کارشناسی ارشد معماری گرایش مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد معماری گرایش مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهر نشینی ایران وبسط و گسترش دانش موجود در این زمینه می پردازد. از آنجا که بررسی " فضای زیست ایرانی " محدود به سکونتگاهها و بناها نیست، لذا سایر شئونات زندگی انسان نظیر اعتقادات، فرهنگ و هنر و تاریخ و علوم مختلف نیز در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

دروس پایه: 9 واحد

دروس تخصصی: 12 واحد

دروس اختیاری: 6 واحد

پایان نامه: 5 واحد

 

دروس پایه

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

مقدمه ای بر تاریخ معماری

1

2

روش تحقیق در معماری

2

2

منابع تاریخ معماری ایران

3

2

مبانی نظری تاریخ معماری

4

 

دروس تخصصی

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

(پژوهش در تاریخ معماری ایران 1 (دوران پیش از تاریخ

1

2

(پژوهش در تاریخ معماری ایران 2 (دوران پیش از اسلام

2

2

(پژوهش در تاریخ معماری ایران 3 (دوران اسلانمی

3

4

تاریخ شهر در ایران

4

2

کارگاه تدوین پایان نامه

5

 

دروس اختیاری (6 واحد از جدول زیر باید توسط دانشجو گذرانده شود)

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

فرهنگ زیست در بوم ایران

1

2

مستندسازی و معرفی آثار تاریخی

2

2

(تاریخ تطبیقی معماری ایران و جهان 1 (جهان اسلام

3

2

(تاریخ تطبیقی معماری ایران و جهان 2 (مشرق زمین

4

2

0تاریخ تطبیقی معماری ایران و جهان 3 (مغرب زمین

5

2

باغ ایرانی و تاریخ آن

6

2

آشنایی با هنرهای معماری

7

2

مروری بر نظریه های محافظت و مرمت

8

2

مروری بر نظریه های معماری

9

2

معماری خانه در ایران

10

2

معماری دوره قاجاریان

11

2

معنا در معماری اسلامی

12

2

تاریخ شفاهی معماری ایران

13

2

فنون و مواد در تاریخ معماری ایران

14

 

پایان نامه: 5 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

فارغ‌التحصيلان اين دوره مي‌توانند به عنوان پژوهشگر تاريخ معماري و شهرسازي ايران در مراكز پژوهشي مرتبط اعم از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، سازمان ميراث فرهنگي، گروه‌هاي باستان‌شناسي اشتغال داشته باشند يا به عنوان مدرس تاريخ معماري و شهرسازي در دانشگاه‌ها به امر تدريس بپردازند و يا به عنوان مشاور در گروه‌هاي علمي، طراحي معماري و شهرسازي به كار اشتغال ورزند.

نظر خود را بنویسید