کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری اسلامی

کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری اسلامی 

هدف کارشناسی ارشد معماری اسلامی تربیت افرادی است که با توجه به رعایت و حفظ مسایل زیبایی شناسی معماری و توجه به مسایل مربوط به کاربری و آسایش انسانی و اقلیمی و صوتی و ... در طراحی بنا و معماری و شهرسازی به مسایل و دیدگاه های اسلامی و رعایت اصولی که اسلام به آن تأکید دارد، توجه داشته باشند.

برنامه درسی و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد معماری اسلامی

 

دروس پایه مهندسی معماری اسلامی

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

نظریه ها و روشهای طراحی معماری

1

2

حکمت و هنر اسلامی

2

2

فرم و هندسه در طراحی مدولار

3

2

روش تحقیق در معماری

4

 

دروس الزامی

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

طراحی ابنیه مذهبی 1

1

3

طراحی ابنیه مذهبی 2

2

2

طراحی ابنیه مذهبی 3

3

6

پایان نامه و رساله نهایی

4

 

دروس تخصصی

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

معماری معاصر اسلامی ایران و جهان

1

2

نظریه های مکانیابی

2

2

تحلیل سازه های (سنتی و نو) و روشهای ساخت آنها

3

2

روانشناسی محیط

4

 

دروس اختیاری

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

تاریخ معماری اسلامی ایران

1

3

فلسفه معماری اسلامی

2

3

سازه های نو

3

3

سازه های سنتی

4

3

روش های پیشرفته ساخت

5

3

باغ سازی ایرانی

6

3

اقلیم شناسی کاربردی

7

3

زیباشناسی معماری

8

3

قوانین و مقررات شهری

9

3

شهرسازی

10

6

هنرهای اسلامی

11

3-1

سیر تحول معماری اسلامی

12

 

دانشجو موظف است از دروس ارائه شده فقط 2 واحد را با موفقیت بگذراند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد معماری اسلامی 

در کنار بازار کار عمومی رشته معماری، بازار کار تخصصی آن در طراحی اماکن مذهبی و مقدس اسلامی، بازسازی بناهای تاریخی با معماری اسلامی و همچنین جانمایی و طراحی فضاهای مذهبی و اسلامی در فضاهای شهری می باشد.

نظر خود را بنویسید