کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت تکنولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی در ابعاد مختلف خود یکی از جذابترین رشته ها در بازار کار آینده خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی، ابعاد مختلف دارد. بحث تکنولوژی میان رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه مطرح می شود و عملا ارتباط بین این تکنولوژی با منابع انسانی متخصص، ایده سازی، تجاری سازی و خلق یک محصول با کاربری جهانی، وظیفه مدیریت تکنولوژی است. ایجاد فناوریهای جدید و یا پیش بینی فناوریها نیازمند یک مدیر تکنولوژیست تا با ایجاد دیدگاه صحیح بین اطلاعات جمع آوری شده و ربط دادن اطلاعات با افراد متخصص نقش خود را به خوبی ایفا کند. انتقال تکنولوژی به یک صنعت خاص و یا یک زمینه جدید و مدیریت این انتقال از بعد منابع انسانی و اطلاعات باعث به وجود آمدن رشته مدیریت تکنولوژی شده است. استفاده از تکنولوژیها برای بهمنه سازی فرآیندهای تولیدی و یا امور اقتصادی و زمینه های اجتماعی از دیگر وظایف مدیران تکنولوژی است. شاید در دید اول مدیریت تکنولوژی با مباحث کاملا نوآورانه اشتباه گرفته شود. مدیریت نوآوری به نوعی زیرمجموعه مدیریت تکنولوژیست. تکنولوژی گاهی ایجاد شده است و منتظر یک مدیریت دقیق است تا بتواند وارد عرصه های صنعت، اجتماع و اقتصاد و حتی فرهنگ شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 

دروس مشترک

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی

2

2

تکنولوژی و توسعه

2

3

تئوریهای نوآوری مدلها، فرآیندها و سیاستها

2

4

پیش بینی تکنولوژی

2

5

ارزیابی تکنولوژی

2

6

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

7

نظریه های مدیریت پیشرفته

2

8

مدیریت تولید پیشرفته

2

9

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

10

سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

2

 

زیر گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی 

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از 4 زیرگرایش تشکیل شده است:

 

کارشناسی ارشد نوآوری تکنولوژی

در این شاخه، تمرکز بر روی نقش تکنولوژی و نوآوریهای آن بر روی محیط زیست، تغییرات کلان ملی و رشد تکنولوژی پس از ایجاد و چگونگی فرآیند تغییر تکنولوژی از تکنولوژی سنتی به مدرن می باشد.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظام ملی نوآوری و رشد

2

2

تکنولوژیهای نو و محیط زیست

2

3

نوآوری و تغییرات تکنولوژی

2

 

کارشناسی ارشد انتقال تکنولوژی

بحث در این شاخه بر روی جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی، مدلهای انتقال تکنولوژی از شرکتی به شرکت دیگر، حمایت از حقوق مالکیت معنوی مبدع تکنولوژی و همچنین چگونگی سرمایه گذاری بر روی اختراعات و ایده ها می باشد.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه

2

2

مدلهای انتقال تکنولوژی

2

3

سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی

2

 

کارشناسی ارشد استراتژیهای توسعه صنعتی

در این شاخه، بحث اصلی این است که بتوانیم طرح تجاری توسعه یک ایده یا تکنولوژی را بنویسیم، استراتژی ورود به بازار و برخوردهای ملی و دولتی را بررسی کنیم و اولویتهای سرمایه گذاری را به دقت تعیین کنیم.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مزیتهای نسبی در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری

2

2

مدلهای توسعه صنعتی در  کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد

2

3

قش دولت ها در راهبری توسعه

2

 

کارشناسی ارشد سیاستهای تحقیق و توسعه

بحث ایجاد رابطه بین منابع انسانی، مکان و اکوسیستم توسعه تکنولوژی و برنامه ریزی برای ساخت سازمان تکنولوژی محور و ایجاد رابطه بین دانشگاه و صنعت و از همه مهمتر تاسیس و مدیریت دفاتر تحقیق و توسعه در این گرایش مطرح می شود.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی

2

2

ارتباط مراکز علمی و صنعتی

2

3

سازمانهای تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی به طور کامل شناخته شده نیست و تا حد زیادی ابهام آلود است. از طرفی همسنگ شدن ان با مدیریت صنعتی، این شائبه را به وجود می آورد که ورود فارغ التحصیلان این گرایش به حوزه های صنایع با تکنولوژی بالا هموار است، اما کلا مدیریت تکنولوژی در ابعاد مختلف خود یکی از جذابترین رشته ها در بازار کار آینده خواهد بود. خلق ایده، اختراع و ابداعات و خلاقیت ها از طرف افرادی که هیچ دانشی از تجاری سازی و البته حفظ و حراست و انتقال ایده به دنیا ندارند باعث می شود تا یک مدیر تکنلوژی منجی افراد و اختراعات و ابداعاتی شود که توسط دیگران ندیده گرفته می شود و یا توسط کمپانیهای بزرگ بلعیده می شود.

نظر خود را بنویسید