کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک داراي گرایش­هاي طراحی آنالوگ، مدارهاي دیجیتال، ادوات میکرو و نانوالکترونیک است. 

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک داراي گرایش­هاي طراحی آنالوگ، مدارهاي دیجیتال، ادوات میکرو و نانوالکترونیک است. طراحی آنالوگ، گرایشی است که در گذشته نه چندان دور به عنوان نمادي براي یک مهندس الکترونیک بوده است. به گونه اي که وقتی نامی از مهندس الکترونیک برده می شد، مدارات الکترونیکی آنالوگ شامل سلف، خازن، مقاومت و تقویت کننده هاي عملیاتی در ذهن تداعی می شد. امروزه این شاخه از مهندسی الکترونیک با حفظ کاربري خود در طراحی مدارهاي آنالوگ براي استفاده در وسایل خانگی، سیستم هاي ارتباطی و پروژه هاي عمدتاً تجاري به تدریج شاخص بودن خود را از دست می دهد. برتري ویژه سیستم هاي دیجیتال بر آنالوگ، امروزه باعث شده تمایل بسیاري براي طراحی بر پایه سیستم هاي دیجیتال به وجود آید و اگر این عصر را عصر دیجیتال بگوییم، سخنی به گزافه نگفته ایم. مهندس برق در شاخه الکترونیک دیجیتال در کنار مهندسین مخابرات در انجام پروژه هاي طراحی، مخابراتی و پیاده سازي بهینه ي طرح هاي مخابراتی نقش عمده اي ایفا می کند. طراحی بردهاي بردهاي کنترلی با استفاده از میکروکنترلرهاي عمومی یا خاص از جمله فعالیت هایی است که در تخصص این گرایش است. علاوه بر کاربردهاي نظامی، با توجه به دیجیتالی شدن اکثر وسایلی که به صورت روزمره با آن ها سروکار داریم، نیاز ویژه اي در کشور به مهندسین توانا در این زمینه دیده مي شود. گرایش ادوات میکرو – نانو الکترونیک از گرایش هاي نو ظهور است که بحث هاي آن در مرزهاي دانش واقع است. بیشتر فعالیتها در این زمینه در کشور جنبه ي تحقیقاتی دارد و از اهداف تاسیس چنین گرایشی در کشور نیز رشد علمی و پرورش نسلی از دانشمندان متخصص در زمینه ي تکنولوژي هاي نانو است. در بخش بازار کار الکترونیک، به طور کامل به این موضوع توجه شده است. این گرایش در حال حاضر در برخی دانشگاه هاي مطرح کشور از جمله دانشگاه شریف و دانشگاه تهران ارائه می شود و فعالیت هاي تحقیقاتی آن به آزمایشگاههاي موجود در این دانشگاه ها محدود است.

زیرگرایشهای الکترونیک در کارشناسی ارشد شامل موراد زیر است:  

 

کارشناسی ارشد طراحی مدارات مجتمع خطی

امروزه عمده ترین کاربردهای این گرایش مربوط به طراحی آی سی های فرکانس بالا، سنسورها و مدارات بسیار فشرده برای کاربردهای پزشکی است. معمولا دانشجوهایی که در دوره کارشناسی در دروس الکترونیک 1و2و3 موفق بوده اند می­توانند به پیشرفت در این گرایش بسیار امیدوار باشند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد طراحی مدارات مجتمع خطی

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک الکترونیک

3

2

الکترونیک 3

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدارهای مجتمع خطی

3

2

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیمرسانا

3

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی

3

2

مدارهای مجتمع مجتمع خیلی فشرده

3

3

مبدلهاي داده مجتمع

3

4

مدارهاي مجتمع نوري

3

 

دروس تخصصی اختیاري: انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

VHDL

3

2

سیستم بر تراشه

3

3

مدارهاي مجتمع یکپارچه ریزموج

3

4

الکترونیک لیزر

3

5

مدارهاي مجتمع خطی پیشرفته

3

6

مدارهاي زیست الکترونیک

3

7

مدارهاي مجتمع توان پایین

3

8

فیلترهاي مجتمع

3

9

مدارهاي پهن باند

3

10

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

11

آزمایشگاه تخصصی

1-3

12

مباحث ویژه

3

13

مباحث ویژه

3

14

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشتهها و گرایشها

6

15

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزي عتف

6

 

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد سیستم های الکترونیک دیجیتال

