم از انسان اثر گرفته و هم بر او اثر مي گذارد . لذا اين پيچيدگي در کنار مفهوم گسترده اي چون "مديريت" منجر به اختلاف نظر در ارايه تعريف مشترک و مورد قبول از اين رشته شده است. این گرایش مورد علاقه کسانیست که در شهرداری یا سازمانهای زیربط با شهرداری کار می کنند و یا کسانی که کارمند وزارت راه، مشکن و شهرسازی هستند به سراغ این گرایش می آیند و عملاً کسی که جوان است بی سابقه کار به سراغ این گرایش نمی آید. به هر حال چنین رشته ای برای کسی که کارمند شهرداریست از ین نظر که او را تبدیل به مدیر می کند بسیار جذاب است.

باید یادآور شد که این رشته با رشته "مدیریت شهری" در گروه هنر، علیرغم شباهت های فراوان تفاوت هایی دارد از جمله این که "مدیریت امور شهری" یکی از گرایش های رشته مدیریت بوده و در گروه علوم انسانی قرار دارد لذا روح کلی حاکم بر آن، دیدگاه های علوم انسانی و علم مدیریت است در حالی که مدیریت شهری یک رشته مستقل درگروه هنر است و  با رویکردی هنری و زیباشناسانه به صورت یک رشته مستقل با مأموریت های خاص هنری تعریف شده است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

تعداد کل واحدها :  32 واحد
دروس اختصاصی :  22 واحد
دروس تخصصی اختیاری :  2 واحد
سمینارها :  4 واحد

 

دروس اختصاصی

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

برنامه ريزي منطقه اي براي مديران

2

2

اقتصاد شهري

2

3

مديريت منابع انساني پيشرفته

2

4

مديريت مالي و بودجه شهرداري ها

2

5

نظريه هاي رفتارسازماني پيشرفته

2

6

نظريه هاي سازمان مديريت- ديدگاه استراتژيک

2

7

سيستم هاي اطلاعات مديريت

2

8

حقوق شهري و قوانين شهرسازي

2

9

برنامه ريزي شهري

2

10

جامعه شناسي شهري و آسيب شناسي شهري

2

11

اصول برنامه ريزي در امور فرهنگي

2

 

دروس اختیاری (انتخاب 2 واحد الزامیست)

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

شناخت و برنامه ريزي محيط زيست

2

2

روابط عمومي

2

3

حمل و نقل همگاني

2

4

اصول سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

2

 

 دروس سمینار

 

ردیف

 نام درس

تعداد واحد

1

سمينار مسايل جاري کلان شهرها

2

2

سمينار مديريت بحران وسوانح طبيعي شهر

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری 

به طور مشخص بازار کار آن در شهرداری، وزارت راه، مشکن و شهرسازی و شرکتهای خصوصی و یا نیمه دولتی مربوط به امور شهری می باشد. همانطور که گفته شد این گرایش بیشتر به درد شاغلان با سابقه کار مرتبط در شهرداریها می خورد

نظر خود را بنویسید