کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در بین گرایش های مدیریت، جزو محبوب ترین هاست.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی 

از جمله اهداف مهمی که این رشته دنبال میکنه تربیت و آموزش مدیرانی با بینشی بسیار وسیع تر از افراد عادی (یا حتی افرادی که در بازار کار حضور دارن)، راه های مختلف شناختن انواع بازارهای بین المللی، استراتژی های مختلف جهت ورود به انواع بازارهای داخلی و خارجی، استفاده از روش های علمی جهت تصمیم گیری های اقتصادی کوچک و بزرگ و ... که بطور کلی شخصی که به کسب و کار علاقه مند هست رو به فردی آگاه با رویکرده های نوین کسب و کار جهت ورود به انواع بازارها (داخلی و خارجی)، تبدیل می کند.

این گرایش در بین گرایش های مدیریت، جزو محبوب ترین هاست (حتی میشه گفت محبوب ترین !) به علت جذابیت مباحث و محتویات کسب و کار که قطعا دغدغه خیلی از ماهاست. قلب مدیریت بازرگانی کشور در دانشگاه های تهران و بخصوص دانشگاه تهران میتپه. دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، خوارزمی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار میگیرن. با وجود اساتید مطرحی که در زیر شاخه های مختلف بازرگانی هم به کار تدریس و هم تالیف کتاب های اصلی این گرایش مشغول هستن، نیازهای علمی و بعضا عملی دانشجو ها رو در یک بستر فوق العاده مهیا میکنه.

 

گرایش های  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عبارتند از:

بازاریابی – بازرگانی بین المللی – مدیریت استراتژیک – بازرگانی داخلی – تجارت الکترونیکی – کارآفرینی می باشد.

بازاریابی با اختلاف کمی با بازرگانی بین المللی، محبوب ترین زبرشاخه این رشته میباشد.

کارشناسی ارشد بازاریابی

کلمه ای که این روزها زیاد اونو میشنویم. که قطعا فرسنگ ها با چیزی که در ذهن شخصی که از این زیر شاخه اطلاعات درستی نداره، فاصله داره! هدف اصلی بازاریابی، شناخت همه بازارها و راه های نفوذ به این بازارها با انواع مختلفی از مشتری هاست.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش بازاریابی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت استراتژیک بازاریابی

2

2

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

2

3

بازاریابی صنعتی و خدمات

2

4

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

کارشناسی ارشد بازرگانی بین المللی

 این شاخه، شباهت زیادی به بازاریابی داره ولی با رویکرد بیشتری به بازارهای بین المللی. شما در این شاخه، بازرگان یا بازاریابی متخصص خواهید شد که با بازارهای داخلی و بخصوص بین المللی کار می کند.

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش بازرگانی بین المللی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

استراتژی بازرگانی بین المللی

2

2

بازاریابی بین المللی و صادرات

2

3

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

2

4

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 شاخه ای نوپا که هدف اصلی آن تربیت استراتژیست هایی خلاق و باهوش در زمینه ایجاد و اجرای مدل های مختلف کسب و کار و مقابله با شرایط مختلف بازار است.

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت استراتژیک (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت تفکر و تحول استراتژیک

2

2

اجرا و کنترل استراتژی

2

3

طرح ریزی کسب و کار

2

4

مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

کارشناسی ارشد بازرگانی داخلی

 این شاخه، مشابه بازاریابی اما با رویکرد تخصصی داخلی است و شما را با مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی و فروش کالا و خدمات آشنا میکند.

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش بازرگانی داخلی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت زنجیره تامین

2

2

مدیریت فروش و تحویل

2

3

مدیریت ارتباطات با سازمان ها و نهادهای داخلی

2

4

اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای بازرگانی

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

 این شاخه، با دیدی تخصصی تر به کسب و کار های مبتنی بر حوزه آی تی به دنبال آموزش مدیرانی است که در محیط های آنلاین قادر به خلق، ایجاد و تحلیل کسب و کار مختلف باشند.

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش تجارت الکترونیکی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تجارت بازاریابی الکترونیکی پیشرفته

2

2

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

2

3

قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی

2

4

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

کارشناسی ارشد کارآفرینی

این شاخه، پلی رابط بین گرایش بازرگانی و کارآفرینی محسوب میشود. بطوریکه که شما هم با مبانی بازرگانی و بطوری محدود و رضایت بخشی با مباحث کارآفرینی آشنا خواهید شد و میتوانید در نقش یک بازرگان کارآفرین ظاهر شوید.

 

دروس پایه (10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

 

دروس تخصصی گرایش کارآفرینی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی و نظری های کارآفرینی

2

2

بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی

2

3

کارآفرینی در بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

2

4

مدیریت کسب و کارهای کوچک

2

 

پایان نامه:  4 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

این گرایش به کسانی پیشنهاد میشه که میخوان به شیوه ای نوین با بازارها در زمینه های مختلف کار کنن و به بهترین شکل برای خود، شرکت و مردم ارزش خلق کنن. کسانی تو این رشته میان که دوست دارن ارتباطات اجتماعی و تجاری قوی داشته باشن و به دنبال ایجاد شبکه ای از ارتباطات سودآور و مفید برای خود و سازمانی که در آن مشغول به کار هستن.

شغلهای اصلی این گرایش شامل مدیر بازاریابی، مدیر بازرگانی، مدیر اجرایی، نمایندگی فروش، مدیر فروش، مشاور کسب و کار و ... می باشد.

بازار کار بازرگانی در وضعیت مناسبی به سر می برد و همواره با تقاضای رو به رشدی رو برو است چون در حال حاضر رشته ها و گرایش های مهندسی اشباع شده و ما مشکل تولید چندانی نداریم، بلکه چیزی که در این مقطع زمانی مورد نیاز هست مدیریت خوب، بخصوص در رشته بازرگانی است و در هر جایی که تقاضایی وجود داشته باشه، عرضه نیز به همان اندازه مورد نیاز میباشد.

بازرگانی و تجارت از قدیمی ترین فعالیت های بشری بوده و تا امروزه به پیشرفت خود در همه جهات ادامه داده است و چیزی نیست که از بین برود بلکه شکل آن به طرق مختلف تغییر میکند و رنگ و روی جدیدی می گیرید. پس با توجه به پیچیدگی های نیاز ها و فن آوری های انسان ها در طول زمان آینده شغلی این رشته همچون قدیم، روشن و بسیار امیدوار کننده ارزیابی می شود.

نظر خود را بنویسید