برتري ویژه سیستم هاي دیجیتال بر آنالوگ، امروزه باعث شده تمایل بسیاري براي طراحی بر پایه سیستم هاي دیجیتال به وجود آید و اگر این عصر را عصر دیجیتال بگوییم، سخنی به گزافه نگفته ایم. مهندس برق در شاخه ي الکترونیک دیجیتال در کنار مهندسین مخابرات در انجام پروژه هاي طراحی، مخابراتی و پیاده سازي بهینه ي طرح هاي مخابراتی نقش عمده اي ایفا می کند. طراحی بردهاي کنترلی با استفاده از میکروکنترلرهاي عمومی یا خاص از جمله فعالیت هایی است که در تخصص این گرایش است. علاوه بر کاربردهاي نظامی، با توجه به دیجیتالی شدن اکثر وسایلی که به صورت روزمره با آن ها سروکار داریم، نیاز ویژه اي در کشور به مهندسین توانا در این زمینه دیده مي شود. دانشجویانی که در دوره کارشناسی درس­هایی مانند میکروکنترلرها و یا مدارات فوق فشرده VLSI  و یا برنامه نویسی VHDL توانمند بوده باشند، در این گرایش موفق خواهند بود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد سیستم های الکترونیک دیجیتال

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سیستمهاي دیجیتال 2 (ریز پردازندهها)

3

2

پردازش سیگنال دیجیتال

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

الکترونیک دیجیتال پیشرفته

3

2

ریز پردازنده پیشرفته

3

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدارهاي مجتمع خیلی فشرده

3

2

مدارهاي واسط

3

3

شبکههاي انتقال داده

3

4

مدارهاي  ASIC/FPGA

3

 

دروس تخصصی اختیاري: انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

معماري کامپیوتر پیشرفته

3

2

پردازشگرهاي سیگنالهاي دیجیتال

3

3

تشخیص و تحمل خرابی

3

4

VHDL

3

5

سیستمهاي چند پردازنده اي با کارآیی بالا

3

6

سیستمهاي نهفته

3

7

فناوري ساخت مدارهاي دیجیتال

3

8

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

9

آزمایشگاه تخصصی

1-3

10

مباحث ویژه

3

11

مباحث ویژه

3

12

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایشها

6

13

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزي عتف

6

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

این گرایش یکی از گرایش هاي نو ظهور است که بحث هاي آن در مرزهاي دانش واقع است. بیشتر فعالیتها در این زمینه در کشور جنبه تحقیقاتی دارد و از اهداف تاسیس چنین گرایشی در کشور نیز رشد علمی و پرورش نسلی از دانشمندان متخصص در زمینه ي تکنولوژي هاي نانو است و هدف اصلی آن طراحی افزاره­هایی مانند ترانزیستورهایی با مشخصات خاص و یا سنسورهایی در تکنولوژی نانو و یا افزاره­های میکرومکانیکال MEMS، هستند. سوی دیگر این گرایش کاربرهای الکترونیک نوری و ساخت ادواتی برای طراحی های نوری هست مانند ترانزیستورهای نوری. این گرایش برای افرادی که در مقطع کارشناسی درس فیزیک الکترونیک را با علاقه بیشتری مطالعه کرده باشند، توصیه می­ گردد.

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فیزیک الکترونیک

3

2

الکترونیک 3

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

افزاره هاي نیم رسانا

3

2

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیمرسانا

3

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

الکترونیک کوانتومی

3

2

الکترونیک نوري

3

3

مدارهاي مجتمع نوري

3

4

مدارهاي مجتمع خطی

3

 

دروس تخصصی اختیاري: انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بلورهاي فوتونی

