کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت دولتی

زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، توسعه منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، بودجه و مالی عمومی، مدیریت تحول، خط مشی گذاری عمومی، طراحی سازمان های دولتی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی می باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت دولتی

هدف عمده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بررسی ساختار سازمان های دولتی در مقیاس خرد و کلان هست بطوریکه شما بتونید با شناخت سازمان ها، به شکلی نوین با استفاده از مطالب بروز مدیریت زمینه ساز پیشرفت و توسعه بخش های مختلف باشید.

این گرایش در مقایسه با سایر گرایش ها از محبوبیت کمتری برخوردار است. برخی علل از تاریخ پر فراز و نشیب این رشته در دنیا نتیجه می گیرد و برخی دیگر به عدم هویت واحد و بحران هویت رشته و اینکه جهان به سمت محدودیت هرچه بیشتر دولت ها میرود.

 

زیر گرایش های  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی عبارتند از:

1-توسعه منابع انسانی 2-مدیریت رفتار سازمانی 3-بودجه و مالی عمومی 4-مدیریت تحول 5-خط مشی گذاری عمومی 6-طراحی سازمان های دولتی 7- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

توسعه منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی از محبوب ترین زیرشاخه های این گرایش می باشند.

 

کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی

 محور اصلی این شاخه در رابطه با مدیریت، سازماندهی، آموزش و ... هست که در رابطه با انسان در محیط کار انجام می شود.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

راهبردهای منابع انسانی و مهارت آموزی

2

2

مدیریت حقوق و دستمزد

2

3

آموزش و توسعه منابع انسانی

2

4

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

2

 

کارشناسی ارشد طراحی سازمانهای دولتی

طراحی چارتهای سازمانی، مباحث طراحی شرح وظایف و ایجاد ارتباطات بین منابع انسانی برای حداکثر کارآیی و بهره وری سیستم یک سازمان از وظایف تخصصی این گرایش می باشد. اصلاح و بهینه سازی ساختارهای کلان سازمانهای دولتی یکی از اصلی ترین دانشهایی است که به فارغ التحصیلان این رشته داده می شود.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سازماندهی و طراحی سازمان

2

2

بازمهندسی تشکیلات دولتی

2

3

حکومت الکترونیک

2

4

کارگاه طراحی ساختار سازمان های دولتی

2

 

کارشناسی ارشد بودجه و مالیه عمومی

افزایش دانش شما در زمینه اقتصاد کلان، هنر و مهارت برنامه ریزیهای سازمانی و مالی و همچنین جمع آوری، تفکیک و توزیع بودجه را برای فارغ التحصیلان این زیرشاخه ساده تر می کند.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

بودجه در سازمان های دولتی

2

2

مالیه عمومی

2

3

اقتصاد بخش دولتی

2

4

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

2

 

کارشناسی ارشد خط مشی گذاری عمومی

در واقع مدیریت دولتی استراتژیک است که شما باید توانایی داشته باشید تا با نگاهی استراتژیک به مسائل کلان ملی و منطقه ای نگاه کنید. در این گرایش، شما با هنر تصمیم گیریها و چگونگی اریابی و تشخیص بهترین تصمیمات با توجه به اطلاعات شهودی و آماری آشنا می شوید.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های خط مشی گذاری عمومی

2

2

فرآیند خط مشی گذاری و تصمیم گیری

2

3

کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی

2

4

بررسی مسائل مدیریت ایران

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت تطبیقی و توسعه

عملا در پذیرشهای سال 96 اثری از ان نبوده است. این زیرشاخه به بررسی سیستمهای دولتی در سایر کشورها می پردازد و سپس با بومی سازی آن با فرهنگ سازمانی کشور، به توسعه روشهای سازمانهای دولتی سایر نقاط جهان می پردازد.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت تحول

بیشترین پذیرش این شاخه مربوط به دانشگاههای پیام نور است. چابک سازی سیستمهای دولتی و همچنین ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاح طرح سازمانی از وظایف این شاخه به شمار می رود.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی

2

2

حکومت الکترونیک

2

3

بازمهندسی تشکیلات دولتی

2

4

کارگاه مدیریت تحول در سازمانهای دولتی

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی

این شاخه، شما با مجموعه مولفه های مهمی نظیر ارتباطات، یادگیری و ... انواع سازمان ها را مشخص می کند، آشنا شده و به بهترین نحو در رفتار و فرآیندهای سازمان تغییر ایجاد می کنید.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رفتار سازمانی از منظر اسلام

2

2

رهبری در بخش دولتی

2

3

رفتار سازمانی بین المللی

2

4

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی

از نام آن مشخص است که به مباحث کلان در توسعه شهرها و روستاها می پردازد. در واقع مدیریت منابع انسانی و امکانات و منابع برای تبدیل روستا به شهر و یا بهینه سازی کیفیت زندگی در روستاها و شهرها از وظایف این گرایش به شمار می رود. در دانشگاههای دولتی، این شاخه فقط در شعبه فارابی دانشگاه تهران واقع در قم وجود دارد و مابقی متعلق به دانشگاههای پیام نور است.

