کارشناسی ارشد معماری گرایش مهندسی معماری منظر

کارشناسی ارشد معماری گرایش مهندسی معماری منظر

رشته معماری منظر در حدود 50 سال پیش در دانشگاه های اروپا تعریف می شود. تشکل های علمی مختلف این رشته در سطح جهانی توانسته انسجام و یکپارچگی اعضای جامعه معماری منظر را ارتقا بخشد. با افزایش کاربردهای معماری منظر در مسائل مربوط به حوزه سرزمینی و ایجاد گرایش هایی که در ارتباط با این رشته هستند مانند منظر شهری- منظر فرهنگی- برنامه ریزی و مدیریت منظر، حضور متخصصین منظر در جایگاه های اجرایی و مدیریتی مورد نیاز خواهد بود. منظر دارای ماهیت مکان و محصول تجربه انسان از محیط و فضاهای بیرونی است. اما فضای منظر با فضای معماری متفاوت است. فضای منظر فاقد کرانه های بارز معماری است. منظر حد واسط فضای مصنوع معماری و طبیعی پیرامون انسان است.

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر

 

دروس الزامی (دانشجو موظف است از بین درسهای جدول زیر 20 واحد درسی را بگذراند)

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

مبانی نظری و حکمت منظر

1

2

منظر معاصر

2

3

طرح منظر 1

3

3

طرح منظر 2

4

3

طرح منظر 3

5

2

طراحی فنی

6

2

گیاه شناسی کاربردی

7

2

تاریخ باغ و منظر جهان

8

 

 

دروس اختیاری (دانشجو موظف است از بین درسهای جدول زیر 6 واحد درسی را بگذراند)

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

باغ ایرانی

1

2

فضاهای تفرجگاهی

2

2

زیبایی شناسی منظر

3

2

برنامه ریزی منظر

4

2

شناخت و بیان منظر

5

2

منظر شهری

6

2

منظره پردازی در هنر ایران و جهان

7

2

منظر طبیعی و سرزمینی ایران

8

2

پایداری و اکولوژی در منظر

9

2

روانشناسی محیطی

10

2

باغ سازی در جهان اسلام

11

 

پایان نامه: 6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر

با توجه به ماهیت میان رشته ای ارشد معماری منظر و همچنین نوع درسهایی که در رابطه با طراحی فضاهای بیرونی می خوانند، بهترین بازار کار برای آنها، کار در شرکتها و دفاتر طراحی است که معماری منظر و طراحی فضای سبز را انجام می دهند. با توجه به رشد بی رویه آپارتمان نشینی و فشرده شدن فضاهای مسکونی و اداری و تجاری و از طرفی برای جذاب شدن فضای کار و زندگی، کار این دسته از طراحان بسیار رونق پیدا کرده است و یکی از آن گرایشهاییست که در کنار جذابیت در طراحی، بازار کار رو به رشدی نیز دارد. ضمنا بازار کار عمومی رشته معماری نیز برای آن همچنان محفوظ است.

نظر خود را بنویسید