3

2

ابررسانایی

3

3

نانو الکترونیک

3

4

زیست حسگرها

3

5

مشخصه یابی مواد و افزاره هاي نیمرسانا

3

6

الکترونیک نوري پیشرفته

3

7

فیزیک حالت جامد پیشرفته

3

8

شبیه سازي افزاره هاي نیمرسانا

3

9

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

10

آزمایشگاه تخصصی

1-3

11

مباحث ویژه

3

12

مباحث ویژه

3

13

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایشها

6

14

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزي عتف

6

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک

لیزر، فیبر نوری، نیمه هادیها و نانو فوتونیک از جمله مباحث مطرح در این رشته است. از جمله موضوعات مطرح در این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ساخت، توسعه و مطالعات بر روی لیزرهای مختلف با طول موج و توان های متفاوت 
  2. به کارگیری لیزرهای ساخته شده و خریداری شده در طرح های مختلف
  3. مطالعه و توسعه پایه ای در اپتیک کوانتومی مطالعه و توسعه فیزیک نیمه هادی در جهت مطالعه انواع لیزرهای نیمه هادی و ساخت آنها
  4.  مطالعه برروی آشکار سازهای نیمه هادی 
  5. مطالعه و ساخت فیبرنوری و بررسی کاربردهای فیبر در جهت رفع مشکلات مخابراتی کشور 
  6.  مطالعه و پژوهش در زمینه نانوفوتونیک به منظور رسیدن به تکنولوژی قطعات دیجیتالی فوتونی و نهایتاً پردازنده های فوتونیکی

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک

این گرایش بیشتر به صورت نانوفتونیک ارائه می شود. این رشته برای نخستین به پیشنهاد دانشگاه تبریز ایجاد شد و چنین دروسی برای آن تعریف شد:

تعداد واحد های درسی مهندسی فتونیک با گرایش نانو فتونیک

اصلی و تخصصی:  24 واحد

سمینار:  2 واحد

پروژه پایان نامه:  6 واحد

 

دروس اصلی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

موج برهای نوری یا مدارهای مجتمع نوری 1

1

3

نور کوانتومی

2

3

نانوفوتونیک یا تکنولوژی ساخت در ابعاد نانو

3

3

ادوات اپتو الکترونیکی1 یا آشکارسازهای نوری

4

3

کریستالهای فتونیکی1 یا اصول لیزرهای نیمه هادی

5

 

دروس تخصصی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

ادوات اپتو الکترونیکی1

1

3

ادوات اپتو الکترونیکی2

2

3

نانوفوتونیک1

3

3

نانوفوتونیک2

4

3

نانوفوتونیک3

5

3

مدارهای مجتمع نوری1

6

3

مدارهای مجتمع نوری2

7

3

کریستالهای فتونیکی1

8

3

کریستالهای فتونیکی2

9

3

پدیده های سریع در فتونیک

10

3

نور کوانتومی

11

3

اطلاعات کوانتومی

12

3

روشهای کنترلی در حوزه نور

13

3

اصول لیزرهای نیمه هادی

14

3

طراحی سیستمهای نوری و نور فوریه

15

3

موج برهای نوی

16

3

پلیمر و فتونیک

17

3

رشد مواد و روشهای ساخت

18

3

مخابرات نوری و فیبر

19

3

اندازه گیری نوری و سنسورها

20

3

بایو فتونیک

21

3

خواص نوری و نیمه هادی ها

22

3

خواص نوری نانومواد  ساختار

23

3

شبکه های نوری

24

3

لیزرهای نیمه هادی پیشرفته

25

3

آشکارسازی های نوری

26

3

روشهای ساخت در ابعاد نانو

27

3

سیستم های میکرو اپتوالکترومکانیکی و نانو فتونیک

28

3

مباحث پیشرفته در نور

29

3

خواص نوری نیمه هادی ها ابعاد کوچک

30

3

نور غیر خطی

31

3

مباحث پیشرفته در نانوفتونیک1

32

3

مباحث پیشرفته در نانوفتونیک2

33

3

مباحث پیشرفته در نانوفتونیک3

34

3

مباحث پیشرفته در نانوفتونیک4

35

3

مباحث پیشرفته در نانوفتونیک5

36

3

فیبرهای نوری خاص

37

3

مدلاتوری های نوری

38

 

کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری

با توجه به رشد علم نانو در حوزه های مختلف، گرایش مهندسی نانوفناوری وارد زیرگرایشهای ارشد برق شد و بیشترین ارتباط را با گرایش الکترونیک پیدا کرد. کارکدن با نانوموادی که می توانند رسانایی الکتریکی داشته باشند و یا بتوانند وظایق اداوت الکترونیکی را انجام دهند باعث رشد روزافزون این زیرگرایش بین زیرگرایشهای الکترونیک شده است.