 

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های مدیریت دولتی

2

2

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

3

اداره امور عمومی در اسلام

2

4

حقوق اساسی در سازمان های دولتی

2

5

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان ها دولتی

2

 

دروس پایه (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل آماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت امور شهری و روستایی

2

2

عدالت اجتماعی و حکمرانی

2

3

کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی

2

4

بررسی مسائل مدیریت ایران

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت سازمانهای دولتی

یکی از گرایشهای مرتبط با مدیریت دولتی است که خود دارای سه زیر شاخه می باشد: مالی و اقتصادی، منابع انسانی و روابط کار، برنامه ریزی و نظارت. تفاوت این زیرشاخه ها در محل کاربری آنهاست. به عنوان مثال در زیرشاخه مالی و اقتصادی، مدیریت سازمان دولتی در امور مالی مد نظر است در حالی که در شاخه برنامه ریزی و نظارت، کارکرد شاخه در اعمال برنامه های راهبردی سازمان دولتی است و در شاخه منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی، روابط فی مابین کارکنان و رده های سازمانی و چارت سازمان مد نظر است.

 

دروس اصلی مشترک (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

خط مشی گذاری در دولت اسلامی

2

2

مکاتب و پارادایم های مدیریت

2

3

مفروضات و اصول مدیریت اسلامی

2

4

روش تحقیق با رویکرد اسلامی

2

5

فرهنگ و اخلاق سازمانی

2

6

مدلها و روشهای تصمیم گیری

2

7

برنامه ریزی . نظارت راهبردی

2

8

بررسی مسائل و چالشهای نظام اداری

2

 

دروس تخصصی شاخه مالی و اقتصادی (4 درس و 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت شرکت های دولتی و بودجه نویسی

2

2

مالیه عمومی و دولتی

2

3

احکام کسب و کار

2

4

کلیات اقتصاد و بانکداری اسلامی

2

 

دروس تخصصی شاخه منابع انسانی و روابط کار (4 درس و 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تئوری های رفتار و انگیزش با رویکرد اسلامی

2

2

نظام استخدامی و پرداخت براساس قوانین موجود

2

3

گزینش کارکنان و شایسته سالاری

2

4

مدیریت تحول و بازسازی منابع انسانی و ساختارهای سازمانی

2

 

دروس تخصصی شاخه برنامه ریزی و نظارت (4 درس و 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش پیش بینی و آینده پژوهی

2

2

تفکر راهبردی و چشم انداز نوین

2

3

مدیریت استراتژی اثربخش

2

4

سیستمها و روشهای نظارت راهبردی

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

به دلیل وجود زیارتگاههای بسیار در کشور، وظیفه این گرایش، مدیریت منابع و حفظ بافت و نگهداری اماکن زیارتگاهی می باشد.

 

دروس الزامی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت تحول

3

2

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

2

3

مهندسی و برنامه ریزی فرهنگی

2

4

مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

2

5

آمایش اماکن متبرکه و مذهبی

2

6

جمعیت شناسی اجتماعی و اقتصادی زائرین

2

7

مدیریت راهبردی با رویکرد فرهنگی و مذهبی

2

8

مدیریت ارتباط با زائرین

2

9

آشنایی با مسائل فقهی و حقوقی وقف

2

10

سمینار

2

11

پایان نامه

4

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت طرح و برنامه

2

2

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (MIS)

2

3

مدیریت رفتار سازمانی

2

4

مدیریت منابع انسانی

2

5

جامعه شناسی ارتباطات

2

6

سنجش افکار عمومی

2

 

کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری

به نوعی مکمل دولتی گرایش مدیریت تکنولوژی می باشد که در آن یک مدیر دولتی می بایست بر روی سیاستهای کلان کشور در حوزه علوم و فناوریهای جدید فعالیت می کند.

 

دروس الزامی (5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

درآمدی بر مطالعات علم و فناوری

2

2

درآمدی برساستگذاری علم، فناوری و نوآوری

2

3

درآمدی بر تاریخ علم و فناوری

2

4

روش تحقیق

2

5

درآمدی بر فلسفه علم

2

 

دروس اختیاری (معطوف به اقتصاد و مدیریت - 5 درس، 10 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اقتصاد نوآوری و تحولات فناوری

2

2

نظامهای نوآوری: نظریه و عمل

2

3

مباحث ویژه در سیاستگذاری علم و فناوری

2

4

میدریت فناوری و نوآوری

2

5

توسعه پایدار: نظریه و عمل

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به درد افرادی با علایق سیاسی-مدیریتی می خورد که داری دیدی کلان هستند. بازار کار این گرایش به دو بخش تقسیم می شود: 1-تخصصی رشته 2-غیر تخصصی     

برای تخصصی: یعنی ورود به عرصه خط مشی گذاری عمومی که متاسفانه در کشور ما به شیوه ای نیست که با تربیت نیرو در دانشگاه توام باشد بلکه یک فرایند تماما سیاسی و طویل المدت (در حالت عمومی!) و کوتاه مدت (در حالت خاص!) است بدین گونه که فرد باید تلاش نماید تا خود را به بدنه قدرت نزدیک نموده و در قدرت بماند تا در طول زمان به جایگاه مد نظر برسد. هرچند که این فرایند (رسیدن به بدنه قدرت) از طریق سایر رشته ها و تخصص ها هم امکان پذیر است.

برای غیر تخصصی:  موفقیت در هر رشته ای تماما به شخص بستگی دارد اینکه چقدر اراده دارد و چه اهدافی در سر دارد. برای یک نفر این رشته می تواند هدف باشد برای دیگری نتیجه و برای فرد دیگر یک پل. هر سه مورد برای فردی است که از امدن به این رشته هدف داشته است. بدون داشتن هدفی مشخص این رشته به هیچ دردی نمیخوره! اگرهم کسی با علاقه به علوم سیاسی به این رشته اومده متضرر میشه چون رشته علوم سیاسی بنیان و هویت و چهارچوب نظری منسجم تری نسبت به این رشته داره.

نظر خود را بنویسید