این گرایش بیشتر به صورت گرایش نانوالکترونیک ارائه می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری

 

دروس گرایش نانوالکترونیک به ترتیب زیر می باشد:

اصلی و تخصصی:  24 واحد

سمینار:  2 واحد

پروژه پایان نامه:  6 واحد

 

دروس اصلی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

الکترونیک کوانتومی1 یا انتقال کوانتونی

1

3

تئوری و تکنولوژی ساخت یا تکنولوژی ساخت پیشرفته

2

3

نانوالکترونیک1

3

3

ادوات نیمه هادی ابعاد کوچک یا الکترونیک مولکولی

4

3

نانو ساختارهای نیمه هادی یا اصول لیزرهای نیمه هادی

5

 

دروس تخصصی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

کوانتوم الکترونیک 1

1

3

کوانتوم الکترونیک 2

2

3

انتقال کوانتومی1

3

3

نانو الکترونیک 1

4

3

نانو الکترونیک2

5

3

نانو الکترونیک3

6

3

ادوات نیمه هادی ابعاد کوچک

7

3

مباحث پیشرفته در فیزیک نیمه هادی

8

3

تئوری و تکنولوژی ساخت

9

3

تکنولوژی ساخت پیشرفته

10

3

نانو ساختار های نیمه هادی

11

3

اطلاعات کوانتومی

12

3

بکارگیری مکانیک موجی در ساختار های نامتجانس

13

3

اصول لیزرهای نیمه هادی

14

3

ساختارهای مزواسکوپیک

15

3

الکترونیک مولکولی

16

3

الکترونیک اسپین

17

3

دورنمائی برنانوالکترونیک

18

3

محدودیت های فیزیکی محاسبات

19

3

قابلیت اطمینان ترانزیستورها در ابعاد نانو

20

3

مدل سازی ادوات و مواد نانو الکترونیک

21

3

الکترونیک  با مواد آلی

22

3

تکنیکهای تعیین مشخصات مواد

23

3

نانو مواد پیشرفته

24

3

لیرزهای نیمه هادی پیشرفته

25

3

فیزیک پلیمرها

26

3

سطح و کلوئید

27

3

سیستمهای میکرو و نانوالکترو مکانیکی

28

3

محاسبات و مخابرات کوانتومی

29

3

مباحث ویژه در نانوالکترونیک 1

30

3

مباحث ویژه در نانوالکترونیک 2

31

3

مباحث ویژه در نانوالکترونیک 3

32

3

مباحث ویژه در نانوالکترونیک 4

33

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک

از نظر بازار کار، گرایش الکترونیک تقریبا در رده دوم بین سایر گرایشهای مهندسی برق قرار دارد. کار با مدارات، سنسورها، آی سی ها و به وجد آمدن عصر دیجیتال باعث شده است تا کار با بردهای کنترلی و میکروکنترلرها جذابیت پیدا کنند. در کل اگر بخواهیم بازار کار الکترونیک به صورت کلی مورد بحث قرار دهیم، این گرایش یک گرایش بسیار پرکاربرد در زمینه های مختلف است. از صنایع سنگین تا صنایع سبک. هر جایی که بحث استفاده و طراحی از مدارت و اتوماسیون و کنترلهای ریز الکترونیک با استفاده از سنسورها و سایر ادوات الکترونیکی مطرح است، گرایش الکترونیک کاربرد دارد. در چند سال اخیر بازار کار کلی رشته مهندسی برق کاهش داشته که گرایش الکترونیک نیز به عنوان یکی از گرایشهای اصلی مهندسی برق دچار این رکود و کاهش در بازار کار شده. شاید دلیل پذیرش گرفتن خیلی از دانشجوهای نخبه رشته برق به سایر کشورها به خاطر نبودن بازار کار متناسب با دانش آنها و همچنین سطح پایین حقوق یک مهندس برق باشد. در کل انتخاب گرایش الکترونیک یا سایر گرایشها بستگی به علاقه فرد دارد ولی از نظر بازار کار تاکنون در رده دوم قرار گرفته و البته گرایشهایی مانند مخابرات به دلیل گسترش زیرساختهای موبایلی و اینترنتی به تدریج می تواند جایگزین الکترونیک در رده دوم باشد. از جمله مشاغلی که کسی به انها نپرداخته است ورود مهندسان برق به شغلهایی همچون کارشناس فروش می باشد که با توجه به تخصصی بودن فروش برخی از کالاهای مرتبط با صنعت برق، تعداد زیادی وارد این شغل می شوند که اگر مهارت فروش داشته باشید حقوق بالایی نیز دارد. همچنین ورود بچه های گرایش الکترونیک به بحثهای تعمیرات تجهیزات پزشکی در شرکتهای تولید کننده یا وارد کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز یکی از مشاغلی است که رونق بدی ندارد.

نظر خود را بنویسید